งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน

2 2 E0E0 E1E1 hf E0E0 E1E1 Spontaneous Emission hf การเปลี่ยนระดับ พลังงาน

3 3 E0E0 E1E1 hf E0E0 E1E1 Stimulated Emission การเปลี่ยนระดับ พลังงาน

4 4 องค์ประกอ บหลัก ปัมป์พลังงาน เลเซอร์, ไฟแฟลช, สนามไฟฟ้าแรงสูง,.. ตัวกลางขยายแสง ก๊าซ, สารสี (dye) สารกึ่งตัวนำ,.. ที่มี Population inversion โพรงอภินาท M1,M2 --> Fabry-Perot resonator Laser medium Energy pump M1 M2 l

5 5 การทำงาน เลเซอร์ G. S E3E3 E2E2 E1E1 1 2 3 4 1. pumping 2. Fast non-radiative decay 3. Light amplification 4.decay to G.S.

6 6 ขั้นตอนการ ทำงาน สภาวะ สงบ ปัมป์ พลังงาน Spontan eous E. Stimulat ed E. ขยายแสง Lasing !!

7 7 l in ou t R 1 =95 % R 2 =95 % Fabry -Perot cavity in ou t pump ing Laser Amplifier l ou t R 1 =10 0% R 2 <1 00% pump ing Laser oscillator

8 8 Laser Beam longitudinal modes ขึ้นกับระยะ ระหว่างโพรง อภินาท Laser medium Energy pump M1 M2 l

9 9 Laser Emission Spontaneo us Emission I  

10 10 Laser Beam transverse modes ขึ้นกับลักษณะเฉพาะ ของ Laser Cavity เช่นขนาดกระจก

11 11 Gaussian beam profile Beam waist R 0 R  Beam profile: R 0 - R at Beam waist Beam divergence : ที่ระยะไกลๆ z ที่ r=R (beam half width) I0I0 0.14I 0 R r

12 12 http://www.mrl.columbia.edu/ntm/level2/ ch02/html/l2c02s04.html


ดาวน์โหลด ppt 1 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google