งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk)

2 เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk)
เป็นระบบที่ใช้หลักการของสื่อที่ใช้สารแม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ กับสื่อที่ใช้แสงเลเซอร์ เช่น ออปติคัลดิสก์เข้าด้วยกัน โดย เอ็มโอไดร์ฟ จะใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและอ่านข้อมูล ทำให้สามารถอ่านและ บันทึกแผ่นกี่ครั้งก็ได้คล้ายกับฮาร์ดดิสก์ เคลื่อนย้ายแผ่น ได้คล้ายฟลอปปี้ดิสก์ มีความจุสูงมากคือตั้งแต่ 200 MB ขึ้นไป รวมทั้งมีความเร็วในการใช้งาน ที่สูงกว่าฟลอปปี้ดิสก์และซีดีรอม แต่จะช้ากว่าฮาร์ดดิสก์

3 ส่วน interface ที่เห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น SCISI II, Ultra SCISI
เนื่องด้วยขนาดข้อมูลที่เก็บค่อนข้างใหญ่จึงไม่นิยมที่จะใช้ USB Port มาก นัก โดยจุดประสงค์ของการใช้ MO Disk drive โดยส่วนใหญ่จะเอามาใช้ เป็นตัวสำรองข้อมูลจริง ๆ แทน Tape Backup แต่มีข้อดีกว่าที่สามารถ Random Access ข้อมูลได้ ต่างจาก Tape Backup ที่ไม่สามารถทำการ Random Access ข้อมูลได้ ทำให้สามารถเรียกข้อมูล เป็นบางส่วนกลับคืนมาได้ ส่วนเรื่องความเร็วในการ ส่งข้อมูลโดยเฉลี่ย (Data Transfer rate) ประมาณ 5MB/s

4 ข้อดี ของ เอ็มโอดิสก์ คือ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเอ็มโอดิสก์จะปลอดภัยจาก
สนามแม่เหล็ก ต่างกับฟลอปปี้ดิสก์และฮาร์ดิสก์ เพราะสนามแม่เหล็ก เพียงอย่างเดียว ไม่มีความร้อนจากแสงเลเซอร์จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ และการที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการอ่านและ บันทึกข้อมูลนั้น ทำให้หัวอ่านบันทึกข้อมูลไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้กับผิว ของแผ่นดิสก์เหมือนกับ ฮาร์ดดิสก์ จึงช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจาก การล้มเหลว (Crash) ของหัวอ่าน โดยดิสก์แบบเอ็มโอ สามารถมีอายุ การใช้งานได้ยาวนานกว่า 30 ปีทีเดียว ข้อเสีย ของเอ็มโอดิสก์ คือ เรื่องราคาต่อขนาด MO Drive ค่อนข้างจะสูง มากเมื่อเทียบกับ Hard drive หรือ Tape Backup

5

6 อ้างอิง http://www.kroobannok.com/view.php?article_id=1850


ดาวน์โหลด ppt เอ็มโอดิสก์ (MO หรือ Magneto Optical disk)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google