งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของภาพ en.com. 指事字อักษรบอกเรื่องราว 象形字อักษรรูปภาพและ指事字อักษรบอก เรื่องราวเป็นตัวอักษรโดด ไม่สามารถเอามาแยก เป็นตัวหนังสืออีกได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของภาพ en.com. 指事字อักษรบอกเรื่องราว 象形字อักษรรูปภาพและ指事字อักษรบอก เรื่องราวเป็นตัวอักษรโดด ไม่สามารถเอามาแยก เป็นตัวหนังสืออีกได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของภาพ http://www.pasaje en.com

2 指事字อักษรบอกเรื่องราว 象形字อักษรรูปภาพและ指事字อักษรบอก เรื่องราวเป็นตัวอักษรโดด ไม่สามารถเอามาแยก เป็นตัวหนังสืออีกได้ ดังนั้นจึงเรียกว่า独体字 ตัวอักษรโดด 会意字มาจากตัวอักษรสองตัวหรือมากกว่าผสม รวมกัน เกิดความหมายใหม่ 象形字อักษรรูปภาพ、指事字อักษรบอก เรื่องราว、

3 指事字อักษรบอกเรื่องราว หมายถึงสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งที่บอกความหมาย เช่นมีจุดอยู่ ด้านหน้าของ ตัว刀 เป็นตัว刃มีความหมายว่า คม ( มีดคม ) ตัว一、二、三 หมายถึงตัวเลข 1 2 3 象形字อักษรรูปภาพและ指事字อักษรบอก เรื่องราวเป็นตัวอักษรโดด ไม่สามารถเอามาแยก เป็นตัวหนังสืออีกได้ ดังนั้นจึงเรียกว่า独体字 ตัวอักษรโดด

4 会意字มาจากตัวอักษรสองตัวหรือมากกว่าผสม รวมกัน เกิดความหมายใหม่ เช่นตัว休มาจากตัว 人 และ木ผสมกัน คือ คนยืนพิงต้นไม้อยู่ หมายถึง พักผ่อน ตัว明หมายถึง ตัว目และตัว月 ตัวผสมกัน มีความหมายว่า สว่าง ตัว林และตัว 森มาจากตัว木 2-3 ตัวมาผสมกัน หมายถึงมี ต้นไม้มากมาย 象形字อักษรรูปภาพ、指事字อักษรบอก เรื่องราว、会意字อักษรบอกความหมาย ไม่มี ส่วนบอกเสียง ดังนั้นจึงนับรวมเป็นตัวอักษรบอก ความหมาย

5 1. โครงสร้างซ้ายขวา เช่น 挣、伟、休、妲 2. โครงสร้างบนล่าง เช่น 志、苗、字、胃 3. โครงสร้างซ้ายกลางขวา เช่น 彬、湖、棚、 椭 4. โครงสร้างบนกลางล่าง เช่น 奚、髻、禀、 亵 5. โครงสร้างขวา คลุมครึ่งบนเช่น 句、可、司、 式 6. โครงสร้างซ้าย คลุมครึ่งบน เช่น 庙、病、 房、尼 7. โครงสร้าง ซ้าย คลุมครึ่งล่าง เช่น 建、连、 毯、尴

6 8. โครงสร้าง ขวา คลุมครึ่งล่าง เช่น 斗 9. โครงสร้างครอบบน เช่น 同、问、闹、 周 10. โครงสร้างครอบล่าง เช่น 击、凶、 函、画 11. โครงสร้างครอบข้างซ้าย เช่น 区、 巨、匝、匣 12. โครงสร้างกรอบครอบ เช่น 囚、团、 因、囹 13. โครงสร้างเดี่ยว เช่น 丈、甲、且、 我 14. โครงสร้างพิเศษ เช่น 坐、爽、夹、 噩

7 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id= noshka&month=04- 2010&date=24&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id= noshka&month=04- 2010&date=24&group=10&gblog=2 http://www.jiewfudao.com/index.php?lay=sh ow&ac=article&Id=538714125&Ntype=1 http://www.jiewfudao.com/index.php?lay=sh ow&ac=article&Id=538714125&Ntype=1 http://www.pasajeen.com


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของภาพ en.com. 指事字อักษรบอกเรื่องราว 象形字อักษรรูปภาพและ指事字อักษรบอก เรื่องราวเป็นตัวอักษรโดด ไม่สามารถเอามาแยก เป็นตัวหนังสืออีกได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google