งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

认识中国文字 รู้จักอักษรจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "认识中国文字 รู้จักอักษรจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 认识中国文字 รู้จักอักษรจีน
认识中国文字 รู้จักอักษรจีน ที่มาของภาพ

2 ที่มาของโครงงาน 指事字อักษรบอกเรื่องราว 象形字อักษรรูปภาพและ指事字อักษรบอกเรื่องราวเป็นตัวอักษรโดด ไม่สามารถเอามาแยกเป็นตัวหนังสืออีกได้ ดังนั้นจึงเรียกว่า独体字 ตัวอักษรโดด 会意字มาจากตัวอักษรสองตัวหรือมากกว่าผสมรวมกัน เกิดความหมายใหม่ 象形字อักษรรูปภาพ、指事字อักษรบอกเรื่องราว、

3 วิธีการ 指事字อักษรบอกเรื่องราว หมายถึงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บอกความหมาย เช่นมีจุดอยู่ ด้านหน้าของ ตัว刀 เป็นตัว刃มีความหมายว่า คม (มีดคม) ตัว一、二、三 หมายถึงตัวเลข 象形字อักษรรูปภาพและ指事字อักษรบอกเรื่องราวเป็นตัวอักษรโดด ไม่สามารถเอามาแยกเป็นตัวหนังสืออีกได้ ดังนั้นจึงเรียกว่า独体字 ตัวอักษรโดด

4 会意字มาจากตัวอักษรสองตัวหรือมากกว่าผสมรวมกัน เกิดความหมายใหม่ เช่นตัว休มาจากตัว人 และ木ผสมกัน คือ คนยืนพิงต้นไม้อยู่ หมายถึง พักผ่อน ตัว明หมายถึง ตัว目และตัว月ตัวผสมกัน มีความหมายว่า สว่าง ตัว林และตัว森มาจากตัว木2-3ตัวมาผสมกัน หมายถึงมีต้นไม้มากมาย 象形字อักษรรูปภาพ、指事字อักษรบอกเรื่องราว、会意字อักษรบอกความหมาย ไม่มีส่วนบอกเสียง ดังนั้นจึงนับรวมเป็นตัวอักษรบอกความหมาย

5 汉字结构 โครงสร้างอักษรจีน
1. โครงสร้างซ้ายขวา เช่น 挣、伟、休、妲 2. โครงสร้างบนล่าง เช่น 志、苗、字、胃 3. โครงสร้างซ้ายกลางขวา เช่น 彬、湖、棚、椭 4. โครงสร้างบนกลางล่าง เช่น 奚、髻、禀、亵 5. โครงสร้างขวา คลุมครึ่งบนเช่น 句、可、司、式 6. โครงสร้างซ้าย คลุมครึ่งบน เช่น 庙、病、房、尼 7. โครงสร้าง ซ้าย คลุมครึ่งล่าง เช่น 建、连、毯、尴

6 9. โครงสร้างครอบบน เช่น 同、问、闹、周 10.โครงสร้างครอบล่าง เช่น 击、凶、函、画
8. โครงสร้าง ขวา คลุมครึ่งล่าง เช่น 斗 9. โครงสร้างครอบบน เช่น 同、问、闹、周 10.โครงสร้างครอบล่าง เช่น 击、凶、函、画 11.โครงสร้างครอบข้างซ้าย เช่น 区、巨、匝、匣 12.โครงสร้างกรอบครอบ เช่น 囚、团、因、囹 13.โครงสร้างเดี่ยว เช่น 丈、甲、且、我 14.โครงสร้างพิเศษ เช่น 坐、爽、夹、噩

7 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt 认识中国文字 รู้จักอักษรจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google