งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุณากรอกรหัส คลิก 2 ที กรุณารอสักครู่........... คลิกอีกที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุณากรอกรหัส คลิก 2 ที กรุณารอสักครู่........... คลิกอีกที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรุณากรอกรหัส คลิก 2 ที กรุณารอสักครู่........... คลิกอีกที

3 แแแแ บบบบ บบบบ ทททท ดดดด สสสส ออออ บบบบ ฉฉฉฉ บบบบ ัััั บบบบ PPPP oooo wwww eeee rrrr PPPP oooo iiii nnnn tttt ทททท าาาา ยยยย ภภภภ าาาา พพพพ ฉฉฉฉ บบบบ ัััั บบบบ PPPP oooo wwww eeee rrrr PPPP oooo iiii nnnn tttt ขขขข ออออ ขขขข ออออ บบบบ คคคค ุุุุ ณณณณ จบการทำงาน

4 รูปนี้เป็บภาพประจำราศีใด ข. ราศี สิงห์ ก. ราศีพฤษภ ผิดครับ ค. ราศีเมถุน ผิดครับ ถูกต้องครับ 1.1.1.1. ข้อต่อไป

5 ข. ท้องร่วง ก. ท้องผูก ผิดครับ ค. ท้องอืด ผิดครับ ถูกต้องครับ กล้วยสุก แก้โรค อะไร2. ข้อต่อไป

6 ข. ขนม ลูกชุบ ก. ขนมจ่ามงกุฎ ผิดครับ ค. ขนมฝอยทอง ผิดครับ ถูกต้องครับ ต้นตำรับเดิมเป็น ของสมเด็จ พระศรีสุริเยนทราบ รมราชินีคือขนมใด3. ข้อต่อไป

7 ข.ข. ก.ก. ผิดครับ ค.ค. ถูกต้องครับ ตัวละครใดไม่ได้อยู่ใน เรื่อง Winnie-the- Pooh4. ข้อต่อไป

8 ข. ราศี มังกร ก. ราศีเมษ ผิดครับ ค. ราศีสิงห์ ผิดครับ ถูกต้องครับ ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความเป็น ผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รัก อิสระ ไม่ชอบให้ใคร บงการ5. ข้อต่อไป

9 ข. วัน จันทร์ ก. วันเสาร์ ผิดครับ ค. วันพฤหัสบดี ผิดครับ ถูกต้องครับ เป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีอารมณ์ขัน น่ารัก คือคนที่เกิดวันใด6. ข้อต่อไป

10 ข. ฉลอง ขวัญ ก. บัวกระด้ง ผิดครับ ค. ปิยลาภ ผิดครับ ถูกต้องครับ ดอกบัวพันธุ์อะไร7. หน้าหลัก

11 ทายภาพฉบับ PowerPoint อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ ผลงาน ของใคร คลิกทายที่ละภาพนะค่ะ ข้อต่อไปถูกต้องครับ 1.

12 อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ ผลงาน ของใคร ข้อต่อไปถูกต้องครับ 2.

13 อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ ผลงาน ของใคร ข้อต่อไปถูกต้องครับ 3.

14 อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ ผลงาน ของใคร ข้อต่อไปถูกต้องครับ 4.

15 อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ ผลงาน ของใคร ข้อต่อไปถูกต้องครับ 5.

16 อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ ผลงาน ของใคร ข้อต่อไปถูกต้องครับ 6.

17 อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐจิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ ผลงาน ของใคร ถูกต้องครับ 7. หน้าหลัก

18 ที่ปรึกษา คณะ ผู้จัดทำ คณะ ผู้จัดทำ สถานที่ หน้าหลัก

19 คณะ ผู้จัดทำ อ้อมใจ เอี่ยม สะอาด สุปราณี มณี จันทร์ ปาริชาติ พุทธ เจริญ อังสนา ประเสริฐ จิตร์ รัตติยา ใจมุ่ง พิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ รสริน อิ่ม พราหมณ์ บุรินทร์ บุญญา วิเศษ ที่ปรึกษา คณะ ผู้จัดทำ คณะ ผู้จัดทำ สถานที่ หน้าหลัก

20 ที่ปรึกษา อ. วรรณา ไชย ศรี ที่ปรึกษา คณะ ผู้จัดทำ คณะ ผู้จัดทำ สถานที่ หน้าหลัก

21 สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 ที่ปรึกษา คณะ ผู้จัดทำ คณะ ผู้จัดทำ สถานที่ หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt กรุณากรอกรหัส คลิก 2 ที กรุณารอสักครู่........... คลิกอีกที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google