งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 14  The Implementation Plan and Project Closure  การนำแผนไปใช้งานและการปิด โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 14  The Implementation Plan and Project Closure  การนำแผนไปใช้งานและการปิด โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 14  The Implementation Plan and Project Closure  การนำแผนไปใช้งานและการปิด โครงการ

2 Chapter 14 Objectives  อธิบายถึงสามแนวทางในการ information implementation and installation: (1) direct cutover, (2) parallel, และ (3) phased รวมทั้ง เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละแนวทาง  อธิบายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิด โครงการเพื่อมั่นใจว่า โครงการถูกปิดตามขั้นตอน อย่างถูกต้อง  บ่งชี้การทบทวนหรือการประเมินโครงการ 4 แนวทาง คือ : (1) individual performance review, (2) postmortem review, (3) project audit, and (4) evaluation of the project’s MOV.

3 Project Implementation  เน้นที่การติดตั้ง หรือ การส่งมอบ project’s major deliverable ซึ่งก็คือระบบสารสนเทศที่ถูกสร้างขึ้น หรือ ถูกซื้อมา  แผนการดำเนินการ 3 แบบ คือ :  Direct cutover  Parallel  Phased

4 Direct Cutover

5  ระบบเก่าถูกปิด (shut down) และ ระบบใหม่ถูกเปิดใช้ งาน (turned on)  อาจเหมาะสม เมื่อ :  วิกฤติในเรื่องส่งมอบให้เร็ว (Quick delivery)  ระบบเก่าแย่และต้องการเปลี่ยนให้เร็วที่สุด  ระบบไม่วิกฤติต่อภารกิจ  ความเสี่ยงของการ direct cutover:  ไม่ราบรื่นเสมอไป – เหมือนเดินแบบกายกรรมไต่ เชือกที่ไม่มีตาข่ายรองรับ  ผลอาจเกิด ความล่าช้า ผู้ใช้กระวนกระวาย สูญเสีย รายได้ พลาด deadlines  เกิดแรงกดดันและบีบคั้นกับ project team

6 Parallel

7  ระบบเก่าและระบบใหม่ทำงานขนานกัน (run concurrently)  เหมาะสม ถ้าปัญหาหรือข้อบกพร่องของระบบส่งผล กระทบต่อองค์อย่างมาก  ถือว่ามี safety net หรือ backup ในกรณีที่เกิดปัญหา  สามารถก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบใหม่  ใช้เวลานานกว่าและทรัพยากรมากกว่าเมื่อเทียบกับ แบบ direct cutover  สร้างแรงกดดันให้กับผู้ใช้มากขึ้น

8 Phased

9  ระบบถูกนำมาใช้เป็นโมดูลเป็นกลุ่ม หรือ ส่วน ๆ แล้ว ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น  ยอมให้ใช้แนวทางการกำหนดกลุ่มและการบริหารสำหรับ การนำโมดูลของระบบมาใช้ในต่างแผนกกันหรือต่าง สถานที่กัน  ประสบการณ์ในอดีตสามารถใช้เป็นแนวทางและช่วยทำ ให้การนำมาใช้ราบรื่นมากขึ้น  ใช้เวลานานและงบประมาณอาจบานปลายเมื่อเทียบกับ แนวทางแบบ direct cutover  ปัญหาที่เกิดขึ้นในเฟสก่อนหน้าจะส่งผลกระทบกับเฟส ถัดมา และหมายกำหนดการโดยรวม

10 Administrative Closure  ปกติ (Normal) – เป็นไปตามแผน  ก่อนเวลา (Premature) – ปิดก่อน แม้ว่าจะไม่เสร็จ สมบูรณ์  ไม่มีวันจบ (Perpetual) – ทำไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันจบ  ล้มเหลว (Failed) – ไม่สำเร็จ – cost of completion > MOV  เปลี่ยนความสำคัญ (Changed Priority) – เนื่องจาก resource constraints, misjudged value, needs changes, “ ถูกแขวน (starvation)”

11 Realities of Project Closure  สมาชิกของทีมต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่ถูกมอบหมาย ไว้ล่วงหน้าแล้ว  ข้อบกพร่องยังคงมีอยู่ (Bugs still exist)  ทรัพยากรหมด  งานเอกสารจะเป็นเรื่องสำคัญ  ถึงวันที่ต้องส่งมอบ แต่ทำไม่ได้  The players อาจหวงแหน ( สิ่งของ ) ด้วยความตกใจ

