งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปปัญหาเด็กพิเศษ ในประเทศไทย. สถิติทางการแพทย์ ตาม CRITERIA DSM 4 พบบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 5 - 5.6 ของ นักเรียนระดับประถมศึกษา พบ บกพร่องทางการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปปัญหาเด็กพิเศษ ในประเทศไทย. สถิติทางการแพทย์ ตาม CRITERIA DSM 4 พบบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 5 - 5.6 ของ นักเรียนระดับประถมศึกษา พบ บกพร่องทางการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปปัญหาเด็กพิเศษ ในประเทศไทย

2 สถิติทางการแพทย์ ตาม CRITERIA DSM 4 พบบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 5 - 5.6 ของ นักเรียนระดับประถมศึกษา พบ บกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 1 – 3 ของ ประชากร พบ พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ในระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 4 -5 * พบปัญหาพัฒนาการล่าช้า ช่วงอายุ 1 -3 ปี ร้อยละ 23.6* ( พ. ศ.2547 - ใช้แบบทดสอบ CAT/CLAM ของ Capute scale) พบเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 28.3 ( ใช้ Denver II) โดยมีปัญหาในด้านการสื่อสารร้อยละ 13.6 ( พ. ศ.2542 กรมอนามัย ทั่วประเทศ ) * โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย 2547 ทุน สกว )

3 ระดับสติปัญญา ใช้ Raven Progressive Matrix จำนวน 4000 คน ทั่วประเทศ พบ ค่าเฉลี่ย IQ 91 ( โครงการสุขภาวะ คนไทย พ. ศ.2539-40 สถาบันวิจัย สธ + มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ) ใช้ Test of non-verbal intelligence ( TONI-III ) 3 ed พ. ศ. 2547 พบค่าเฉลี่ย IQ 88.1 ( กทม IQ 90.7 )

4 ข้อมูลจากแผนงานสุขภาวะเด็กและ เยาวชน – สสส. พ. ศ.2547-9 ข้อมูลการศึกษา อายุ 6-7 ปีที่อยู่ในระบบ อ่านไม่ได้ เขียน ไม่ได้ 1.7 ล้านคน ออกจาก รร กลางคัน 94,124 คน อายุ 6 -20 ปี ไม่อยู่ใน รร. 6.9 ล้านคน จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของจำนวนนักเรียนที่ เข้าระบบการศึกษา ป 1 ศธ. แจ้งยอดว่าพบเด็กอ่านไม่ได้ 7 แสนคน – พ. ศ.2550

5 จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการ พิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน ศธ 2550

6 แบบทดสอบที่นิยมใช้ Thai Achievement test ( 1996) Thai writing speed test ( 1995 ) IQ test ระบบการให้บริการแบบสหวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt สรุปปัญหาเด็กพิเศษ ในประเทศไทย. สถิติทางการแพทย์ ตาม CRITERIA DSM 4 พบบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 5 - 5.6 ของ นักเรียนระดับประถมศึกษา พบ บกพร่องทางการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google