งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารีลักษณ์ พูลทรัพย์. Rational-Choice School พฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่ง ให้ความสำคัญกับการคาดคะเน ล่วงหน้าควบคู่กับการคำนวน ต้นทุน - กำไร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารีลักษณ์ พูลทรัพย์. Rational-Choice School พฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่ง ให้ความสำคัญกับการคาดคะเน ล่วงหน้าควบคู่กับการคำนวน ต้นทุน - กำไร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารีลักษณ์ พูลทรัพย์

2 Rational-Choice School พฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่ง ให้ความสำคัญกับการคาดคะเน ล่วงหน้าควบคู่กับการคำนวน ต้นทุน - กำไร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่ตั้ง มีสมมุติฐานว่าพฤติกรรมของมนุษย์ใน สังคมเกิดจากความต้องการที่จะ แสวงหาและปกป้องผลประโยชน์ ส่วนตัวเป็นสำคัญ โดยใช้การพิจารณา อย่างมีเหตุผล คือการคำนวนต้นทุน กำไรพร้อมคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด (Homo Economicus)

3 Rational-Choice School ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) กระบวนการตัดสินใจที่ไม่ซับซ้อนอยู่ใน Common Sense ของมนุษย์ แต่ในบาง สถานการณ์ ที่มีความสลับซับซ้อนสูง ทฤษฎีเกมส์ หรือ Game Theory จะเป็น กระบวนการที่มาช่วยวิเคราะห์ เรียบ เรียง และทำให้การตัดสินใจดีขึ้น และ แม่นยำขึ้น

4 ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) ทฤษฎีเกมส์ถูกคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกโดย นัก คณิตศาสตร์ ชื่อ Von Neumann และนัก เศรษฐศาสตร์ชื่อ Oskar Morgenstern ในปี 1944 50 ปีต่อมา ทฤษฎีเกมส์โด่งดังอีกครั้ง เมื่อ จอห์น เอฟ. แนช (John F. Nash) ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ อีกสองท่าน ในด้านทฤษฎีเกี่ยวกับ Non- Cooperative Games

5 ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าคนตาย 2 คนถูกนำตัวมา สอบสวน โดยตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าคน ตาย แต่ทั้งคู่ไม่ยอมรับสารภาพ เมื่อตำรวจ ไม่มีหลักฐานเอาผิด จึงได้แยกสอบสวนผู้ ต้องสงสัยทั้ง 2 คน คนละห้อง โดยยื่น ข้อเสนอว่าถ้าใครรับสารภาพและให้การซัด ทอดอีกคนจะกันคนที่รับสารภาพเป็นพยาน ซึ่งจะถูกลดโทษลงเป็นโทษจำคุก 1 ปี ส่วน ผู้ที่ถูกซัดทอดจะต้องโทษจำคุก 10 ปี แต่ ถ้ารับสารภาพทั้งคู่จะได้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง นั่นก็คือ เหลือโทษจำคุก 5 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้าทั้งคู่ “ ไม่สารภาพทั้งคู่ ” ตำรวจก็ไม่ สามารถเอาผิดได้เพราะไม่มีพยานหลักฐาน จึงต้องปล่อยตัวทั้งคู่ไป

6 ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) Prisoner’s Dilemma

7 ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) กรณีที่ 1 “ นาย A” สารภาพ “ นาย B” สารภาพ = จำคุก คนละ 5 ปี (5,5) กรณีที่ 2 “ นาย A” สารภาพ “ นาย B” ปฏิเสธ = จำคุก นาย A = 1 ปี, นาย B = 10 ปี (1,10) กรณีที่ 3 “ นาย A” ปฏิเสธ “ นาย B” สารภาพ = จำคุกนาย A = 10 ปี, นาย B = 1 ปี (10,1) กรณีที่ 4 “ นาย A” ปฏิเสธ “ นาย B” ปฏิเสธ = ตำรวจต้องปล่อยตัวทั้งคู่ไม่มีใครติดคุก

8 ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) แน่นอนว่าทั้งสองคนไม่มีใครอยากจะติดคุก วิธีที่ดีที่สุดก็คือการ “ ปฏิเสธ ” ทั้งคู่ แต่ควา ลำบากใจเกิดขึ้นเมื่อตำรวจได้แยกห้องกัน สอบสวน ทำให้ทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะ สารภาพหรือไม่ เพราะถ้าเพื่อนสารภาพเขา ก็จะต้องติดคุกถึง 10 ปี การคิดคำนวน ผลประโยชน์จึงเข้ามามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง นาย A และ นาย B เริ่มไม่ไว้ใจกันและกัน ดังนั้น ทั้งคู่จะสารภาพนั่นก็คือ ถ้าสารภาพ เขาจะ “ เสี่ยงน้อย ” กว่าเพราะอาจได้กันตัว เป็นพยาน ซึ่งมีโทษจำคุกเพียง 1 ปี หรือถ้า อีกฝ่ายสารภาพด้วยก็จะได้ลดโทษลด ครึ่งหนึ่งคือจำคุก 5 ปี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด และได้ผลประโยชน์มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt อารีลักษณ์ พูลทรัพย์. Rational-Choice School พฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่ง ให้ความสำคัญกับการคาดคะเน ล่วงหน้าควบคู่กับการคำนวน ต้นทุน - กำไร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google