งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่าง บุคคลทางธุรกิจ จดหมายเชิญ ภาษาเป็นทางการ ส่งล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์ก่อนงาน R.S.V.P. = Respondez z’il vous plait ( โปรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่าง บุคคลทางธุรกิจ จดหมายเชิญ ภาษาเป็นทางการ ส่งล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์ก่อนงาน R.S.V.P. = Respondez z’il vous plait ( โปรด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่าง บุคคลทางธุรกิจ จดหมายเชิญ ภาษาเป็นทางการ ส่งล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์ก่อนงาน R.S.V.P. = Respondez z’il vous plait ( โปรด ตอบ ) เขียนย้ำวัน เวลา สถานที่ที่รับเชิญ

2 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่าง บุคคลทางธุรกิจ จดหมายแสดงความยินดีและเสียใจ อ้างถึงเหตุการณ์ที่ต้องแสดงความยินดีหรือ เสียใจ แสดงความจริงใจต่อเหตุกาณ์นั้นจริงๆ

3 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่าง บุคคลทางธุรกิจ จดหมายแสดงความขอโทษ ไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับความคุ้นเคย ชี้แจงและอธิบายความผิดพลาด ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงแก้ไขและแสดงความหวัง ว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

4 บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่าง บุคคลทางธุรกิจ สำนวนที่ใช้ I feel awful about…... I am very terribly sorry about…. I sincerely apologize I assure you that… I hope to...


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2: จดหมายเพื่อการติดต่อระหว่าง บุคคลทางธุรกิจ จดหมายเชิญ ภาษาเป็นทางการ ส่งล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์ก่อนงาน R.S.V.P. = Respondez z’il vous plait ( โปรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google