งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 9 เม. ย. 56 คณบดี และ ทีมบริหาร จิบน้ำชา สาย วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 9 เม. ย. 56 คณบดี และ ทีมบริหาร จิบน้ำชา สาย วิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 9 เม. ย. 56 คณบดี และ ทีมบริหาร จิบน้ำชา สาย วิชาการ

2 แนะนำอาจารย์ใหม่ ขอรับฟังความเห็นใน 5 ด้าน 10 ประเด็นที่ได้เล่าผ่านทาง สายตรงคณบดี อื่นๆ ( ถ้ามี ) 2 ประเด็นพูดคุย

3 ด้านการจัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2556 และ แผนการ รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ผลการวิจัยเรื่องคุณภาพของ นักศึกษา การดำเนินการเตรียมการจัดการ เรียนการสอนในหลักสูตรที่มี โปรแกรมสหกิจศึกษา 3 ประเด็นพูดคุย

4 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มที่มีตำแหน่งทางวิชาการอยู่ แล้ว เข้าสู่ตำแหน่ง ศ. กลุ่มอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการ เข้าสู่ ตำแหน่ง ผศ. 4 ประเด็นพูดคุย

5 ด้านการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ / ผ่านบริษัท 5 ประเด็นพูดคุย

6 ด้านการจัดการความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับอาจารย์ ( การเรียน การสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ ) รูปแบบการจัดการความรู้ที่ เหมาะสมกับอาจารย์ 6 ประเด็นพูดคุย

7 อื่นๆ รอบตัวเรา 7 ประเด็นพูดคุย เรื่องเล่าจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. อื่นๆ

8 8 ขอบคุณครับ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind


ดาวน์โหลด ppt LOGO 9 เม. ย. 56 คณบดี และ ทีมบริหาร จิบน้ำชา สาย วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google