งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมช่วยผู้ปกครอง ติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว นายพงศกร นามสร รหัส 523040518-5 นายสุกฤษฎิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมช่วยผู้ปกครอง ติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว นายพงศกร นามสร รหัส 523040518-5 นายสุกฤษฎิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมช่วยผู้ปกครอง ติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว นายพงศกร นามสร รหัส 523040518-5 นายสุกฤษฎิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร รหัส 523040549-4

2 หัวข้อการ นำเสนอ  ที่มาและความสำคัญ  วัตถุประสงค์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  หลักการออกแบบ  แอปพลิเคชันที่พัฒนา  ผลการทำงาน  สรุป 1

3 ปัญหา ? ที่มาและ ความสำคัญ 2

4 วัตถุประสง ค์. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยผู้ปกครอง ติดตำแหน่งของบุตรหลานด้วย โทรศัพท์มือถือที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยผู้ปกครอง ติดตำแหน่งของบุตรหลานด้วย โทรศัพท์มือถือที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 2. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการ วิเคราะห์พฤติกรรมของ บุตรหลาน 3

5 ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง “Mobile Everything Everywhere” GPRS ? GPS ? A-GPS ? 4

6 Content หลักการ ออกแบบ 5

7 แอปพลิเคชันที่ พัฒนา Mobile App 6

8 แอปพลิเคชันที่ พัฒนา Mobile App 7

9 แอปพลิเคชันที่ พัฒนา Mobile App 8

10 แอปพลิเคชันที่ พัฒนา Mobile App 9

11 ผลการทำงาน ฐานข้อมูล 10

12 ผลการทำงาน Web App หน้าเข้าสู่ระบบ / สมัครใช้งาน 11

13 ผลการทำงาน Web App 12

14 ผลการทำงาน Web App 13

15 ผลการทำงาน Web App 14

16 วิเคราะห์ผล  สามารถติดตามตำแหน่งได้ จริง  มีปัญหาสำหรับโทรศัพท์ บางรุ่น  มีปัญหาในเรื่องแบตเตอรี่ 15

17 สรุป ในเบื้องต้นของโครงการนี้พัฒนาขึ้น ได้สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และปรับปรุง แก้ไขในหลายส่วน เพื่อนำไปใช้งาน จริงๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคคล หลายกลุ่ม 16

18 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมช่วยผู้ปกครอง ติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว นายพงศกร นามสร รหัส 523040518-5 นายสุกฤษฎิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google