งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร Royal Society of Chemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร Royal Society of Chemistry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร Royal Society of Chemistry

2 Royal Society of Chemistry Royal Society of Chemistry หรือ RSC เป็น องค์การที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปที่ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมี ประกอบด้วยเครือข่ายสมาชิกจาก ทั่วโลกกว่า 45,000 สมาชิก เผยแพร่งานวิจัย โปรแกรมการ ประชุมนานาชาติ สัมมนาและการ อบรมเชิงปฏิบัติการซึ่ง ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้าน วิชาการและอุตสาหกรรม ฐานข้อมูล RSC Journals ให้ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1999 จาก วารสาร 23 รายชื่อ Introduction Introduction

3 •Browse Search Search Methods Search Methods •Basic Search •Advanced Search

4 เลือกชื่อสิ่งพิมพ์และ คลิกลูกศร Browse Search Browse Search

5 คลิกปกสิ่งพิมพ์เพื่อเรียกแสดง Issue ทั้งหมดที่ให้บริการ Browse Search Browse Search

6 2. แสดง Issue ล่าสุด 1 2 3 4 3. แสดง Issue ทั้งหมดที่มีให้บริการ 4. เลือกสืบค้นจาก วารสารที่เลือก 1. บทความล่วงหน้า

7 Browse Search Browse Search 1. เลือก Volume ที่ตีพิมพ์ ระหว่างปี 1997- ปัจจุบัน 1 2. 2

8 Basic Search Basic Search เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ใส่ Year/Volume, Issue, Page และ Article No/DOI จากนั้นคลิกลูกศร

9 Advanced Search Advanced Search 1 1. เลือกชื่อ สิ่งพิมพ์ 2. เลือกปี พิมพ์ 2 3 3. เลือก Issue Number 4. ใส่ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สาระสังเขป, ที่อยู่ผู้แต่ง, หรือค้นหาจากทุกส่วนของบทความ 5. คลิกปุ่ม Find

10 Search Results Search Results คลิก Full text เพื่อเรียกดู เอกสารฉบับเต็ม

11 Search Results Search Results ปรับปรุงการสืบค้นคลิก ปุ่ม Find สืบค้นจากผลลัพธ์ที่ได้ คลิกปุ่ม Improve

12 Symbol Symbol 90-100% 50-59% 60-69% 80-89% 40-49% 70-79% 30-39% 20-29% 10-19% 1-9%

13 Abstract Abstract

14 Full Text - HTML Full Text - HTML

15

16 Full Text - PDF Full Text - PDF

17

18


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร Royal Society of Chemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google