งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่างบุคคลทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่างบุคคลทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่างบุคคลทางธุรกิจ
จดหมายเชิญ ภาษาเป็นทางการ ส่งล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์ก่อนงาน R.S.V.P. = Respondez z’il vous plait (โปรดตอบ) เขียนย้ำวัน เวลา สถานที่ที่รับเชิญ

2 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่างบุคคลทางธุรกิจ
จดหมายแสดงความยินดีและเสียใจ อ้างถึงเหตุการณ์ที่ต้องแสดงความยินดีหรือเสียใจ แสดงความจริงใจต่อเหตุกาณ์นั้นจริงๆ

3 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่างบุคคลทางธุรกิจ
จดหมายแสดงความขอโทษ ไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับความคุ้นเคย ชี้แจงและอธิบายความผิดพลาด ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงแก้ไขและแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

4 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่างบุคคลทางธุรกิจ
สำนวนที่ใช้ I feel awful about…... I am very terribly sorry about…. I sincerely apologize I assure you that… I hope to... จบการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่างบุคคลทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google