งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical Trial Registration. ประโยชน์ของการลงทะเบียน Clinical Trial Registration • วารสารที่อยู่ในกลุ่มของ International Committee of Medical Journal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical Trial Registration. ประโยชน์ของการลงทะเบียน Clinical Trial Registration • วารสารที่อยู่ในกลุ่มของ International Committee of Medical Journal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical Trial Registration

2 ประโยชน์ของการลงทะเบียน Clinical Trial Registration • วารสารที่อยู่ในกลุ่มของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) จะยอมรับเฉพาะงานวิจัยที่ผ่าน ลงทะเบียนในระบบนี้ โดยเริ่มบังคับตั้งแต่ พ. ศ. 2548 • วารสารอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ ICMJE มีการ ใช้ระเบียบนี้มาบังคับใช้มากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้ลงทะเบียน งานนั้นอาจะไม่ได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อได้

3 การลงทะเบียน ฯ ที่ถูกตาม ข้อบังคับของ ICMJE นักวิจัยจะต้องลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกแบบ ทดลองก่อนที่จะเริ่มต้นการวิจัยในอาสาสมัครราย แรกเสมอ Website ที่ลงทะเบียน ได้แก่ • The Thai Clinical Trials Registry (TCTR) clinicaltrials.gov • clinicaltrials.gov • ISRCTN • Australian New Zealand Clinical Trials Registry

4 ขั้นตอนการลงทะเบียน Step 1: สร้าง username/password Step 2: กรอกรายละเอียดของ งานวิจัยในระบบ Step 4: อัพเดทข้อมูลการดำเนินการ เป็นระยะๆ Step 3: รอการตอบรับการลงทะเบียน

5 • ผู้วิจัยที่ต้องการลงทะเบียนใน http://clinicaltrials.gov สร้าง Account ด้วยการส่ง E-mail เพื่อขอ Username และ Password จาก Administration โดยพิมพ์ ชื่อภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อ มาที่ รศ. พญ. ศิริลักษณ์ สุข สมปอง E-mail address: sirilak.suk@mahidol.ac.th • เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว ให้ลงทะเบียนเข้า ระบบที่ https://register.clinicaltrials.gov

6 • เลือก Create ภายใต้ หัวข้อ Protocol RecordsCreate

7 • กรอกรายละเอียดของ Protocol ที่จะสร้างใหม่ใน หน้า Create New Protocol Record

8 กรณีที่ผู้วิจัยต้องการคำอธิบาย หรือตัวอย่างการกรอก ข้อมูลในแต่ละช่อง ผู้วิจัยสามารถคลิก link หัวข้อที่มี เส้นใต้ทางด้านซ้ายมือของผู้กรอก โดยเว็บไซต์จะ แสดงหน้าต่างคำอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ในแต่ละช่อง

9 การอัพเดทข้อมูลหลังจากได้ ClinicalTrials.gov ID

10 การอัพเดทข้อมูลระหว่าง และหลังดำเนินการวิจัย

11 รายการอ้างอิง • รศ. พญ. ศิริลักษณ์ สุขสมปองภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, เอกสาร ประกอบการบรรยาย Clinical Trial Registration 8 กุมภาพันธ์ 2556 •http://www.clinicaltrials.in.th/ เอกสาร ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน THAI CLINICAL TRIALS REGISTRY, •http://prsinfo.clinicaltrials.gov/ •http://www.icmje.org/fcgi/search?q=trials+regis tration&x=21&y=10 •https://register.clinicaltrials.gov/


ดาวน์โหลด ppt Clinical Trial Registration. ประโยชน์ของการลงทะเบียน Clinical Trial Registration • วารสารที่อยู่ในกลุ่มของ International Committee of Medical Journal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google