งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมัยอยุธยา อยุธยาเป็นราชธานีที่ยาวที่สุดของไทยถึง 417 ปี ระยะ เริ่มแรก ของกรุงศรีอยุธยา อยู่ในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นดินแดนที่เคยรับอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมัยอยุธยา อยุธยาเป็นราชธานีที่ยาวที่สุดของไทยถึง 417 ปี ระยะ เริ่มแรก ของกรุงศรีอยุธยา อยู่ในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นดินแดนที่เคยรับอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมัยอยุธยา อยุธยาเป็นราชธานีที่ยาวที่สุดของไทยถึง 417 ปี ระยะ เริ่มแรก ของกรุงศรีอยุธยา อยู่ในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นดินแดนที่เคยรับอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรือง ล่วง มาแล้ว หลายยุคด้วยกัน ความปะปนในด้านอารยธรรม ต่างๆ ย่อมปรากฏอยู่เป็นอันมาก แต่ในขณะ ที่กรุงศรี อยุธยาได้เจริญนั้นชั้นแรกทีเดียวต้องมีอารยธรรมลพบุรี สอดแทรกอยู่เป็น ส่วนใหญ่ แล้วต่อมาก็ได้รับอารย ธรรมของไทยฝ่ายเหนืออีก คือ อารยธรรมของ ชาว สุโขทัย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 ลงมากล่าวคือ สตรี ไทยไว้ผมยาว เกล้ามวย บนศรีษะ สวมเสื้อบาง ผ่าอก คอรูปสามเหลี่ยมแขนสั้นขลิบขอบสาบเสื้อ ชายเสื้อปรก เอวย้วย รัดกับสะโพก สวมกำไลแขนเป็นปลอก นุ่งผ้า โจงกระเบนยาวครึ่งแข้ง ส่วนชาวบ้านไว้ผมยาวประบ่า หวีแสกกลาง ไม่สวม เสื้อ ห่อผ้าสไบเฉียง ปิดอก นุ่งผ้าเชิง ใต้สะดือยาวครึ่ง แข้ง จีบหน้านาง ชักชายพกยาวตกลงมาตรงกลาง

3

4

5 แบบผมบางแบบ เกล้าขึ้นไปแล้วคาดกลาง ปล่อยให้ปลายบานออก หรือไว้ผมหวี แสกกลาง ไปรวมกันเป็นพุ่มทรง ด้านหลังใส่สร้อยสังวาล แต่มีผ้าคล้ง อกไหล่ปิดออก ทั้งสองข้าง นุ่งผ้า เชิงยาวครึ่งแข้ง จีบหน้าชักชายพกยาวลงมา ตรง กลางช่วงขา การดำเนินชีวิตไว้ผมยาว เกล้ามวย ไม่สวมเสื้อแต่ห่มผ้าแบบ ตะเบงมานแทน โดยนุ่ง ผ้าโจงกระเบน เพื่อสะดวกแก่การทำงาน บางครั้ง ก็หยักรั่ง เหนือเข่า แต่มีบางพวก นุ่งผ้าเชิงยาว ครึ่งแข้ง จีบหน้านางและไว้ผผมยาว ประบ่า ตอนบนหวีแสกกลาง เป็นรูปปีกนก ( ผมปีก ) ห่มผ้าสะไบเฉียง นุ่งผ้าเชิงจีบ หน้านางยาวครึ่ง แข้ง

6 www.thaitopwedding.com/Misc/dress_history-6.html


ดาวน์โหลด ppt สมัยอยุธยา อยุธยาเป็นราชธานีที่ยาวที่สุดของไทยถึง 417 ปี ระยะ เริ่มแรก ของกรุงศรีอยุธยา อยู่ในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นดินแดนที่เคยรับอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google