งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์ >>Nootsara Boonkrong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์ >>Nootsara Boonkrong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์ >>Nootsara Boonkrong

2 ฐานข้อมูล JCR ผลิตโดยบริษัท Thomson ISI หรือเดิมคือ ISI JCR ปี 2006 ฐานข้อมูล JCR ผลิตโดยบริษัท Thomson ISI หรือเดิมคือ ISI (Institute for Scientific Information) มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบ CD-ROM และรูปแบบ Web Edition จัดทำขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ปัจจุบันข้อมูลล่าสุด คือ JCR ปี 2006

3 ฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports (JCR) ฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports (JCR) เริ่มตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบ คุณภาพของวารสาร และการจัดอันดับของวารสารในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้ดรรชนีต่างๆ ได้แก่ Impact Factor, Immediacy Index, Total Cites, Cited Half-Life ฯ ซึ่งในแต่ละปีวารสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ (Journal Ranking) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนความถี่ที่วารสารได้รับการอ้างอิง

4 http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/impact3.htm

5 ค่า Impact Factors บน Website ห้องสมุดสตางค์

6 http://stang.sc.mahidol.ac.th

7 http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/IF.htm

8 :: Detial on Website :: 1 3 2

9 จาก CD-ROM (อดืต-ปี2005) จาก Website ISI (ปัจจุบัน) ที่มาของข้อมูล

10 การดึงข้อมูล Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR บน CD-Rom >> Sort by Journal >> Sort by Impact Factor >> Sort by Subject

11 1 2 3 >> Sort by Journal >> Disk Science >> Disk Social Science

12 >> Sort by Journal

13 1 2 >> Sort by Impact Factor

14 3 4

15 5

16 1 2 >> Sort by Subject

17 3

18 4

19 5

20 >> การแปลงข้อมูล > การแปลงข้อมูล << เป็น Database

21 >> การแปลงข้อมูล Create Code Show Data # Sort by Journal (A-Z ) # Sort by Impact Factors (Top-500 ) Create Show Data # Sort by Subject

22 >> การแปลงข้อมูล

23

24

25

26 การดึงข้อมูล Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR บน การดึงข้อมูล Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR บน Web Edition >> Sort by Journal >> Sort by Impact Factor >> Sort by Subject

27 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006 1

28 2

29 3.1 >> Science Edition

30 ค่า Impact Factors จากฐานข้อมูล JCR ปี 2006 >> Social Science Edition 3.2

31 >> Sort by Journal 1

32 2

33 3

34 >> Sort by Impact Factor 1

35 2

36 >> Sort by Subject 1

37 2

38 3

39 4

40 >> การแปลงข้อมูล > การแปลงข้อมูล << เป็น Database

41 >> การแปลงข้อมูล Create Code Show Data # Sort by Journal (A-Z ) # Sort by Impact Factors (Top-500 ) Create Show Data # Sort by Subject Full Journal Title เติม Full Journal Title

42 >> Full Journal Title >> เติม Full Journal Title

43

44 >> การแปลงข้อมูล

45

46

47

48


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำค่า Impact Factor จากฐานข้อมูล JCR บนเว็บไซต์ >>Nootsara Boonkrong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google