งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overview  Library/API คืออะไร  ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API COM Component (video flash shockwave) Windows API Adobe PDF Reader API.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overview  Library/API คืออะไร  ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API COM Component (video flash shockwave) Windows API Adobe PDF Reader API."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Overview  Library/API คืออะไร  ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API COM Component (video flash shockwave) Windows API Adobe PDF Reader API  website ที่น่าสนใจในการหา Library/API

3 Library/API คืออะไร คือชุดของคำสั่งที่มีผู้เขียนไว้ เพื่อให้ผู้อื่น สามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ง่าย และสะดวกขึ้น  Library ชุดของคำสั่งที่รวบรวมเพื่อเขียนโปรแกรม เฉพาะเจาะจง ○ Image Library สามารถจัดการกับรูปภาพ เช่น การ ปรับสี ย่อขยายรูป รูปแบบของ Library เช่น ไฟล์.cs.dll  API (Application Program Interface) ติดต่อผ่าน Interface ที่ผู้เขียนเปิดให้บริการไว้ รูปแบบของ API เช่น ติดต่อผ่านเวบ ติดต่อผ่าน dll

4 Aforce Image Filter API ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API Adobe PDF Reader API COM Component

5 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API  static map เรียกใช้ API ผ่านเวบ โดยใช้ url ที่มีการกำหนดตัวแปร เพื่อได้ภาพที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้ http://maps.google.com/staticmap?center=13.841246,100.575907&size= 500x300&maptype=hybrid&zoom=16&markers=13.841246,100.575907, bluea|13.842246,100.575907,midgreenb|13.841246,100.576907

6 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API  รูปแบบการเรียกใช้ API http://maps.google.com/staticmap?parameter=value &...¶meter=value  Parameter center ตำแหน่งพิกัดละติจูด ลองติจูด x,y ที่ตรงกลางของ รูป size ขนาดของรูปเป็น pixel width x height zoom อัตราการขยาย 0 ถึง 19 markers ทำเครื่องหมายบนแผนที่ที่ละติจูด ลองติจูด x,y maptype รูปแบบของแผนที่ roadmap mobile satellite hybrid

7 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API roadmap satellite mobile hybrid

8 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ COM Component  Windows Component Windows media player Shockwave flash object

9 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ COM Component 1 2 3 4 5  วิธีการเรียกใช้ Component

10 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ COM Component // Windows media player axWindowsMediaPlayer1.URL = "http://www.ku.ac.th/general/ku.wmv"; axWindowsMediaPlayer1.URL = @“C:\music.mp3"; // play axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play(); // stop axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop(); // repeat when end axWindowsMediaPlayer1.settings.setMode("loop", true); // volume axWindowsMediaPlayer1.settings.volume = 100 // Shockwave Flash Object axShockwaveFlash1.Movie = "http://pirun.ku.ac.th/~b4905122/meClient.swf";

11 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API  Clipboard คือที่เก็บข้อมูลชั่วคราว เมื่อมีการ cut หรือ copy และจะเก็บจนกว่าจะมีการเก็บทับ ซึ่งผู้ใช้สามารถ paste เพื่อนำข้อมูลนั้นกลับมาใช้ ชนิดของ Clipboard ได้แก่ audio image file text data( กำหนดเอง ) ตัวอย่างการเรียกใช้งาน // ตรวจสอบว่า clipboard เป็นชนิด text หรือไม่ if (Clipboard.ContainsText()) // กำหนดให้ข้อความใน textBox1 เป็นข้อความใน clipboard textBox1.Text = Clipboard.GetText(); // ตั้ง clipboard ให้เป็น Hello World Clipboard.SetText(“Hello World"); // clear ค่าที่เก็บใน clipboard Clipboard.Clear();

12 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API Mouse // get ขนาดของหน้า desktop int X = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width; int Y = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height; // set ตำแหน่งของ cursor บนหน้าจอ Cursor.Position = new Point(X/2,Y/2); // สั่งให้เมาส์ click -- ใน wiki // สั่งให้เมาส์ double click -- ใน wiki

13 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API Keyboard using Microsoft.VisualBasic.Devices; // สั่งให้ keyboard พิมพ์ Keyboard kb = new Keyboard(); kb.SendKeys(“Easy Easy :P") ; 1 2 3

14 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API  Keyboard // ให้โปรแกรมทำอะไรบางอย่างเมื่อกดปุ่ม -- ใน wiki

15 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Adobe PDF Reader API  สามารถใช้ API ได้จากการติดตั้ง Adobe Acrobat Reader จะต้องมีไฟล์ AcroPDF.dll ใน C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\ ( ค่ามาตรฐาน )  ความสามารถ แสดงหน้า PDF จัดการรูปแบบ หน้าแสดงผลของ PDF

16 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Adobe PDF Reader API  วิธีเรียกใช้ 1 2 3 4 5

17 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Adobe PDF Reader API  ตัวอย่างการเปิด PDF axAcroPDF1.LoadFile(@“D:\programming.pdf"); // เปิด PDF axAcroPDF1.setShowToolbar(false); // ซ่อน toolbar ข้างบน axAcroPDF1.setCurrentPage(10); // เปิดหน้าที่ต้องการ axAcroPDF1.setZoom(200.0); // อัตราขยายมุมมอง

18 website ที่น่าสนใจในการหา Library/API  http://www.codeplex.com/ http://www.codeplex.com/  http://code.google.com/p/ http://code.google.com/p/  http://sourceforge.net/ http://sourceforge.net/  http://www.codeproject.com/ http://www.codeproject.com/ ข้อแนะนำ : ใช้คำว่า.net หรือ C# ประกอบกับ การค้นหา

19  สามารถดูรายละเอียด และหา Library/API ที่ น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://158.108.202.57/w/index.php ?title=Library/API_Example

20 ขอบคุณครับ : )


ดาวน์โหลด ppt Overview  Library/API คืออะไร  ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API COM Component (video flash shockwave) Windows API Adobe PDF Reader API.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google