งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22 ผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22 ผู้พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22 ผู้พัฒนา นายทรงพล นามคุณ รหัส 493040152-8 นายสุรเชษฐ์ สายสีโส รหัส 493040179-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร. วาธิส ลีลาภัทร ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน สิ่งที่จะดำเนินการต่อ ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน 1 2 3 4 COE2009-22 หัวข้อนำเสนอ

3 Web Base add Text Wireless Sensor Network ความก้าวหน้าของการดำเนินการ Gateway Node COE2009-22

4 ความก้าวหน้าของการดำเนินการ COE2009-22

5 10% 5% 60% 25% ระบบพื้นฐาน สรุปโครงการ ติดตั้งระบบ รวมระบบ นำเสนอ ผลงาน Wireless Network Web Base ทดสอบติดตั้งกับระบบจริง ทดสอบและแก้ไขระบบ ความก้าวหน้า รวมระบบพื้นฐานเข้าด้วยกัน ทดสอบระบบ แก้ไขและปรับปรุงระบบ แผนภาพสรุปการดำเนินงาน COE2009-22

6 Wireless Network Application Smart Home สิ่งที่จะดำเนินการต่อ COE2009-22

7 ความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ควบคุมจากภายนอก ระบบอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบสถานะ การแจ้งเตือน สิ่งที่จะดำเนินการต่อ Application

8 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการCOE2009-22 – ความล่าช้าของอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาโครงการ – ปัญหาในการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้เป็น สวิตช์ ในการควบคุมไฟฟ้าบ้าน – ขนาดของหน่วยความจำที่ใช้เก็บ Web Base บนไมโครคอนโทลเลอร์

9 COE2009-22


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home รายงานความก้าวหน้า โครงการ Wireless Sensor Network for Smart Home COE2009-22 ผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google