งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๒๓ Home Coming Day ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๒๓ Home Coming Day ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๒๓ Home Coming Day ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖

2 SCOPE 1. ข้อมูลพื้นฐาน...แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 2. แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23...
CHULA 1. ข้อมูลพื้นฐาน...แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 2. แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23... ที่ไม่เหมือนใคร !?... และ ไม่มีใครเหมือน !!??

3 ข้อมูลพื้นฐาน แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23

4 ข้อมูลพื้นฐาน (1) CHULA จำนวนแรกเข้า 180 คน (มากที่สุด นับแต่ก่อตั้งแพทย์จุฬาฯ) รุ่นสุดท้ายที่รับจาก 2 แห่ง เตรียมแพทย์ (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ) 73% คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ม.มหิดล) 27% แบ่งเรียนเป็น 2 ภาค ภาคปกติ 120 คน ภาคสมทบ 60 คน จำนวนที่จบ (พ.ศ. 2516) 165 คน (91.7%) แพทย์ใช้ทุน รุ่นที่ 3

5 ภูมิลำเนา (แรกเข้า) ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 4.9% ภาคใต้
CHULA ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ 4.9% ภาคกลาง (รวม กทม.) 7.3% 8.9% 53.7% 12.2% ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 การศึกษาอบรมหลังปริญญา
CHULA ศึกษาต่อ 80.5% ศัลยกรรม สูติ-นรีฯ G.P. กุมารฯ จักษุ Med. Ortho. วิสัญญี ENT 23.3% 11.4% 10.6% 5.7% 4.9% 4.1% 3.3% 1.6% ไม่ศึกษาต่อ 19.5%

7 สถานภาพสมรส (%) Home Coming Day I (มี.ค. 2534) หลังจบมา 19 ปี
CHULA Home Coming Day I (มี.ค. 2534) หลังจบมา 19 ปี Home Coming Day II (มิ.ย. 2545) หลังจบมา 30 ปี คู่ 87.8 83.2 โสด 10.6 10.1 หย่า 0.8 3.4 หม้าย 1.7

8 สถานที่ทำงาน (%) Home Coming Day I (มี.ค. 2534) หลังจบมา 19 ปี
CHULA Home Coming Day I (มี.ค. 2534) หลังจบมา 19 ปี Home Coming Day II (มิ.ย. 2545) หลังจบมา 30 ปี ก.สาธารณสุข 35.5 40.4 ร.ร.แพทย์ 15.6 14.4 ร.พ.เอกชน 14.6 27.8 คลินิก & Poly 11.4 11.3 กทม. 6.1 4.3

9 ตายมากที่สุด !!! (23 คน) 12.8% ของจำนวนแรกเข้า / 13.9% ของจำนวนจบ
CHULA 12.8% ของจำนวนแรกเข้า / 13.9% ของจำนวนจบ 1. Car Accident 6 2. Cancer 6 3. Acute MI 4 4. Suicide 2 5. ไหลตาย? 2 6. ถูกฆาตกรรม 1 7. Stroke / DM (อย่างละ) 1 Cause of Death

10 เกียรติภูมิ (แพทย์) จุฬาฯ 23
CHULA กระทรวงสาธารณสุข ทหาร & ตำรวจ รองปลัดกระทรวง อธิบดี (3) ผอก.องค์การเภสัชฯ ผอก. รพ. (4) สสจ. เจ้ากรมแพทย์ฯ & รองเจ้ากรมแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผอก.รพ. (2) นายพล (13 คน)

11 เกียรติภูมิ (แพทย์) จุฬาฯ 23
CHULA เอกชน การเมือง รมต. ที่ปรึกษา รมต. สว. สส. ผอก. รพ. เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ วิสาหกิจ กทม. แพทย์ใหญ่ รอง ผอก.รพ. รอง ผอก. รพ. ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่าย

12 เกียรติภูมิ (แพทย์) จุฬาฯ 23
CHULA โรงเรียนแพทย์ วิชาการ ศ. ระดับ 11 (3) ศ. ระดับ 10 (3) ศ. กิตติคุณ ทุนอานันทมหิดล (4)

13 เกียรติภูมิ (แพทย์) จุฬาฯ 23
CHULA โรงเรียนแพทย์ วิชาชีพ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ นายกสมาคม บริหาร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาฯ / สงขลา หัวหน้าภาค

14 เกียรติภูมิ (แพทย์) จุฬาฯ 23
CHULA มหาวิทยาลัย อธิการบดี จุฬาฯ 2 วาระ รองอธิการบดี อื่น ๆ แพทย์ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว & สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผอก. ร.ร. กรรมการพิทักษ์คุณธรรม

15 ....ที่ไม่มีใครเหมือน!? ....& ไม่มีใครเหมือน!!!??
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 CHULA ....ที่ไม่มีใครเหมือน!? ....& ไม่มีใครเหมือน!!!??

