งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุณากรอกรหัส คลิก2ที กรุณารอสักครู่........... คลิกอีกที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุณากรอกรหัส คลิก2ที กรุณารอสักครู่........... คลิกอีกที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุณากรอกรหัส คลิก2ที กรุณารอสักครู่ คลิกอีกที

2 แบบทดสอบฉบับ PowerPoint
จบการทำงาน แบบทดสอบฉบับ PowerPoint ทายภาพฉบับ PowerPoint ขอขอบคุณ

3 รูปนี้เป็บภาพประจำราศีใด
1. รูปนี้เป็บภาพประจำราศีใด ก. ราศีพฤษภ ผิดครับ ข.ราศีสิงห์ ถูกต้องครับ ค. ราศีเมถุน ผิดครับ ข้อต่อไป

4 2. กล้วยสุก แก้โรคอะไร ก. ท้องผูก ถูกต้องครับ ข. ท้องร่วง ผิดครับ
กล้วยสุก แก้โรคอะไร ก. ท้องผูก ถูกต้องครับ ข. ท้องร่วง ผิดครับ ค. ท้องอืด ผิดครับ ข้อต่อไป

5 ต้นตำรับเดิมเป็นของสมเด็จ พระศรีสุริเยนทราบรมราชินีคือขนมใด
3. ต้นตำรับเดิมเป็นของสมเด็จ พระศรีสุริเยนทราบรมราชินีคือขนมใด ก. ขนมจ่ามงกุฎ ถูกต้องครับ ข. ขนมลูกชุบ ผิดครับ ค. ขนมฝอยทอง ผิดครับ ข้อต่อไป

6 ตัวละครใดไม่ได้อยู่ในเรื่อง Winnie-the-Pooh
4. ตัวละครใดไม่ได้อยู่ในเรื่อง Winnie-the-Pooh ก. ผิดครับ ข. ผิดครับ ถูกต้องครับ ค. ข้อต่อไป

7 ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
5. ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักอิสระ ไม่ชอบให้ใครบงการ ก. ราศีเมษ ผิดครับ ถูกต้องครับ ข. ราศีมังกร ค. ราศีสิงห์ ผิดครับ ข้อต่อไป

8 เป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีอารมณ์ขัน น่ารัก คือคนที่เกิดวันใด
6. เป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีอารมณ์ขัน น่ารัก คือคนที่เกิดวันใด ก. วันเสาร์ ผิดครับ ข. วันจันทร์ ผิดครับ ถูกต้องครับ ค. วันพฤหัสบดี ข้อต่อไป

9 7. ดอกบัวพันธุ์อะไร ก. บัวกระด้ง ผิดครับ ข. ฉลองขวัญ ผิดครับ
ถูกต้องครับ ค. ปิยลาภ หน้าหลัก

10 ผลงานของใคร ถูกต้องครับ ทายภาพฉบับ PowerPoint 1. คลิกทายที่ละภาพนะค่ะ
อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ ทายภาพฉบับ PowerPoint รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ ข้อต่อไป 1.

11 ผลงานของใคร ถูกต้องครับ 2. ข้อต่อไป อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ ข้อต่อไป 2.

12 ผลงานของใคร ถูกต้องครับ 3. ข้อต่อไป อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ ข้อต่อไป 3.

13 ผลงานของใคร ถูกต้องครับ 4. ข้อต่อไป อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ ข้อต่อไป 4.

14 ผลงานของใคร ถูกต้องครับ 5. ข้อต่อไป อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ ข้อต่อไป 5.

15 ผลงานของใคร ถูกต้องครับ 6. ข้อต่อไป อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ ข้อต่อไป 6.

16 ผลงานของใคร ถูกต้องครับ 7. หน้าหลัก อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด
สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ หน้าหลัก 7.

17 คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา สถานที่ หน้าหลัก

18 คณะผู้จัดทำ คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา สถานที่ บุรินทร์ บุญญาวิเศษ
อ้อมใจ เอี่ยมสะอาด ที่ปรึกษา สุปราณี มณีจันทร์ ปาริชาติ พุทธเจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ สถานที่ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่มพราหมณ์ หน้าหลัก

19 ที่ปรึกษา คณะผู้จัดทำ อ.วรรณา ไชยศรี ที่ปรึกษา สถานที่ หน้าหลัก

20 สถานที่ คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 สถานที่ หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt กรุณากรอกรหัส คลิก2ที กรุณารอสักครู่........... คลิกอีกที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google