งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Displacement & Motion Sensors ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Displacement & Motion Sensors ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Displacement & Motion Sensors ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 Definitions Sensor อุปกรณ์ที่ผลิตสัญญาณเอ้าท์พุท เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับ ปรากฏการณ์ทางกายภาพ Transducer อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ ทางกายภาพจากรูปแบบหนึ่งไปเป็น อีกรูปแบบหนึ่ง

3 ประเภทของเซนเซอร์วัดตำแหน่ง และการเคลื่อนที่ แบบความต้านทาน (Resistance Transducers) แบบใช้หลักการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า (Inductance Transducers) แบบความจุไฟฟ้า (Capacitance Transducers) Piezoelectric Transducers แบบอื่น ๆ เช่น Photocoupler

4 เซนเซอร์วัดตำแหน่งและการ เคลื่อนที่ ในระบบทางวิศวกรรม เราจะพบเห็น เซนเซอร์วัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ ในเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ – เครื่องมือกล (Machine tools) – อุปกรณ์ทดสอบหรือตรวจสอบ (Inspection devices) – อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (Material- handling devices) – เครื่องมือหีบห่อ (Packaging machines) – ฯลฯ

5 เซนเซอร์แบบความต้านทาน Potentiometer

6 เซนเซอร์แบบความต้านทาน Potentiometer

7 เซนเซอร์แบบความต้านทาน Potentiometer

8 เซนเซอร์แบบความต้านทาน Rotary Potentiometer

9 เซนเซอร์แบบความต้านทาน Strain Guage

10 เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำ

11  หลักการทำงานเป็นไปตามกฏของ Faraday  สามารถออกแบบให้ทำงานได้โดย แปรค่าของ  จำนวนรอบของขดลวด  รูปร่าง  Permeability ของวัสดุ  แปรค่าของ mutual inductance

12 เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำ

13

14

15 Linear Variable Differential Transformer

16 เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำ Applications – วัดระยะห่างระหว่างชิ้นงานเชื่อมกับ หัวเชื่อม – วัดความหนาของโลหะแผ่น – วัดความสม่ำเสมอของผิวชิ้นงาน – วัดความเร็วรอบ – วัดขนาด – วัดระดับของเหลว

17 เซนเซอร์แบบความจุไฟฟ้า Principles เปลื่ยนค่าความจุไฟฟ้า โดยการ แปรระยะห่างระหว่างแผ่น อิเลคโทรด แปรค่า dielectric constant, permittivity ของตัวกลาง เปลี่ยนพื้นที่ที่หันเข้าหากัน ของแผ่น อิเลคโทรด

18 เซนเซอร์แบบความจุไฟฟ้า

19

20

21

22 Applications – ตรวจจับการสัมผัส (Touch Sensing) – วัดการเคลื่อนไหว (Proximity Sensing) – วัดความชื้น – วัดความสุกของผลไม้ – วัดระดับของเหลว และวัดการไหล ของของเหลว – วัดความดัน

23 เซนเซอร์ Piezoelectric

24

25 Applications – วัดความเร็ว – วัดความเร่ง – วัดความดัน หรือวัดแรง

26 เซนเซอร์แบบอื่น ๆ –Eddy-Current Sensors –Hall Effect Sensors –Digital Sensors –Strain Gauge

27 Internet Resources http://www.potentiometer.com/ http://www.msiusa.com/sensors.htm http://www.engr.unl.edu/~hjv/res1.html http://www.kistler.ch http://www.natinst.com http://ccrma- www.stanford.edu/CCRMA/Courses/252/senso rs/sensors.html http://www.entran.com


ดาวน์โหลด ppt Displacement & Motion Sensors ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google