งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอน และการนำไปใช้ ประยูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอน และการนำไปใช้ ประยูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอน และการนำไปใช้ ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล

2 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 2 หัวข้อเรื่อง 1.บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน 2.หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค 3.ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค 4.เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ 5.เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม 6.เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย: แสงซินโครตรอน

3 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 3 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน เครื่องเร่งอนุภาค คือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้เร่งอนุภาคที่มี ประจุให้มีพลังงานเพิ่มขึ้น โดยที่ อนุภาคที่มีประจุได้แก่ อิเล็กตรอน โพสิตรอน หรือไอออน

4 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 4 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน Cutaway rendering of a color CRT: 1. Three Electron guns (for red, green, and blue phosphor dots) 2. Electron beams 3. Focusing coils 4. Deflection coils 5. Anode connection 6. Mask for separating beams for red, green, and blue part of displayed image 7. Phosphor layer with red, green, and blue zones 8. Close-up of the phosphor-coated inner side of the screen

5 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 5 •ณ โรงพยาบาล

6 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 6 •ณ ร้านขายรองเท้า This is a good fit! This is what we work hard to achieve when we develop new shoes. The foot is in about as natural a position as possible – especially given that it is in a closed dress shoe.

7 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 7 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน •ณ สนามบิน

8 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 8 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน

9 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 9 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน Bremsstrahlung Al or Mg or... 10-20 keV +Ze e-e- 1s 2p 3p e-e-

10 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 10 หัวข้อเรื่อง 1.บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน 2.หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค •การเร่งอนุภาค •การบังคับขนาดลำอนุภาค •การบังคับทิศทางของอนุภาค 3.ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค 4.เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ 5.เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม 6.เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย: แสงซินโครตรอน

11 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 11 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? แรงของลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กพุ่งเข้า + แรงกระทำ ทิศทางเปลี่ยน -> ความเร็วเปลี่ยน แต่พลังงานไม่เปลี่ยน

12 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 12 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? แรงของลอเรนซ์ + ++++++++++++++ -------------- + - พลังงานเพิ่มขึ้น = qV q คือประจุ V คือความต่างศักย์ หน่วยของพลังงานที่นิยมใช้คือ eV ( อิเล็กตรอนโวลต์ )

13 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 13 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค •ประจุ +e เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีความต่างศักย์ 1,000,000 จะ มีพลังงานเพิ่มขึ้นเท่าใด (e คือประจุของอิเล็กตรอน มีค่าเท่ากับ 1.6 x 10 -19 คูลอมบ์) + ++++++++++++++ -------------- + 1,000,000 Volts พลังงานที่เพิ่มขึ้น = (+e)V = 1,000,000 อิเล็กตรอนโวลต์ = 1,000,000 eV = 1MeV = (1.6x10 -19 คูลอมบ์)(1,000,000 โวลต์) = 1.6x10 -13 จูล ปัญหา : เกิดการลัดวงจร ที่ค่าสนามไฟฟ้าสูง ( ความต่างศักย์ / ระยะห่างของขั้ว )

14 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 14 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? •การเร่งอนุภาคโดยใช้สนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

15 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 15 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? •การเร่งอนุภาคโดยใช้สนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ กลุ่ม อิเล็กตรอน

16 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 16 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค อนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างไร? แรงของลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กพุ่งเข้า + แรงกระทำ ทิศทางเปลี่ยน -> ความเร็วเปลี่ยน แต่พลังงานไม่เปลี่ยน

17 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 17 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค อนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างไร?

18 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 18 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ลำอนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนขนาดที่ได้อย่างไร?

19 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 19 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ลำอนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนขนาดที่ได้อย่างไร?

20 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 20 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค •การเรียกขนาดของเครื่องเร่งอนุภาค จะเรียกตามขนาด พลังงานสูงสุดของอนุภาคที่สามารถเร่งได้ เช่น –เครื่องเร่งอนุภาคขนาด 100 keV –เครื่องเร่งอนุภาคขนาด 200 MeV –เครื่องเร่งอนุภาคขนาด 1.2 GeV –...

21 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 21 หัวข้อเรื่อง 1.บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน 2.หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค 3.ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค 4.เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ 5.เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม 6.เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย : แสงซินโครตรอน

22 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 22 3. ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค แบ่งตามหลักการเร่งอนุภาค และขนาด •เครื่องเร่งอนุภาคกระแสตรง -> พลังงานต่ำ •เครื่องเร่งอนุภาคกระแสสลับ -> พลังงานสูง –เครื่องเร่งอนุภาคในแนวตรง (Linear accelerator) –เครื่องเร่งอนุภาคในแนววงกลม (Circular accelerator) •ไซโครตรอน (Cyclotron) •ซินโครตรอน (Synchrotron) •…

23 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 23

24 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 24 หัวข้อเรื่อง 1.บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน 2.หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค 3.ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค 4.เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ 5.เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม 6.เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย

25 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 25 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ •การวินิจฉัย

26 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 26 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ •การรักษา โดยการใช้ลำไอออนทำลายเซลล์มะเร็ง

27 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 27 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ •การรักษา โดยการใช้ลำอิเล็กตรอนทำลายเซลล์มะเร็ง

28 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 28 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ พลังงานที่สูญเสีย ความลึก ไอออน อิเล็กตรอน รักษามะเร็งด้วยลำอิเล็กตรอน หรือ ลำไอออน

29 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 29 หัวข้อเรื่อง 1.บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน 2.หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค 3.ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค 4.เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ 5.เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม 6.เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย 7.ทำไมจึงต้องพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคในประเทศไทย…

30 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 30 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม An ion implantation system at LAAS technological facility in Toulouse, France.LAAS Ion implantation setup with mass separator

31 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 31 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : การเติมสารเจือ

32 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 32 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่งออก : การกำจัดแมลง ตัวหนอน ฯลฯ

33 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) Presented at SUT, January 28, 2010 33 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอัญมณี : การเปลี่ยนสีพลอย โดยใช้ลำอิเล็กตรอน


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอน และการนำไปใช้ ประยูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google