งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานไอ ออไนเซชัน. สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e -............ A +( g) A 2+ (g) + e -............ A 3+( g) A 4+ (g) + e -............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานไอ ออไนเซชัน. สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e -............ A +( g) A 2+ (g) + e -............ A 3+( g) A 4+ (g) + e -............"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานไอ ออไนเซชัน

2 สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e A +( g) A 2+ (g) + e A 3+( g) A 4+ (g) + e A 6+( g) A 8+ (g) + 2e A 8+( g) A 11+ (g) + 3e

3 จงเติมพลังงานที่เกี่ยวข้อง สม การ การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ เกี่ยวข้อง 1A (s) A (g) 2A (s) A + (g) + e - 3A (s) A 2+ (g) + 2e - 4A (g) A 3+ (g) + 3e - 5A 2+ (g) A 3+ (aq) + e - 1.IE 2 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร IE 3 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร ค่า IE ของ A คือ จงหาหมู่ ค่า IE ของ B คือ จงหาหมู่

4 จงเติมพลังงานที่เกี่ยวข้อง สม การ การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ เกี่ยวข้อง 1A (s) A (g) 2A (s) A + (g) + e - 3A (s) A 2+ (g) + 2e - 4A (g) A 3+ (g) + 3e - 5A 2+ (g) A 3+ (aq) + e - 1.IE 2 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร IE 3 ของ A สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของ สมการอย่างไร ค่า IE ของ A คือ จงหาหมู่ ค่า IE ของ B คือ จงหาหมู่ การระเหิด การระเหิด + IE 1 การระเหิด + IE 1 + IE 2 IE 1 + IE 2 + IE 3 IE 3 + Hydration (1+ 4)-3 3 4

5 จากตารางค่า IE จงบอกเวเลนซ์อิเล็กตรอนและ หมู่ของธาตุ ธาตุ IE(MJ/mol) Ve- หมู่ IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 A B C D E F G H ธาตุ F และ G ธาตุใดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในเลขที่ของคาบที่สูงกว่า ถ้า H เป็นธาตุคาบที่ 3 การทำให้เกิด H 4+ จะต้องใช้พลังงานอย่างน้อยเท่าใด และอิเล็กตรอน หลุดในระดับพลังงานใด

6 จากตารางค่า IE จงบอกเวเลนซ์อิเล็กตรอนและ หมู่ของธาตุ ธาตุ IE(MJ/mol) Ve- หมู่ IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 A B C D E F G H ธาตุ F และ G ธาตุใดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในเลขที่ของคาบที่สูงกว่า ถ้า H เป็นธาตุคาบที่ 3 การทำให้เกิด H 4+ จะต้องใช้พลังงานอย่างน้อยเท่าใด และอิเล็กตรอน หลุดในระดับพลังงานใด ขึ้น ไป F 16.7 ชั้น M 3 ตัว L 1 ตัว

7 Q UIZ 28/11/55 1. ค่า IE ของ A คือ จงหาหมู่

8 จงเปรียบเทียบค่า IE 3 จากมากไป น้อยของ Li B e B C 3 Li 4 B e 5 B 6 C

9 จงเปรียบเทียบค่า IE 3 จากมากไป น้อยของ Li B e B C 3 Li B e B C 2 4 B e > Li > C > B


ดาวน์โหลด ppt พลังงานไอ ออไนเซชัน. สมการแสดง พลังงานไอ ออไนเซชัน A (g) A + (g) + e -............ A +( g) A 2+ (g) + e -............ A 3+( g) A 4+ (g) + e -............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google