งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHULA 1. ข้อมูลพื้นฐาน... แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 2. แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23... ที่ไม่เหมือนใคร !?... และ ไม่มีใครเหมือน !!?? SCOPE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHULA 1. ข้อมูลพื้นฐาน... แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 2. แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23... ที่ไม่เหมือนใคร !?... และ ไม่มีใครเหมือน !!?? SCOPE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CHULA 1. ข้อมูลพื้นฐาน... แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 2. แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23... ที่ไม่เหมือนใคร !?... และ ไม่มีใครเหมือน !!?? SCOPE

3 ข้อมูลพื้นฐาน แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23

4 CHULA ข้อมูลพื้นฐาน (1) จำนวนแรกเข้า 180 คน ( มากที่สุด นับแต่ ก่อตั้งแพทย์จุฬาฯ ) รุ่นสุดท้ายที่รับจาก 2 แห่ง เตรียมแพทย์ ( คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ) 73% คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ม. มหิดล ) 27% แบ่งเรียนเป็น 2 ภาค ภาคปกติ 120 คน ภาคสมทบ 60 คน จำนวนที่จบ ( พ. ศ. 2516) 165 คน (91.7%) แพทย์ใช้ทุน รุ่นที่ 3

5 CHULA ภูมิลำเนา ( แรกเข้า ) 53.7% 12.2% 8.9% 7.3% 4.9% ภาคกลาง ( รวม กทม.) ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 CHULA การศึกษาอบรมหลังปริญญา ไม่ศึกษาต่อ 19.5% ศึกษาต่อ 80.5% ศัลยก รรม สูติ - นรี ฯ G.P. กุมารฯ จักษุ Med. Ortho. วิสัญ ญี ENT 23.3 % 11.4 % 10.6 % 5.7% 4.9% 4.1% 3.3% 1.6%

7 CHULA สถานภาพสมรส (%) Home Coming Day I ( มี. ค. 2534) หลังจบมา 19 ปี Home Coming Day II ( มิ. ย. 2545) หลังจบมา 30 ปี คู่ 87.883.2 โสด 10.610.1 หย่า 0.83.4 หม้าย 0.81.7

8 CHULA สถานที่ทำงาน (%) Home Coming Day I ( มี. ค. 2534) หลังจบมา 19 ปี Home Coming Day II ( มิ. ย. 2545) หลังจบมา 30 ปี ก. สาธารณสุ ข 35.540.4 ร. ร. แพทย์ 15.614.4 ร. พ. เอกชน 14.627.8 คลินิก & Poly 11.411.3 กทม. 6.14.3

9 CHULA ตายมากที่สุด !!! (23 คน ) 12.8% ของจำนวนแรกเข้า / 13.9% ของจำนวนจบ Cause of Death 1. Car Accident6 2. Cancer6 3. Acute MI4 4. Suicide2 5. ไหลตาย ?2 6. ถูกฆาตกรรม 1 7. Stroke / DM ( อย่างละ )1 1. Car Accident6 2. Cancer6 3. Acute MI4 4. Suicide2 5. ไหลตาย ?2 6. ถูกฆาตกรรม 1 7. Stroke / DM ( อย่างละ )1

10 CHULA เกียรติภูมิ ( แพทย์ ) จุฬาฯ 23 กระทรวงสาธารณสุข รอง ปลัดกระทรวง อธิบดี (3) ผอก. องค์การ เภสัชฯ ผอก. รพ. (4) สสจ. ทหาร & ตำรวจ เจ้ากรมแพทย์ฯ & รองเจ้ากรมแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผอก. รพ. (2) นายพล (13 คน )

11 CHULA เกียรติภูมิ ( แพทย์ ) จุฬาฯ 23 เอกชน ผอก. รพ. เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ การเมือง รมต. ที่ปรึกษา รมต. สว. สส. วิสาหกิจ แพทย์ใหญ่ รอง ผอก. รพ. กทม. รอง ผอก. รพ. ผอ. ศูนย์บริการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่าย

12 CHULA เกียรติภูมิ ( แพทย์ ) จุฬาฯ 23 โรงเรียนแพทย์ ศ. ระดับ 11 (3) ศ. ระดับ 10 (3) ศ. กิตติคุณ ทุนอานันทมหิดล (4) วิชาการ

