งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์ ควา มรู้ เหตุผล ประสบการ ณ์ ความ รู้ นักอนุมานนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์ ควา มรู้ เหตุผล ประสบการ ณ์ ความ รู้ นักอนุมานนิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์ ควา มรู้ เหตุผล ประสบการ ณ์ ความ รู้ นักอนุมานนิยม

2 การเกิดขึ้นของทุกสิ่งมิได้ เกิดขึ้น จากความว่างเปล่า แมงมุมไม่สามารถถักทอเส้นใยจากความว่างเปล่า ถ้าหากในตัว แมงมุมไม่มียางเหนียว

3 เริ่มจากประสบการณ์ แต่ไม่ได้เกิด จากประสบการณ์ ความรู้ สึก ความ เข้าใจ เหตุผล เกิดขึ้นเพื่ออะไร เป็นไปเพื่ออะไร

4 Figure 6: Kant ’ s Table of Categories as a 12CR ตารางความคิด Pure concept

5 อินทรียสัมผัสของมนุษย์รู้ ได้เพียงปรากฏการณ์ความ จริง แต่ไม่สามารถเข้าถึง ความจริง แม้ด้วยเหตุผล เหตุผลบริสุทธิ์ (pure reason) เหตุผลปฏิบัติ (practical reason) เหตุผลทางศีลธรรม

6 ความรู้เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ แต่ มิได้จบลงด้วยประสบการณ์ ประสบการณ์ให้ข้อมูล เหตุผลตีความ ข้อมูลที่ผ่านเข้ามาสู่โครงสร้างของ สมอง 12 ชั้น ข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็น ปรากฏการณ์ ดังนั้น สิ่งที่เรารู้จึงเป็น เพียงปรากฏการณ์ ส่วนความจริงใน ตัวเอง (Noumena) เราไม่สามารถรู้ ได้ ความรู้จำเป็นต้องอาศัยทั้งเหตุผลและ ประสบการณ์


ดาวน์โหลด ppt ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์ ควา มรู้ เหตุผล ประสบการ ณ์ ความ รู้ นักอนุมานนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google