งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานไอออไนเซชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานไอออไนเซชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานไอออไนเซชัน

2 สมการแสดง พลังงานไอออไนเซชัน
A (g) A+ (g) + e A +(g) A2+ (g) + e A 3+(g) A4+ (g) + e A 6+(g) A8+ (g) e A 8+(g) A11+ (g) e

3 จงเติมพลังงานที่เกี่ยวข้อง
สมการ การเปลี่ยนแปลง พลังงานที่เกี่ยวข้อง 1 A (s) A (g) 2 A (s) A+ (g) + e- 3 A (s) A2+ (g) e- 4 A (g) A3+ (g) e- 5 A 2+ (g) A3+ (aq) + e- IE2 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของสมการอย่างไร IE3 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของสมการอย่างไร ค่า IE ของ A คือ จงหาหมู่ ค่า IE ของ B คือ จงหาหมู่

4 จงเติมพลังงานที่เกี่ยวข้อง
สมการ การเปลี่ยนแปลง พลังงานที่เกี่ยวข้อง 1 A (s) A (g) 2 A (s) A+ (g) + e- 3 A (s) A2+ (g) e- 4 A (g) A3+ (g) e- 5 A 2+ (g) A3+ (aq) + e- การระเหิด การระเหิด + IE1 การระเหิด + IE1 + IE2 IE1 + IE2 + IE3 IE3 + Hydration IE2 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของสมการอย่างไร IE3 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของสมการอย่างไร...... ค่า IE ของ A คือ จงหาหมู่ ค่า IE ของ B คือ จงหาหมู่...... 3-2 .....(1+4)-3 3 4

5 จากตารางค่า IE จงบอกเวเลนซ์อิเล็กตรอนและหมู่ของธาตุ
IE(MJ/mol) Ve- หมู่ IE1 IE2 IE3 IE4 A 0.4 3.1 4.4 5.9 B 0.6 1.1 4.9 6.5 C 1.8 2.7 11.6 D 0.7 1.5 7.7 10.5 E 2.1 4.0 6.1 8.2 F G H ธาตุ F และ G ธาตุใดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในเลขที่ของคาบที่สูงกว่า ถ้า H เป็นธาตุคาบที่ 3 การทำให้เกิด H4+ จะต้องใช้พลังงานอย่างน้อยเท่าใด และอิเล็กตรอน หลุดในระดับพลังงานใด

6 จากตารางค่า IE จงบอกเวเลนซ์อิเล็กตรอนและหมู่ของธาตุ
IE(MJ/mol) Ve- หมู่ IE1 IE2 IE3 IE4 A 0.4 3.1 4.4 5.9 B 0.6 1.1 4.9 6.5 C 1.8 2.7 11.6 D 0.7 1.5 7.7 10.5 E 2.1 4.0 6.1 8.2 F G H 1 1 2 2 3 3 2 2 4 ขึ้นไป 4 ขึ้นไป 2 2 2 2 3 3 F ธาตุ F และ G ธาตุใดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในเลขที่ของคาบที่สูงกว่า ถ้า H เป็นธาตุคาบที่ 3 การทำให้เกิด H4+ จะต้องใช้พลังงานอย่างน้อยเท่าใด และอิเล็กตรอน หลุดในระดับพลังงานใด 16.7 ชั้น M 3 ตัว L 1 ตัว

7 Quiz 28/11/55 ค่า IE ของ A คือ จงหาหมู่

8 จงเปรียบเทียบค่า IE3 จากมากไปน้อยของ Li Be B C 3Li 4Be 5B 6C

9 จงเปรียบเทียบค่า IE3 จากมากไปน้อยของ Li Be B C 3Li 2 1 4Be 2 2 5B 2 3 6C 2 4
Be > Li > C > B


ดาวน์โหลด ppt พลังงานไอออไนเซชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google