งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานไอ ออไนเซชัน. สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e -............ A +( g) A 2+ (g) + e -............ A 3+( g) A 4+ (g) + e -............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานไอ ออไนเซชัน. สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e -............ A +( g) A 2+ (g) + e -............ A 3+( g) A 4+ (g) + e -............"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานไอ ออไนเซชัน

2 สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e -............ A +( g) A 2+ (g) + e -............ A 3+( g) A 4+ (g) + e -............ A 6+( g) A 8+ (g) + 2e -............ A 8+( g) A 11+ (g) + 3e -............

3 จงเติมพลังงานที่เกี่ยวข้อง สม การ การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ เกี่ยวข้อง 1A (s) A (g) 2A (s) A + (g) + e - 3A (s) A 2+ (g) + 2e - 4A (g) A 3+ (g) + 3e - 5A 2+ (g) A 3+ (aq) + e - 1.IE 2 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร................ 2.IE 3 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร................ 3. ค่า IE ของ A คือ 3 9 18 79 87 92 จงหาหมู่........................... 4. ค่า IE ของ B คือ 180 360 790 860 21000 22000 จงหาหมู่..........

4 จงเติมพลังงานที่เกี่ยวข้อง สม การ การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ เกี่ยวข้อง 1A (s) A (g) 2A (s) A + (g) + e - 3A (s) A 2+ (g) + 2e - 4A (g) A 3+ (g) + 3e - 5A 2+ (g) A 3+ (aq) + e - 1.IE 2 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร................. 2.IE 3 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร...... 3. ค่า IE ของ A คือ 3 9 18 79 87 92 จงหาหมู่........................... 4. ค่า IE ของ B คือ 180 360 790 860 21000 22000 จงหาหมู่...... การระเหิด การระเหิด + IE 1 การระเหิด + IE 1 + IE 2 IE 1 + IE 2 + IE 3 IE 3 + Hydration 3-2.....(1+ 4)-3 3 4

5 จากตารางค่า IE จงบอกเวเลนซ์อิเล็กตรอนและ หมู่ของธาตุ ธาตุ IE(MJ/mol) Ve- หมู่ IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 A0.43.14.45.9 B0.61.14.96.5 C0.61.82.711.6 D0.71.57.710.5 E2.14.06.18.2 F0.61.14.96.5 G0.71.57.710.5 H0.61.82.711.6 1. ธาตุ F และ G ธาตุใดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในเลขที่ของคาบที่สูงกว่า.................... 2. ถ้า H เป็นธาตุคาบที่ 3 การทำให้เกิด H 4+ จะต้องใช้พลังงานอย่างน้อยเท่าใด................ และอิเล็กตรอน หลุดในระดับพลังงานใด........................

6 จากตารางค่า IE จงบอกเวเลนซ์อิเล็กตรอนและ หมู่ของธาตุ ธาตุ IE(MJ/mol) Ve- หมู่ IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 A0.43.14.45.9 B0.61.14.96.5 C0.61.82.711.6 D0.71.57.710.5 E2.14.06.18.2 F0.61.14.96.5 G0.71.57.710.5 H0.61.82.711.6 1. ธาตุ F และ G ธาตุใดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในเลขที่ของคาบที่สูงกว่า.................... 2. ถ้า H เป็นธาตุคาบที่ 3 การทำให้เกิด H 4+ จะต้องใช้พลังงานอย่างน้อยเท่าใด................ และอิเล็กตรอน หลุดในระดับพลังงานใด........................ 1 2 3 1 2 3 22 4 ขึ้น ไป 22 2 2 3 3 F 16.7 ชั้น M 3 ตัว L 1 ตัว

7 Q UIZ 28/11/55 1. ค่า IE ของ A คือ 3 9 18 79 87 92 จงหาหมู่...........................

8 จงเปรียบเทียบค่า IE 3 จากมากไป น้อยของ Li B e B C 3 Li 4 B e 5 B 6 C

9 จงเปรียบเทียบค่า IE 3 จากมากไป น้อยของ Li B e B C 3 Li 2 1 4 B e 2 2 5 B 2 3 6 C 2 4 B e > Li > C > B


ดาวน์โหลด ppt พลังงานไอ ออไนเซชัน. สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e -............ A +( g) A 2+ (g) + e -............ A 3+( g) A 4+ (g) + e -............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google