งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์
ความรู้ เหตุผล ความรู้ ประสบการณ์ นักอนุมานนิยม

2 การเกิดขึ้นของทุกสิ่งมิได้เกิดขึ้น จากความว่างเปล่า
แมงมุมไม่สามารถถักทอเส้นใยจากความว่างเปล่า ถ้าหากในตัวแมงมุมไม่มียางเหนียว

3 เริ่มจากประสบการณ์ แต่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์
ความรู้สึก ความเข้าใจ เริ่มจากประสบการณ์ แต่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ เหตุผล เกิดขึ้นเพื่ออะไร เป็นไปเพื่ออะไร

4 Figure 6: Kant’s Table of Categories as a 12CR
ตารางความคิด Pure concept Figure 6: Kant’s Table of Categories as a 12CR

5 เหตุผลบริสุทธิ์ (pure reason) เหตุผลปฏิบัติ (practical reason)
อินทรียสัมผัสของมนุษย์รู้ได้เพียงปรากฏการณ์ความจริง แต่ไม่สามารถเข้าถึงความจริง แม้ด้วยเหตุผล เหตุผลบริสุทธิ์ (pure reason) เหตุผลปฏิบัติ (practical reason) เหตุผลทางศีลธรรม

6 ความรู้เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ แต่มิได้จบลงด้วยประสบการณ์ ประสบการณ์ให้ข้อมูล เหตุผลตีความข้อมูลที่ผ่านเข้ามาสู่โครงสร้างของสมอง 12 ชั้น ข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นปรากฏการณ์ ดังนั้น สิ่งที่เรารู้จึงเป็นเพียงปรากฏการณ์ ส่วนความจริงในตัวเอง (Noumena) เราไม่สามารถรู้ได้ ความรู้จำเป็นต้องอาศัยทั้งเหตุผลและประสบการณ์


ดาวน์โหลด ppt ญาณวิทยาของ อิมมานุเอล คานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google