งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมประหยัดพลังงาน. หลอด LED Fluorescent LED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมประหยัดพลังงาน. หลอด LED Fluorescent LED."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมประหยัดพลังงาน

2 หลอด LED

3 Fluorescent LED

4 LED TUBE แบ่งได้ 2 ประเภท 1.Internal Driver

5 LED TUBE แบ่งได้ 2 ประเภท 2.External Driver

6 ข้อดีของ LED ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับคน และสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน ยาวนาน

7 ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ และส ตารท์เตอร์

8 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (120cm.) หลอด LED (120cm.) + 36W 10W 20 W T8 LED Ballast 45 W 18W + Driver 2 W ประสิทธิภาพ ของการ ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน ประมาณ 55 %

9 LED อุณภูมิโดยประมาณ = 27ºC (21.6KJ/h) 35 ºC LOW 27ºC อุณภูมิของหลอด ขณะ ทำงาน Fluorescent อุณภมิ โดยประมาณ 35ºC (125.6KJ/h)

10 No mercury and reduce Carbon footprint ก๊าซที่บรรจุในภายใน หลอดฟลูออเรสเซนต์ คือก๊าซปรอท ซึ่งจะปล่อยสาร Co2 เฉลี่ย 202 kg/ ปี / หลอด หลอด LED ไม่มีสารปรอทอยู่ ภายในหลอด การปล่อย ก๊าซ Co2 คือ 44 kg/ ปี / หลอด ( ลดได้ถึง 78 % เมื่อเทียบกับ หลอด FLU) ไม่มีสารปรอท และลดการ เกิด Carbon footprint

11 อายุการใช้งาน ที่ยาวนานกว่าเดิม อายุการใช้งานของหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ชั่วโมง อายุการใช้งานของหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ชั่วโมง

12 ข้อดี ข้อเสีย External driver internal driver ข้อดี  ติดตั้งง่ายเพียงถอด STARTER ออกจากโคมเก่าแล้ว นำหลอด LED ใส่แทนหลอด เดิม ก็ใช้งานได้เลย  หลอดไฟร้อน เนื่องจาก LED DRIVER ติดตั้งอยู่ภายในหลอด  อายุการใช้งานของ LED CHIP สั้นลง เนื่องจากความร้อน ภายในหลอดสูง  เมื่อหลอดเสีย ต้องซื้อใหม่ทั้ง หลอด ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง  หลอดไฟไม่ร้อน  ช่วยยืดอายุการใช้งานของ LED CHIP  ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพราะเปลี่ยนเฉพาะ Driver เท่านั้น  LED DRIVER ราคาถูก ข้อดี ข้อเสีย หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งใน ท้องตลาดมี ทั้ง External Driver และ Internal Driver โดยมีความ แตกต่างดังนี้  ในการติดตั้งใช้งานครั้งแรก ต้องถอดบัลลาสต์เก่าออก แล้ว ติดตั้ง LED DRIVER เข้าไปใหม่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งเพิ่มขึ้น ข้อเสีย

13 ความแตกต่างของหลอด LED กับ Fluorescent 5 ปี ( 20 W ) 50%

14 1. ขยะอิเล็กโทรนิกส์จากหลอดไฟฟ้า ประเภทเดิมที่เสื่อมสภาพ มีสารปรอทที่เป็นของเสียอันตราย ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของหลอดไฟเดิม

15 Recycle คือทางเลือกของการ กำจัดซากอย่างปลอดภัย 1. ขยะอิเล็กโทรนิกส์จากหลอดไฟฟ้า ประเภทเดิมที่เสื่อมสภาพ

16 Recycle คือทางเลือกของการ กำจัด ซากอย่างปลอดภัย

17 ลำดั บที่ ผลิตภั ณฑ์ รับ ใบอนุญา ต มอก.195 5-2551 ชิพ LED ผลิตภั ณฑ์ Driv er Rat e Pow er (w) Lumi nous Flux (Lm) Wor king Life (hr) Play back (Yea r) ราคา ( บาท ) / ชุด 1A มอก.195 5-2551 บ. เลกิเซ่ จำกัด OSRAM Exter nal 222,200 50,00 0 3-4 1,043. 25 2.B มอก.1955 -2551 บ. ฟิลิปส์ อิเลคทรอนิ คส์ ( ประเทศ ไทย ) จำกัด นิเชีย Inter nal 201,600 30,00 0 3-4856 3C มอก.1955 -2551 บ. แอลแอนด์ อี ไซลิดส เตท จำกัด LG Inter nal 232,271 40,00 0 3-4 1,200 4D มอก.1955 -2542 บ. แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด OSRAMInter nal 102,50050,00 0 3-42,086. 5

18 แนวทางในการเลือกใช้ 1. ยี่ห้อ LED CHIP ที่นิยมใช้ในตลาดโลก 2. มาตรฐานของโรงงานผลิต 3. ค่าความสว่าง ( ไม่น้อยกว่า 2000 Lumen ) 4. ค่าวัตต์รวม (Power Consumtion) เฉลี่ย 20 -22 W 5. ประเภทของ LED DRIVER เช่น External Driver หรือ Internal Driver 6. ราคาที่เหมาะสมเทียบกับคุณภาพ 7. ระยะเวลาการรับประกัน

19 1. CREE USA2. NICHIA JAPAN 3. OSRAM Australia5. SAMSUNG Korea ยี่ห้อ LED CHIP ที่นิยมใช้ใน ตลาดโลก 4. Lumileds Taiwan

20 ชิพที่ใช้ประกอบหลอด LED

21

22 สรุปการต่อรองระหว่างมหาวิทยาลัยกับ Lakise 1. ราคาหลอด LED รวมติดตั้ง 1200 บาท + VAT 7 % รวมทั้งสิ้น 1284 บาท 2. รับประกัน 5 ปี 3. รับซื้อบัสลาทล์คืนตัวละ 5 บาท 4. บริจาค 40 % ของจำนวน หลอดทั้งหมด

23 อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยชั้นนำ อาคารจอดรถ 5. การประยุกต์ใช้งาน

24 อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยชั้นนำ อาคารจอดรถ 5. การประยุกต์ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมประหยัดพลังงาน. หลอด LED Fluorescent LED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google