งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Magnetic Drum ( ดรัมแม่เหล็ก ) น. ส. พิชญา พงศ์พัฒนกิจโชติ รหัส 07500631.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Magnetic Drum ( ดรัมแม่เหล็ก ) น. ส. พิชญา พงศ์พัฒนกิจโชติ รหัส 07500631."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Magnetic Drum ( ดรัมแม่เหล็ก ) น. ส. พิชญา พงศ์พัฒนกิจโชติ รหัส 07500631

2 Magnetic drum ดรัมแม่เหล็ก (Magnetic Drum) หมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก มีขนาดต่าง ๆ กัน โดยเฉลี่ยทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 8 นิ้ว บันทึกข้อมูลไว้เป็นรอยทางรอบดรัม แม่เหล็กประมาณ 40 รอย ทางต่อ ระยะทาง หนึ่งนิ้ว และ 2,000 บิตต่อ 1 รอยทาง มีความจุ เฉลี่ยประมาณ 400,000 -100,000,000 บิต หมุนเร็วด้วยอัตราสูง 12,000 รอบต่อนาที มี เวลาในการเรียกหาเฉลี่ย 8 มิลลิวินาที

3 การบันทึกข้อมูลลงบน พื้นผิวของ ดรัมจะบันทึก ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความ ออกโดยหัวอ่าน (read head) มีจำนวนมาก เท่ากับจำนวนของรอยทาง ที่บันทึกข้อมูลติดตั้งไว้ใกล้ ผิวของดรัม ซึ่งมีหลักการ ทำงานคล้ายหัวอ่านและ หรือหัวบันทึกของแถบ แม่เหล็ก การบันทึกข้อมูลลงบน พื้นผิวของ ดรัมจะบันทึก ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความ ออกโดยหัวอ่าน (read head) มีจำนวนมาก เท่ากับจำนวนของรอยทาง ที่บันทึกข้อมูลติดตั้งไว้ใกล้ ผิวของดรัม ซึ่งมีหลักการ ทำงานคล้ายหัวอ่านและ หรือหัวบันทึกของแถบ แม่เหล็ก ลักษณะการทำงาน

4 ดรัมเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วย แสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อย กว่าแถบบันทึก (Magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจาน บันทึก (Magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า (magnetic drum) ดรัมเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วย แสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อย กว่าแถบบันทึก (Magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจาน บันทึก (Magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า (magnetic drum) ตัวแม่เหล็กมีราคาถูกกว่าแกนแม่เหล็ก แต่ทำงานได้ ช้ากว่า เนื่องจากต้องเสียเวลาไปในการหมุนของดรัม และการเคลื่อนย้ายหัวอ่านและหรือหัวบันทึกไปที่ ตำแหน่งที่ต้องการ ของคอมพิวเตอร์ในชุดคำสั่ง Magnetic Drum 1951 - UNIVACI

5 จนกระทั่ง IBM ได้พัฒนาฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาได้สำเร็จ ซึ่ง ฮาร์ดดิสก์ในยุคแรกเป็น Magnetic Drum รูปทรงกระบอก ไม่ใช่แผ่นเล็กๆ แบนๆ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน การเกิดขึ้นของ ฮาร์ดดิสก์มีส่วนช่วยต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นอย่าง มาก เนื่องจากเป็นที่เก็บข้อมูลแบบถาวร (Permanent storage), ข้อมูลไม่หายเมื่อมีการปิดไฟ (Non-volatile memory) และมีการเข้าถึงข้อมูลแบบ Random access โดยไม่จำเป็นต้องรออ่านข้อมูลตั้งแต่ต้นเหมือนอย่างในเทป แม่เหล็กฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานกันในปัจจุบันนั้นยังคงใช้แนวคิด และเทคโนโลยีหลายตัวดังเช่นฮาร์ดดิสก์แม่แบบ ด้วย ความสามารถที่สูงขึ้น และราคาขนาดความจุต่อหน่วยลดลง ทำให้ฮาร์ดดิสก์ได้กลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ คอมพิวเตอร์ชนิดที่ขาดไม่ได้

6 เอกสารอ้างอิงจากเว็บไซด์  http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK11/ch apter2/t11-2-l4.htm  http://202.28.94.51/users/apisak/322162/ YearEduc2550/AssignMent/Assign2%20% 20from%20Students/...Drum/Magnetic%20 cores&Drum.doc


ดาวน์โหลด ppt Magnetic Drum ( ดรัมแม่เหล็ก ) น. ส. พิชญา พงศ์พัฒนกิจโชติ รหัส 07500631.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google