งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เลเซอร์ ( Laser). 2 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เลเซอร์ ( Laser). 2 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เลเซอร์ ( Laser)

2 2 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน

3 3 E0E0 E1E1 hf E0E0 E1E1 Spontaneous Emission hf การเปลี่ยนระดับ พลังงาน

4 4 E0E0 E1E1 hf E0E0 E1E1 Stimulated Emission การเปลี่ยนระดับ พลังงาน

5 5 องค์ประกอ บหลัก ปัมป์พลังงาน เลเซอร์, ไฟแฟลช, สนามไฟฟ้าแรงสูง,.. ตัวกลางขยายแสง ก๊าซ, สารสี (dye) สารกึ่งตัวนำ,.. ที่มี Population inversion โพรงอภินาท M1,M2 --> Fabry-Perot resonator Laser medium Energy pump M1 M2 l

6 6 การทำงาน เลเซอร์ G. S E3E3 E2E2 E1E1 1 2 3 4 1. pumping 2. Fast non-radiative decay 3. Light amplification 4.decay to G.S.

7 7 ขั้นตอนการ ทำงาน สภาวะ สงบ ปัมป์ พลังงาน Spontan eous E. Stimulat ed E. ขยายแสง Lasing !!

8 8 l in ou t R 1 =95 % R 2 =95 % Fabry -Perot cavity in ou t pump ing Laser Amplifier l ou t R 1 =10 0% R 2 <1 00% pump ing Laser oscillator

9 9 ลักษณะเฉพาะ ของเลเซอร์ 1. Monochromaticity 2. Coherenc e 3. directionality 4. High intensity Laser Emissi on Spont- Emissi on I  

10 10 Gaussian beam mode Beam waist R 0 R  Beam profile: R 0 - R at Beam waist Beam divergence : ที่ระยะไกลๆ z ที่ r=R (beam half width) I0I0 0.14I 0 R r


ดาวน์โหลด ppt 1 เลเซอร์ ( Laser). 2 E0E0 E1E1 E0E0 E1E1 hf Stimulated absorption การเปลี่ยนระดับ พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google