งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงงาน ค่า R.O. ใน น้ำ จัดทำโดย 1. ด. ช. กรณัฐประสงค์มณีรัตน์ ม.1/5 เลขที่ 2 2. ด. ช. กษิดิศลาภเลิศสุข ม.1/5 เลขที่ 3 3. ด. ช. กาญจน์นพวิง ม.1/5 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงงาน ค่า R.O. ใน น้ำ จัดทำโดย 1. ด. ช. กรณัฐประสงค์มณีรัตน์ ม.1/5 เลขที่ 2 2. ด. ช. กษิดิศลาภเลิศสุข ม.1/5 เลขที่ 3 3. ด. ช. กาญจน์นพวิง ม.1/5 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงงาน ค่า R.O. ใน น้ำ จัดทำโดย 1. ด. ช. กรณัฐประสงค์มณีรัตน์ ม.1/5 เลขที่ 2 2. ด. ช. กษิดิศลาภเลิศสุข ม.1/5 เลขที่ 3 3. ด. ช. กาญจน์นพวิง ม.1/5 เลขที่ 5 4. ด. ญ. ชนมนสุขชู ม.1/5 เลขที่ 9 5. ด. ญ. ณัฐณิชาตนักษรานนท์ ม.1/5 เลขที่ 15 6. ด. ญ. บวรลักษณ์ โชติวรรณพฤกษ์ ม.1/5 เลขที่ 32 7. ด. ญ. ศุภิสรา เดือนเพ็ญ ม.1/5 เลขที่ 48 เสนอ อ. สุมน คณานิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

2 แนวคิดที่ทำโครงงาน ปัจจุบันนี้เรามักพบว่ามีน้ำดื่มให้เลือกซื้อมากมาย หลายยี่ห้อ แต่ปัญหาคือแล้วจะทราบหรือแน่ใจได้ อย่างไรว่าน้ำที่เราดื่มมีคุณภาพเหมาะต่อการ บริโภค วัตถุประสงค์ ในการทำโครงงาน ต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มว่าเหมาะสมต่อการ บริโภคหรือไม่

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. อุปกรณ์ - น้ำดื่มที่ต้องการทดลอง - ภาชนะใส่น้ำ - เครื่อง TDH ( เครื่องทดสอบแบบธรรมดา ) - เครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 2. ขั้นตอนการทดลอง - ทดสอบด้วยเครื่อง TDH 1. นำน้ำที่ต้องการทดสอบเทลงในภาชนะที่ เตรียมไว้ 2. ทดสอบคุณภาพน้ำในตัวอย่างน้ำที่ต้องการ ทดสอบโดยใช้เครื่อง TDH 3. จุ่มลงในตัวอย่าง น้ำ 4. รอให้ค่าตัวเลขจากเครื่อง TDH คงที่แล้ว บันทึกค่า 5. นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

4

5 - ทดสอบด้วยเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 1. นำน้ำที่ต้องการทดสอบเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 2. ทดสอบคุณภาพน้ำในตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบ โดยใช้เครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า โดยเปิดสวิตซ์เครื่อง แล้วจุ่มลงในตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบ 3. รอให้สีของน้ำเปลี่ยนจนคงที่แล้วนำเครื่องออก 4. นำสีของน้ำที่เปลี่ยนมาวิเคราะห์

6

7 ผลที่ได้จากการทดสอบจากเครื่อง TDH น้ำตราสิงห์มีค่า R.O. 365 ppm น้ำต้มมีค่า R.O. 170 ppm แท้งค์น้ำดื่มโรงเรียนมีค่า R.O. 125 ppm น้ำตรามิเนเร่มีค่า R.O. 125 ppm น้ำตราคูลลี่ เฟรสมีค่า R.O. 3 ppm น้ำตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์มีค่า R.O. 365 ppm น้ำตราพิกุลมีค่า R.O. 20 ppm

8 สรุปผลการดำเนินงานจากเครื่อง TDH 1. น้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ได้แก่ น้ำตราคูลลี่ เฟรส น้ำตราพิกุล 2. น้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา ของไทย ได้แก่ น้ำตรา - สิงห์ น้ำต้ม แท็งค์น้ำดื่มโรงเรียน น้ำตรามิเนเร่ น้ำตราคูลลี่ - เฟรส น้ำตราเนสท์เล่ - เพียวไลฟ์ น้ำตราพิกุล 3. น้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานตู้ทำน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำตราคูลลี่ - เฟรส น้ำตราพิกุล

9

10 ผลที่ได้จากการทดสอบจากเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า น้ำตราสิงห์ เปลี่ยนเป็นสี เหลือง น้ำต้ม เปลี่ยนเป็นสี เหลืองน้ำตาล แท็งค์น้ำดื่มโรงเรียน เปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ำตรามิเนเร่ เปลี่ยนเป็นสี เขียว น้ำตราคูลลี่ - เฟรส เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ น้ำตราเนสท์เพียวไลฟ์ เปลี่ยนเป็นสีเขียว น้ำตราพิกุล เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน

11 สรุปผลการดำเนินงานจากเครื่องแยกน้ำด้วย ไฟฟ้า สารที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองส้ม ( น้ำตาล ) ได้แก่ น้ำตราสิงห์ น้ำต้ม แท็งค์น้ำดื่มโรงเรียน น้ำตราคูลลี่ - เฟรส น้ำตรา พิกุล ( ทำให้ทางเดินปัสสาวะเป็นพิษ ) สารที่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียว ได้แก่ น้ำตรามิเนเร่ น้ำตราเนสท์เพียวไลฟ์ ( ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับไต ระบบประสาท ทำให้เกิดมะเร็ง )

12 ประโยชน์ที่ได้รับ การทดลองนี้เป็นวิธีทดสอบคุณภาพทางเคมีวิธีหนึ่ง ที่ สามารถใช้ผลการทดลองเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือก ตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบริโภคที่มีคุณภาพ ปราศจากโรค เพราะว่าน้ำบางชนิดเมื่อมองแล้วไม่มีสิ่งใดแปลกปลอม แต่เมื่อได้ทำการทดลองแล้วจะพบว่าน้ำทุกชนิดก็มีเชื่อ โรคบางชนิอยู่เล็กน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัว

13 ขอจบการนำเสนอ ผลงานเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงงาน ค่า R.O. ใน น้ำ จัดทำโดย 1. ด. ช. กรณัฐประสงค์มณีรัตน์ ม.1/5 เลขที่ 2 2. ด. ช. กษิดิศลาภเลิศสุข ม.1/5 เลขที่ 3 3. ด. ช. กาญจน์นพวิง ม.1/5 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google