งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22 ผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22 ผู้พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร. วาธิส ลีลาภัทร ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน สิ่งที่จะดำเนินการต่อ ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน COE หัวข้อนำเสนอ

3 Web Base add Text Wireless Sensor Network ความก้าวหน้าของการดำเนินการ Gateway Node COE

4 ความก้าวหน้าของการดำเนินการ COE

5 10% 5% 60% 25% ระบบพื้นฐาน สรุปโครงการ ติดตั้งระบบ รวมระบบ นำเสนอ ผลงาน Wireless Network Web Base ทดสอบติดตั้งกับระบบจริง ทดสอบและแก้ไขระบบ ความก้าวหน้า รวมระบบพื้นฐานเข้าด้วยกัน ทดสอบระบบ แก้ไขและปรับปรุงระบบ แผนภาพสรุปการดำเนินงาน COE

6 Wireless Network Application Smart Home สิ่งที่จะดำเนินการต่อ COE

7 ความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ควบคุมจากภายนอก ระบบอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบสถานะ การแจ้งเตือน สิ่งที่จะดำเนินการต่อ Application

8 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการCOE – ความล่าช้าของอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาโครงการ – ปัญหาในการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้เป็น สวิตช์ ในการควบคุมไฟฟ้าบ้าน – ขนาดของหน่วยความจำที่ใช้เก็บ Web Base บนไมโครคอนโทลเลอร์

9 COE


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22 ผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google