13 CHULA เกียรติภูมิ ( แพทย์ ) จุฬาฯ 23 โรงเรียนแพทย์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ นายกสมาคม วิชาชีพ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการ รพ. จุฬาฯ / สงขลา หัวหน้าภาค บริหาร

14 CHULA เกียรติภูมิ ( แพทย์ ) จุฬาฯ 23 มหาวิทยาลัย อธิการบดี จุฬาฯ 2 วาระ รองอธิการบดี แพทย์ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว & สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผอก. ร. ร. กรรมการพิทักษ์คุณธรรม อื่น ๆ

15 CHULA แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23.... ที่ไม่มีใครเหมือน !?....& ไม่มีใครเหมือน !!!??

16 CHULA ที่ไม่เหมือนใคร !? & ไม่มีใครเหมือน !!?? จำนวนมากที่สุด ( อาจารย์หลายท่านเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ !!) จำนวนคนตายมากที่สุด รุ่นสุดท้ายที่มาจาก 2 มหาวิทยาลัย รุ่นสุดท้ายที่มีภาคสมทบ ทำหนังสือ Home Coming Day ทุกครั้ง (2 เล่ม )

17 CHULA ที่ไม่เหมือนใคร !? & ไม่มีใครเหมือน !!?? กีฬาวอลเล่ย์บอล คว้ารางวัลชนะเลิศ 4 ปีซ้อน นักกีฬาจากรัสเซียมาขอเล่นด้วย โต้วาที เข้าชิงชนะเลิศ 2 ปีซ้อน นักโต้วาทีเหรียญทอง สจม. & เป็นตัวแทนจุฬาฯ แปรอักษร 3 มิติ กีฬาในร่ม

18 บริจาคสร้างหอพักแพทย์ประจำ บ้าน 4,191,12 3.00 บริจาคเงิน เมื่อ Home Coming Day ครั้งที่ 1 300,000. 00 บริจาครถตู้ 1 คัน (Home Coming Day ครั้งที่ 2) 913,200. 00 บริจาคสร้าง Sport Complex 377,000. 00 บริจาคสร้างหอ 10,000.0 0 รวม 5,791,32 3.00 CHULA รินน้ำใจ... ให้ “ บ้านของเรา ” เพื่อทดแทนพระคุณของแหล่งเรียนมา

19 CHULA รินน้ำใจ.. ให้ “ เพื่อนของเรา ” (& ครอบครัว ) โครงการจัดตั้ง “ กองทุนด้วยรัก & ห่วงใย ”

20 CHULA จัดชุมนุมรุ่นทุกปีอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีเต็มหลังจบ ! สามารถจัดชุมนุมรุ่นได้ทุกปีตั้งแต่จบ ( ปี 2516) อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 40 ปีเต็ม ( พ. ศ.2516-2556) ไม่มีเว้น ( วรรค ) แม้แต่ปีเดียว ! แต่ละครั้ง มีผู้มาร่วมงาน 150-200 คน ( เหมาโรงแรมยังไม่พอ ) 10 ปีแรกจัดใน กทม. จากนั้นจัดต่างจังหวัดมาตลอด ไปมาแล้วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งต่างประเทศ หลังเกษียณจัดกิน “ ประจำเดือน ” & กลุ่มย่อย ๆ

21 CHULA ลาแล้ว.... จามจุรี !! พวกเรา.... “ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23” ต่างสำนึกในพระคุณอันใหญ่หลวงของ “ ครูบาอาจารย์ ” & พระคุณของ “ แหล่งเรียนมา ” ที่ทำให้พวกเรามีทุกสิ่งทุกอย่างอันน่าภาคภูมิใจเช่นวันนี้ วันที่เราช่วยปัก “ ธงสีชมพู ” ให้งามสง่าไปทั่วหล้า วันที่เราช่วยปลูก “ ต้นจามจุรี ” ให้ความร่วมเย็นไปทั่วทั้งแผ่นดิน ” ช่วยนำ “ เกียรติภูมิ ” มาสู่ “ แพทย์จุฬาฯ ” ของเรา ขอฝาก “ แพทย์จุฬาฯ ” ไว้ด้วย ( นะ ) !!


ดาวน์โหลด ppt CHULA 1. ข้อมูลพื้นฐาน... แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23 2. แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23... ที่ไม่เหมือนใคร !?... และ ไม่มีใครเหมือน !!?? SCOPE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google