16 ที่ไม่เหมือนใคร!? & ไม่มีใครเหมือน!!?? จำนวนมากที่สุด
CHULA จำนวนมากที่สุด (อาจารย์หลายท่านเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ!!) จำนวนคนตายมากที่สุด รุ่นสุดท้ายที่มาจาก 2 มหาวิทยาลัย รุ่นสุดท้ายที่มีภาคสมทบ ทำหนังสือ Home Coming Day ทุกครั้ง (2 เล่ม)

17 ที่ไม่เหมือนใคร!? & ไม่มีใครเหมือน!!??
CHULA กีฬาวอลเล่ย์บอล คว้ารางวัลชนะเลิศ 4 ปีซ้อน นักกีฬาจากรัสเซียมาขอเล่นด้วย โต้วาที เข้าชิงชนะเลิศ 2 ปีซ้อน นักโต้วาทีเหรียญทอง สจม. & เป็นตัวแทนจุฬาฯ แปรอักษร 3 มิติ กีฬาในร่ม

18 รินน้ำใจ...ให้ “บ้านของเรา” เพื่อทดแทนพระคุณของแหล่งเรียนมา
CHULA บริจาคสร้างหอพักแพทย์ประจำบ้าน 4,191,123.00 บริจาคเงิน เมื่อ Home Coming Day ครั้งที่ 1 300,000.00 บริจาครถตู้ 1 คัน (Home Coming Day ครั้งที่ 2) 913,200.00 บริจาคสร้าง Sport Complex 377,000.00 บริจาคสร้างหอ 10,000.00 รวม 5,791,323.00

19 รินน้ำใจ..ให้ “เพื่อนของเรา” (& ครอบครัว)
โครงการจัดตั้ง “กองทุนด้วยรัก & ห่วงใย” CHULA สำหรับเพื่อน 3 คนที่ประสบอุบัติเหตุและทุพลภาพ ตั้งเป็นกองทุนสำหรับครอบครัวและลูก ส่งเสียลูกจนจบการศึกษา เป็นเงินกว่า 2,600,000 บาท

20 สามารถจัดชุมนุมรุ่นได้ทุกปีตั้งแต่จบ (ปี 2516) อย่างต่อเนื่อง
จัดชุมนุมรุ่นทุกปีอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีเต็มหลังจบ! CHULA สามารถจัดชุมนุมรุ่นได้ทุกปีตั้งแต่จบ (ปี 2516) อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 40 ปีเต็ม (พ.ศ ) ไม่มีเว้น (วรรค) แม้แต่ปีเดียว! แต่ละครั้ง มีผู้มาร่วมงาน คน (เหมาโรงแรมยังไม่พอ) 10 ปีแรกจัดใน กทม. จากนั้นจัดต่างจังหวัดมาตลอด ไปมาแล้วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งต่างประเทศ หลังเกษียณจัดกิน “ประจำเดือน” & กลุ่มย่อย ๆ

21 ขอฝาก “แพทย์จุฬาฯ” ไว้ด้วย (นะ) !!
ลาแล้ว....จามจุรี!! CHULA พวกเรา.... “แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23” ต่างสำนึกในพระคุณอันใหญ่หลวงของ “ครูบาอาจารย์” & พระคุณของ “แหล่งเรียนมา” ที่ทำให้พวกเรามีทุกสิ่งทุกอย่างอันน่าภาคภูมิใจเช่นวันนี้ วันที่เราช่วยปัก “ธงสีชมพู” ให้งามสง่าไปทั่วหล้า วันที่เราช่วยปลูก “ต้นจามจุรี” ให้ความร่วมเย็นไปทั่วทั้งแผ่นดิน” ช่วยนำ “เกียรติภูมิ” มาสู่ “แพทย์จุฬาฯ” ของเรา ขอฝาก “แพทย์จุฬาฯ” ไว้ด้วย (นะ) !!


ดาวน์โหลด ppt แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๒๓ Home Coming Day ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google