งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. วรพจน์ ช่างหล่อ. การใช้พลังงานไฟฟ้าใน อาคาร ระบบปรับอากาศ (Air- Condiitoning System) ระบบแสงสว่าง (Lighting) อื่นๆ (Other)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. วรพจน์ ช่างหล่อ. การใช้พลังงานไฟฟ้าใน อาคาร ระบบปรับอากาศ (Air- Condiitoning System) ระบบแสงสว่าง (Lighting) อื่นๆ (Other)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. วรพจน์ ช่างหล่อ

2 การใช้พลังงานไฟฟ้าใน อาคาร ระบบปรับอากาศ (Air- Condiitoning System) ระบบแสงสว่าง (Lighting) อื่นๆ (Other)

3

4 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่าง (Lighting)

5 อนาคตเทคโนโลยีในระบบ แสงสว่าง

6

7 LED ย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Light Emitting Diode LED สร้างแสงสว่างจากการใช้สารกึ่งตัวนำเพื่อทำให้เกิด แสงสีต่างๆ

8

9 เปรียบเทียบค่าประสิทธิผล ของหลอด

10

11 การใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอด T8 เทียบกับ LED = 46 watts 20 watts +

12 การใช้พลังงานไฟฟ้าของฮาโล เจนเทียบกับ LED = 50 watts6 watts X 8

13 การใช้พลังงานไฟฟ้าของเมอร์ คิวรี่เทียบกับ LED = 400 watts 100 watts X 4

14 รายการข้อมูล ชั่วโมงการใช้งาน ต่อวัน ( ชม.) 12 วันทำงานต่อปี ( วัน ) 365 ค่าไฟต่อหน่วย ( บาทต่อหน่วย ) 3 จำนวน ( หลอด ) 20 50 watts 6 watts รายการหลอด ฮาโลเจนหลอด LED หน่วยการใช้ พลังงานต่อปี 4,380 (50x12x365x20)/10 00= 4,380 (6x12x365x20) = 525.6 ค่าไฟฟ้าต่อปี ( บาท ) 4,380x3 = 13,1401,576.80 ผลประหยัดต่อปี ( บาทต่อปี ) 11,563.20

15

16 รายการข้อมูล ชั่วโมงการใช้งาน ต่อวัน ( ชม.) 15 วันทำงานต่อปี ( วัน ) 365 ค่าไฟต่อหน่วย ( บาทต่อหน่วย ) 3 จำนวน ( หลอด ) 20 36 watts 20 watts รายการหลอด ฮาโลเจนหลอด LED หน่วยการใช้ พลังงานต่อปี 3,942 (36x15x365x20)/1, 000= 3,942 (20x15x365x20)/1,0 00= 2,190 ค่าไฟฟ้าต่อปี ( บาท ) 3,942x3 = 11,8266,570 ผลประหยัดต่อปี ( บาทต่อปี ) 5,256

17 Lighting Comparison TableFluorescent LED Fluorescent T5 28W Fluorescent T8 36w Structure Picture TypeLED Fluorescent tubeFluorescent T5Fluorescent T8 Lamp TypeFluorescent LEDFluorescent 28WFluorescent 36W Feature Illumination (lm)2,0002,6002,800 CRI>7085 Power Consumption (W) 202836 Life Time50,000 hrs20,000 hrs Operating Voltage48220 Power Factor0.960.80 Efficiency (lumen/watt)10092.8677.78

18 ข้อดี - ข้อเสียหลอด LED

19

20

21 การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี อื่นๆ + + Motion Sensor Photo Sensor

22 การใช้ LED ภายในหอสมุด ป๋วย อึ้งภากรณ์ การใช้ Motion Sensor ร่วมกับหลอด LED

23 การใช้ LED ภายในหอสมุด ป๋วย อึ้งภากรณ์ Before

24 After

25 อุปกรณ์เกี่ยวกับ LED OLED (Organic Light- Emitting Diodes) เทคโนโลยีในอนาคต

26 Thank You c_worapotch@hotmail.com081-5852636


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. วรพจน์ ช่างหล่อ. การใช้พลังงานไฟฟ้าใน อาคาร ระบบปรับอากาศ (Air- Condiitoning System) ระบบแสงสว่าง (Lighting) อื่นๆ (Other)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google