งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk). เป็นระบบที่ใช้หลักการของสื่อที่ใช้สาร แม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ กับสื่อที่ใช้แสงเลเซอร์ เช่น ออปติคัลดิสก์เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk). เป็นระบบที่ใช้หลักการของสื่อที่ใช้สาร แม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ กับสื่อที่ใช้แสงเลเซอร์ เช่น ออปติคัลดิสก์เข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk)

2 เป็นระบบที่ใช้หลักการของสื่อที่ใช้สาร แม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ กับสื่อที่ใช้แสงเลเซอร์ เช่น ออปติคัลดิสก์เข้า ด้วยกัน โดย เอ็มโอไดร์ฟ จะใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและอ่านข้อมูล ทำให้สามารถอ่านและ บันทึกแผ่นกี่ครั้งก็ได้คล้ายกับฮาร์ดดิสก์ เคลื่อนย้ายแผ่น ได้คล้ายฟลอปปี้ดิสก์ มีความจุสูงมากคือตั้งแต่ 200 MB ขึ้นไป รวมทั้งมีความเร็วในการใช้งาน ที่สูงกว่าฟลอปปี้ดิสก์และซีดีรอม แต่จะช้ากว่า ฮาร์ดดิสก์

3 ส่วน interface ที่เห็นโดยส่วนใหญ่ก็ จะเป็น SCISI II, Ultra SCISI เนื่องด้วยขนาดข้อมูลที่เก็บค่อนข้างใหญ่จึงไม่ นิยมที่จะใช้ USB Port มาก นัก โดยจุดประสงค์ของการใช้ MO Disk drive โดยส่วนใหญ่จะเอามาใช้ เป็นตัวสำรองข้อมูลจริง ๆ แทน Tape Backup แต่มีข้อดีกว่าที่สามารถ Random Access ข้อมูลได้ ต่างจาก Tape Backup ที่ไม่สามารถทำการ Random Access ข้อมูลได้ ทำให้สามารถเรียก ข้อมูล เป็นบางส่วนกลับคืนมาได้ ส่วนเรื่องความเร็วใน การ ส่งข้อมูลโดยเฉลี่ย (Data Transfer rate) ประมาณ 5MB/s

4 ข้อดี ของ เอ็มโอดิสก์ คือ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเอ็ม โอดิสก์จะปลอดภัยจาก สนามแม่เหล็ก ต่างกับฟลอปปี้ดิสก์และ ฮาร์ดิสก์ เพราะสนามแม่เหล็ก เพียงอย่างเดียว ไม่มีความร้อนจากแสง เลเซอร์จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ และการที่ใช้แสง เลเซอร์ช่วยในการอ่านและ บันทึกข้อมูลนั้น ทำให้หัวอ่านบันทึก ข้อมูลไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้กับผิว ของแผ่นดิสก์เหมือนกับ ฮาร์ดดิสก์ จึง ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจาก การล้มเหลว (Crash) ของหัวอ่าน โดย ดิสก์แบบเอ็มโอ สามารถมีอายุ การใช้งานได้ยาวนานกว่า 30 ปีทีเดียว ข้อเสีย ของเอ็มโอดิสก์ คือ เรื่องราคาต่อขนาด MO Drive ค่อนข้างจะสูง มากเมื่อเทียบกับ Hard drive หรือ Tape Backup

5

6 อ้างอิง http://www.kroobannok.com/view.php?article_id=1850 http://www.se-ed.net/sanambin/h-backup.html


ดาวน์โหลด ppt เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk). เป็นระบบที่ใช้หลักการของสื่อที่ใช้สาร แม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ กับสื่อที่ใช้แสงเลเซอร์ เช่น ออปติคัลดิสก์เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google