งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการ ประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์ จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการ ประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์ จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการ ประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์ จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output แบ่งประเภท ตาม เทคนิคหลักที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล –Magnetic –Optical ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ – ความจุ – ความเร็วในการเขียน - อ่าน ข้อมูล

2 Secondary Storage Device Magnetic storage ใช้ความแตกต่างทาง ขั้วแม่เหล็กในการเก็บข้อมูล –Floppy Disk –Hard Disk –Magnetic Tape : access แบบ Sequential, การ access ทำได้ช้า Optical Storage ; ใช้ขบวนการทางแสง เช่น laser beams ในการอ่านและเขียน ข้อมูล –CDROM, WORM –Optical Disk Magneto - Optical Disks (MO)

3 History of Storage Device 1800spunch card early 1950stape drives -> magnetic drums 1957The first hard drive ( IBM's RAMAC 350 ) 50 x 24” disks to store five megabytes early 1980sThe first 5.25” hard disk drives, 5 -10 MB The first PCsFloppy - 8” -> 5” -> 3.5”

4 Diskette size 3.5 ”, 5 1/4 ”,... Track, Sector Single-Sided, Double Sided, Double Density, HD Format - เตรียม Diskette ให้พร้อมที่ จะใช้เก็บข้อมูล โดยการจัด Track, Sector Cluster คือ ส่วนย่อยที่สุดในการแบ่งเนื้อที่ สำหรับเก็บ file หนี่งๆ FAT ( File Allocation Table) Access Time = Seek Time + Rotational Delay + Data Transfer Rate

5 Harddisk Capacity = Cylinders x Track/Cylinder x Sectors/Track x Bytes/Sector http://www.pcwebopedia.com/sector.htm http://www.quantum.com/src/storage_basics/images/S17 A_2.jpg http://www.tomshardware.com/geometrie.gif

6 ตัวอย่างการคำนวณ Disk Capacity 1.) DISK ขนาด 3 1/2”, 2 sides, 80 Tracks, 18 sectors / Track, 1 sector = 512 bytes Capacity = 512 x 18 = 9216 Bytes / Track = 512 x 18 x 80 = 737280 Bytes/Side = 2 x 512 x 18 x 80 = 1474560 Bytes/ แผ่น = 1474560 /1024= 1440 Kbytes

7 ประเภทของ Harddisk Fixed Removable Portable

8 ตัวอย่างการคำนวณ Harddisk Capacity 1.) Harddisk ขนาด 1632 Cylinders, 12 sides, 1 sector = 512 bytes, 54 sectors / Track 1632 Cylinders = 1632 Track 1632 Cylinders = 1632 Track Capacity = 1632 x 54 x 512 x 12 = 541,458,432 Bytes 528,768 KBytes

9 http://www.quantum.com/src/storage_ basics/c1_part1.html

10 CDROM Compact Disk Read Only Memory เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75 นิ้ว (12 cm.), อายุ การใช้งาน > 15 ปี Drive Single Speed(1X) = 150 Kilobyte/S, upto 32X (@7/7/98) Interface : SCSI ( สะกัสซี ) VS. EIDE (Enhance IDE)SCSI ( สะกัสซี ) VS. EIDE (Enhance IDE) Typical Capacity = 650 Mbytes Seektime = 100 - 600 ms

11 ชนิดของแผ่น CD-ROM CD-ROM ----> แผ่น ปกติทั่วไป อ่านได้ อย่างเดียว CD-R (recordable) ---> แผ่นพิเศษ สามารถบันทึกได้ แต่ได้ครั้ง แรกครั้งเดียว CD-RW (rewritable) ---> สามารถบันทึก ซ้ำได้หลายครั้ง

12 DVD Digital Video Disk DVD Drive สามารถอ่านได้ทั้งแผ่น CD และ แผ่น DVD หน้าเดียวชั้นเดียว = 4.7 GB หน้าเดียวสองชั้น = 8.5 GB บันทึกสองหน้าชั้นเดียว = 9.46 GB ต้องมี การกลับแผ่นหรือกลับหน้าเพราะข้อมูลอยู่คน ละหน้า บันทึกสองหน้าสองชั้น = 17 GB

13 Storage อื่น ๆ รอฟังได้จากการรายงานของเพื่อนทั้ง 2 กลุ่ม รอฟังได้จากการรายงานของเพื่อนทั้ง 2 กลุ่ม

14 Data Compression การบีบอัดข้อมูล เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บ ข้อมูลน้อยลง เช่น การใช้สัญลักษณ์พิเศษบางอย่างแทน การเก็บข้อมูล Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise @ # bed, @ # r$, %kes a %n h&, w& and w$ @ = early, # = to, $ = ise, %= ma, & ealthy Compression ratio; 56/30 = 1.9: 1 (46%) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Lossless : ไม่มีข้อมูลใด ๆ หายไปในการ compress เหมาะกับข้อมูลที่เป็น Text, Numeric Lossy : มีข้อมูลบางอย่างที่ละเลยไป ซึ่งจะ มีผลให้ Compression ratio เพิ่มขึ้น แต่ ความถูกต้องน้อยลง เหมาะกับข้อมูลที่เป็น Video, Sound, Image


ดาวน์โหลด ppt Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการ ประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์ จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google