งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์
>>Nootsara Boonkrong

2 ฐานข้อมูล JCR ผลิตโดยบริษัท Thomson ISI หรือเดิมคือ ISI (Institute for Scientific Information) มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบ CD-ROM และรูปแบบ Web Edition จัดทำขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ปัจจุบันข้อมูลล่าสุด คือ JCR ปี 2006

3 ฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports (JCR) เริ่มตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบคุณภาพของวารสาร และการจัดอันดับของวารสารในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้ดรรชนีต่างๆ ได้แก่ Impact Factor, Immediacy Index, Total Cites, Cited Half-Life ฯ ซึ่งในแต่ละปีวารสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ (Journal Ranking) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนความถี่ที่วารสารได้รับการอ้างอิง

4

5 ค่า Impact Factors บน Website ห้องสมุดสตางค์

6

7

8 1 2 3 :: Detial on Website ::

9 ที่มาของข้อมูล จาก CD-ROM (อดืต-ปี2005) จาก Website ISI (ปัจจุบัน)

10 การดึงข้อมูล Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR บน CD-Rom
>> Sort by Journal >> Sort by Impact Factor >> Sort by Subject

11 >> Sort by Journal
>> Disk Science >> Disk Social Science 1 2 3 >> Sort by Journal

12 >> Sort by Journal

13 >> Sort by Impact Factor
1 2 >> Sort by Impact Factor

14 >> Sort by Impact Factor
3 4 >> Sort by Impact Factor

15 >> Sort by Impact Factor
5 >> Sort by Impact Factor

16 >> Sort by Subject
1 2 >> Sort by Subject

17 >> Sort by Subject
3 >> Sort by Subject

18 >> Sort by Subject
4 >> Sort by Subject

19 >> Sort by Subject
5 >> Sort by Subject

20 >> การแปลงข้อมูล << เป็น Database

21 >> การแปลงข้อมูล
Create Code Show Data # Sort by Journal (A-Z ) # Sort by Impact Factors (Top-500 ) Create Show Data # Sort by Subject >> การแปลงข้อมูล

22 >> การแปลงข้อมูล

23 >> การแปลงข้อมูล

24 >> การแปลงข้อมูล

25 >> การแปลงข้อมูล

26 การดึงข้อมูล Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR บน Web Edition
>> Sort by Journal >> Sort by Impact Factor >> Sort by Subject

27 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006
1 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006

28 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006

29 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006
>> Science Edition 3.1 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006

30 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006
>> Social Science Edition 3.2 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006

31 >> Sort by Journal
1 >> Sort by Journal

32 >> Sort by Journal
2 >> Sort by Journal

33 >> Sort by Journal
3 >> Sort by Journal

34 >> Sort by Impact Factor
1 >> Sort by Impact Factor

35 >> Sort by Impact Factor
2 >> Sort by Impact Factor

36 >> Sort by Subject
1 >> Sort by Subject

37 >> Sort by Subject
2 >> Sort by Subject

38 >> Sort by Subject
3 >> Sort by Subject

39 >> Sort by Subject
4 >> Sort by Subject

40 >> การแปลงข้อมูล << เป็น Database

41 >> การแปลงข้อมูล
เติม Full Journal Title Create Code Show Data # Sort by Journal (A-Z ) # Sort by Impact Factors (Top-500 ) Create Show Data # Sort by Subject >> การแปลงข้อมูล

42 >>เติม Full Journal Title

43 >>เติม Full Journal Title

44 >> การแปลงข้อมูล

45 >> การแปลงข้อมูล

46 >> การแปลงข้อมูล

47 >> การแปลงข้อมูล

48 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google