งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบปฎิบัติ POWERPOINT 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบปฎิบัติ POWERPOINT 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบปฎิบัติ POWERPOINT 2003
วิชาคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน ปีการศึกษา 2553 เทอม 1 19/07/53 โปรแกรมด้านการนำเสนอ

2 ตารางแสดงจำนวนงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ตำแหน่ง ปี พ.ศ 2546 2547 2548 2549 2550 อาจารย์ 12 10 19 20 28 พชท./พจบ. 8 14 17 15 วิสญญีพยาบาล 1 2 5 19/07/53 โปรแกรมด้านการนำเสนอ

3 ตารางแสดงจำนวนงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
19/07/53 โปรแกรมด้านการนำเสนอ

4 ตารางแสดงจำนวนงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
วิสญญีพยาบาล พชท./พจบ. อาจารย์ 19/07/53 โปรแกรมด้านการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สอบปฎิบัติ POWERPOINT 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google