งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical Trial Registration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical Trial Registration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical Trial Registration

2 ประโยชน์ของการลงทะเบียน Clinical Trial Registration
วารสารที่อยู่ในกลุ่มของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) จะยอมรับเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านลงทะเบียนในระบบนี้ โดยเริ่มบังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 วารสารอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ ICMJE มีการใช้ระเบียบนี้มาบังคับใช้มากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้ลงทะเบียน งานนั้นอาจะไม่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อได้

3 การลงทะเบียน ฯ ที่ถูกตามข้อบังคับของ ICMJE
นักวิจัยจะต้องลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกแบบทดลองก่อนที่จะเริ่มต้นการวิจัยในอาสาสมัครรายแรกเสมอ Website ที่ลงทะเบียน ได้แก่ The Thai Clinical Trials Registry (TCTR) clinicaltrials.gov ISRCTN  Australian New Zealand Clinical Trials Registry

4 ขั้นตอนการลงทะเบียน Step 1: สร้าง username/password

5 ผู้วิจัยที่ต้องการลงทะเบียนใน http://clinicaltrials
ผู้วิจัยที่ต้องการลงทะเบียนใน สร้าง Account ด้วยการส่ง เพื่อขอ Username และ Password จาก Administration โดยพิมพ์ ชื่อภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อ มาที่ รศ.พญ.ศิริลักษณ์ สุขสมปอง address: เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว ให้ลงทะเบียนเข้าระบบที่

6 เลือก Create ภายใต้หัวข้อ Protocol Records

7 กรอกรายละเอียดของ Protocol ที่จะสร้างใหม่ในหน้า Create New Protocol Record

8 กรณีที่ผู้วิจัยต้องการคำอธิบาย หรือตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละช่อง ผู้วิจัยสามารถคลิก link หัวข้อที่มีเส้นใต้ทางด้านซ้ายมือของผู้กรอก โดยเว็บไซต์จะแสดงหน้าต่างคำอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในแต่ละช่อง

9 การอัพเดทข้อมูลหลังจากได้ ClinicalTrials.gov ID

10 การอัพเดทข้อมูลระหว่าง และหลังดำเนินการวิจัย

11 รายการอ้างอิง รศ.พญ.ศิริลักษณ์ สุขสมปองภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, เอกสารประกอบการบรรยาย Clinical Trial Registration 8 กุมภาพันธ์ 2556 เอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน THAI CLINICAL TRIALS REGISTRY,


ดาวน์โหลด ppt Clinical Trial Registration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google