งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างไปกับหลอด LED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างไปกับหลอด LED"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างไปกับหลอด LED
โดย อ.วรพจน์ ช่างหล่อ

2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
ระบบปรับอากาศ (Air- Condiitoning System) ระบบแสงสว่าง (Lighting) อื่นๆ (Other)

3 ระบบแสงสว่าง (Lighting)

4 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่าง (Lighting)

5 อนาคตเทคโนโลยีในระบบแสงสว่าง

6 What is LED ?

7 LED ย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Light Emitting Diode LED สร้างแสงสว่างจากการใช้สารกึ่งตัวนำเพื่อทำให้เกิดแสงสีต่างๆ

8 Story of LED

9 เปรียบเทียบค่าประสิทธิผลของหลอด

10

11 การใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอด T8 เทียบกับ LED
= + 46 watts 20 watts 20 watts

12 การใช้พลังงานไฟฟ้าของฮาโลเจนเทียบกับ LED
= 50 watts 6 watts X 8

13 การใช้พลังงานไฟฟ้าของเมอร์คิวรี่เทียบกับ LED
= 100 watts X 4 400 watts

14 รายการ ข้อมูล ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน(ชม.) 12 วันทำงานต่อปี(วัน) 365 ค่าไฟต่อหน่วย(บาทต่อหน่วย) 3 จำนวน (หลอด) 20 50 watts 6 watts รายการ หลอด ฮาโลเจน หลอด LED หน่วยการใช้พลังงานต่อปี (50x12x365x20)/1000= 4,380 (6x12x365x20)= 525.6 ค่าไฟฟ้าต่อปี(บาท) 4,380x3 = 13,140 1,576.80 ผลประหยัดต่อปี(บาทต่อปี) 11,563.20

15

16 ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน(ชม.) 15 วันทำงานต่อปี(วัน) 365
รายการ ข้อมูล ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน(ชม.) 15 วันทำงานต่อปี(วัน) 365 ค่าไฟต่อหน่วย(บาทต่อหน่วย) 3 จำนวน (หลอด) 20 36 watts 20 watts รายการ หลอด ฮาโลเจน หลอด LED หน่วยการใช้พลังงานต่อปี (36x15x365x20)/1,000= 3,942 (20x15x365x20)/1,000= 2,190 ค่าไฟฟ้าต่อปี(บาท) 3,942x3 = 11,826 6,570 ผลประหยัดต่อปี(บาทต่อปี) 5,256

17 Lighting Comparison Table
Fluorescent LED Fluorescent T5 28W Fluorescent T8 36w Structure Picture Type LED Fluorescent tube Fluorescent T5 Fluorescent T8 Lamp Type Fluorescent 28W Fluorescent 36W Feature Illumination (lm) 2,000 2,600 2,800 CRI >70 85 Power Consumption (W) 20 28 36 Life Time 50,000 hrs 20,000 hrs Operating Voltage 48 220 Power Factor 0.96 0.80 Efficiency (lumen/watt) 100 92.86 77.78

18 ข้อดี-ข้อเสียหลอด LED
ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย ราคาแพง อายุการใช้งานยาว ค่าความส่องสว่างต่ำเทียบกับ T5 เป็นเทคโนโลยีใหม่ ยังไม่เป็นที่นิยม ค่าประสิทธิภาพด้านพลังงานสูง การแผ่รังสีความร้อนลดลง สร้างสีได้มากกว่าหลอดเดิม ไม่สร้างรังสี UV

19

20

21 การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
+ Motion Sensor + Photo Sensor

22 การใช้ LED ภายในหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์
การใช้Motion Sensor ร่วมกับหลอด LED

23 การใช้ LED ภายในหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์
Before

24 การใช้ LED ภายในหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์
After

25 OLED (Organic Light-Emitting Diodes)
เทคโนโลยีในอนาคต OLED (Organic Light-Emitting Diodes)

26 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างไปกับหลอด LED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google