12 Project Sponsor Acceptance  Shortsighted vs. Knowledgeable Sponsors  โอกาสในการยอมรับโครงการจะเพิ่มขึ้น เมื่อ :  Acceptance criteria ถูกกำหนดไว้ชัดเจนใน early stages of project  Completion of all project deliverables and milestones ทั้งหมดถูกทำเป็นเอกสาร

13 Administrative Closure  The Final Project Report includes  การสรุปโครงการ (Project Summary)  การเปรียบเทียบสิ่งที่กำหนดไว้ในแผนกับสิ่งที่เป็น จริง  เรื่องที่ยอดเยี่ยม (Outstanding Issues)  รายการเอกสารของโครงการทั้งหมด (Project Documentation List)

14 Administrative Closure  The Final Meeting and Presentation  เพื่อเป็นการสื่อสารว่า project เสร็จสิ้นแล้ว  ทำการส่งมอบระบบ ( อย่างเป็นทางการ ) จากทีมไปสู่ องค์กร  รับรู้ว่าจะต้องช่วยเรื่องอะไรบ้าง ( เมื่อส่งมอบไป แล้ว )  Formal signoff

15 Administrative Closure  Closing the Project – requirements include: 1. ทวนสอบ สิ่งที่ต้องส่งมอบทั้งหมด เรื่องที่คั่งค้าง เสร็จ สิ้นแล้ว 2. ทวนสอบการยอมรับอย่างเป็นทางการของโครงการ ของ project sponsor หรือ customer 3. เสาะหาและรวบรวม project deliverable ทั้งหมดแล้ว ทำให้เป็นเอกสาร 4. วางแผนส่งมอบทรัพยากรที่ใช้ในโครงการทั้งหมด ( เช่น project team members, technology, equipment, facilities, etc.). 5. วางแผนประเมินและทบทวนสมาชิกของ project team และตัวโครงการ 6. ปิด all project accounts. 7. วางแผนเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงให้เห็นว่า end of a (successful) project.

16 Project Evaluation  Individual Performance Review  เริ่มด้วยการประเมินผลงานของแต่ละคน  หลีกเลี่ยงคำถาม “ ทำไมคุณถึงไม่ทำอย่างนั้น อย่าง นี้ ”  เน้นที่ specific behaviors, not the individual.  คงเส้นคงวาและยุติธรรม  การทบทวนควรให้แนวทางในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงาน

17 Project Evaluation  Postmortem Review – ระหว่างผู้จัดการโครงการ และทีมทำโครงการ  ทบทวน initial project’s MOV.  ทบทวน project scope, schedule, budget, และ quality objectives.  ทบทวนแต่ละ project deliverable  ทบทวน project plans และ Project Management Body of Knowledge (PMBOK) areas  ทบทวน project team performance.

18 Project Evaluation  การตรวจประเมินโครงการ (Project Audit)  ควรทำโดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอกองค์กร (outside Auditor) ผู้ซึ่ง :  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์กับโครงการ  ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป ไม่เอนเอียงและ ยุติธรรม  เป็นผู้ที่ยินดีที่จะฟัง  นำเสนอแบบไม่กลัวการโต้แย้งในเรื่องที่สนใจ เป็นพิเศษ  ดำเนินการแบบก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร  มีความรู้ในโครงการและประสบการณ์ในวงกว้าง

19 Project Evaluation  การประเมินความสำเร็จของโครงการ – The MOV  โครงการบรรลุ MOV ที่กำหนดไว้หรือไม่ ?  sponsor/customer มีความพึงพอใจหรือไม่ ?  การบริหารโครงการดีเพียงพอหรือไม่ ?  ผู้บริหารโครงการและทีมทำตัวเหมาะสมในเชิงนัย แห่งความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณหรือไม่ ?  อะไรคือสิ่งที่ทำถูกต้อง ?  อะไรที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไป ?

20 จบหัวข้อ 14  คำถาม ………..


ดาวน์โหลด ppt Chapter 14  The Implementation Plan and Project Closure  การนำแผนไปใช้งานและการปิด โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google