งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

First Law: “Grotthus-Draper Law” “Only the light absorbed by a molecule could produce photochemical change in the molecule” โดยตรง : A A* Products hh

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "First Law: “Grotthus-Draper Law” “Only the light absorbed by a molecule could produce photochemical change in the molecule” โดยตรง : A A* Products hh"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 First Law: “Grotthus-Draper Law” “Only the light absorbed by a molecule could produce photochemical change in the molecule” โดยตรง : A A* Products hh โดยอ้อม : A A* hh B B* hh A + B A* + B A + B* Products ET hh

4 Second Law: “Stark- Einstein Law” “One molecule absorbs a single quantum or photon of light is becoming activated” Normal : h  A A* 2A 2A* 2h  h 

5 LASERSLASERS Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation A A* 2h  two level Laser output three level laser system Laser output

6 Ruby Laser (AlO 3 doped with Cr 3+ ) 694.3 nm Pump 2E2E 4F14F1 4F24F2 4A24A2

7 Lambert’s Law เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านเข้าไปในเนื้อสาร แต่ละหน่วยความยาว ของสารที่เท่ากัน จะมีการดูดกลืน พลังงานแสง ได้เท่ากัน

8 db b P P0P0 P1P1 P1P1 P 1 -dP - dP = kdb P dP = -k db P P P0P0 0 b

9 P =-kb P0P0 ln P =-kb P0P0 log 2.303 Lambert’s law

10 Beer’s Law อัตราการ ลดลงของ ความเข้ม ของแสง ที่ถูกดูดกลืน ต ความเข้มข้น ของสาร P 0 P log = a b c

11 Lambert-Beer’s Law P 0 P log = a b c a = Proportionality constant หรือ Absorptivity : หน่วยเป็น dm 3 m -1 g -1 b = ความหนาของเซลล์บรรจุสาร : หน่วยเป็น cm c = ความเข้มข้น : หน่วยเป็น g dm -3

12 Transmittance : T = P P0P0 Absorbance : A = log P 0 = - log T P A = - log T = a b c หรือ A = - log T =  b C เมื่อ  = molar absorbtivity ในหน่วย dm 3 cm -1 mol -1 C = ความเข้มข้น ในหน่วย Molar

13 A C Calibration curve

14 การใช้กฏของเบียร์ 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่น เดี่ยว 2. สารที่ดูดกลืนแสงต้องมีพฤติกรรม เป็นอิสระต่อกัน 3. การดูดกลืนแสง เกิดขึ้นที่เซลล์ที่ มีหน้าตัดคงที่ 4. การลดลงของพลังงานเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว ( และไม่มี fluorescence เกิดขึ้น ) 5. ดัชนีหักเหของสาร ไม่ขึ้นกับ ความเข้มข้นของสาร ( นั่นคือ สารละลายมีความเจือจาง มาก ๆ )

15 ในทางปฏิบัติ : A = log P solution P solvent ป log P 0 P


ดาวน์โหลด ppt First Law: “Grotthus-Draper Law” “Only the light absorbed by a molecule could produce photochemical change in the molecule” โดยตรง : A A* Products hh

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google