งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แร่ 1/9 อะตอมของออกซิเจน. แร่ 2/9 ธาตุที่มีอยู่มากมายบนเปลือกโลก ธาตุสัญลักษ ณ์ % โดย น้ำหนัก % โดย ปริมาตร % จำนวนอะตอม ออกซิเจน O46.693.860.5 ซิลิกอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แร่ 1/9 อะตอมของออกซิเจน. แร่ 2/9 ธาตุที่มีอยู่มากมายบนเปลือกโลก ธาตุสัญลักษ ณ์ % โดย น้ำหนัก % โดย ปริมาตร % จำนวนอะตอม ออกซิเจน O46.693.860.5 ซิลิกอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แร่ 1/9 อะตอมของออกซิเจน

2 แร่ 2/9 ธาตุที่มีอยู่มากมายบนเปลือกโลก ธาตุสัญลักษ ณ์ % โดย น้ำหนัก % โดย ปริมาตร % จำนวนอะตอม ออกซิเจน O46.693.860.5 ซิลิกอน Si27.70.920.5 อะลูมิเนียม Al8.10.86.2 เหล็ก Fe5.00.51.9 แคลเซียม Ca3.61.01.9 โซเดียม Na2.81.22.5 โปแตสเซียม K2.61.51.8 แมกนีเซียม Mg2.10.31.4 ธาตุอื่นๆ -1.5-3.3

3 แร่ 3/9 โมเลกุลของโซเดียม คลอไรด์

4 แร่ 4/9 โครงสร้างผลึกของ โซเดียมคลอไรด์

5 แร่ 5/9 ตัวอย่างรูปผลึกแบบ ต่างๆ

6 แร่ 6/9 ตัวอย่างรอยแตกเรียบชนิด ต่างๆ

7 แร่ 7/9 สเกลความแข็งของโมล ค่าความ แข็ง แร่วัตถุที่ใช้ทดสอบ 1 ทัลก์ปลายนิ้ว 2 ยิปซัมเล็บ 3 แคลไซต์เหรียญบาท 4 ฟลูออไรต์มีดพก 5 อพาไทต์กระจก 6 ออร์โทเคลสเหล็กกล้า 7 ควอรซต์กระเบื้อง 8 โทปาส - 9 คอรันดัม ( พลอย ) - 10 เพชร -

8 แร่ 8/9 ตัวอย่างแร่อโลหะ ไมก้า ฟลูออ ไรต์ แคล ไซต์ ควอร ตซ์ เฟลด์ส ปาร์ เพชร

9 แร่ 9/9 ตัวอย่างแร่โลหะ กาลีนา ( ตะกั่ว ) ฮีมาไทต์ ( เหล็ก ) ทอง


ดาวน์โหลด ppt แร่ 1/9 อะตอมของออกซิเจน. แร่ 2/9 ธาตุที่มีอยู่มากมายบนเปลือกโลก ธาตุสัญลักษ ณ์ % โดย น้ำหนัก % โดย ปริมาตร % จำนวนอะตอม ออกซิเจน O46.693.860.5 ซิลิกอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google