งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตแผ่นประกอบ ฟางข้าว โดย ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตแผ่นประกอบ ฟางข้าว โดย ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตแผ่นประกอบ ฟางข้าว โดย ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

2

3 ของประเทศไทยที่ประเมินไว้ในปี พ.ศ. 2539-2540
ตารางแสดงปริมาณผลผลิต และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของประเทศไทยที่ประเมินไว้ในปี พ.ศ รายการ ผลผลิตพืช ( * 100 ตัน ) วัสดุเหลือทิ้ง (*1000 ตัน ) ข้าว 22,332 แกลบ : 2,904-8,933 ฟาง : 38,567-55,493 ข้าวโพด 4,533 ซัง : 680 ใบและลำต้น : 6,800 เปลือก : 45 มันสำปะหลัง 18,084 ต้น : 8,355 ใบ : 514 อ้อย 56,394 กากอ้อย : 10,906 ข้าวฟ่าง 225 ต้น : 1,027 ถั่วเขียว 218 ต้น : 698

4 วัสดุเหลือทิ้ง (*1000 ตัน )
รายการ ผลผลิตพืช ( * 100 ตัน ) วัสดุเหลือทิ้ง (*1000 ตัน ) ถั่วเหลือง 359 เปลือก ต้น และฝัก : 4,414 ถั่งลิสง 147 เปลือก : 90 ฝ้าย 75 ต้น : 184 มะพร้าว 1,419 กะลา : 428 กาบ : 2,129 สับปะรด 1,987 ใบ จุก และแขนง : 40-48 รวม 105,773 100,744

5

6 สมดุลมวลของผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากข้าวต่อปี
ข้าว ( ~ 61 ล้านไร่ ) ฟางข้าง ( ~ 40 ล้านตัน ) ข้าวเปลือก ( ~ 25 ล้านตัน ) รำข้าว ( ~ 5 ล้านตัน ) แกลบ ( ~ 5 ล้านตัน ) ข้าวหัก ( ~ 5 ล้านตัน ) ข้าวสาร ( ~ 13.5 ล้านตัน)

7

8 คุณสมบัติทางเคมีของฟางข้าว / Hardwood
องค์ประกอบทางเคมี Cellulose Hemi-cellulose Lignin ฟางข้าว 33 26 7 Hardwood 42.0 17.0 – 25.0

9 เครื่องสับ

10 เครื่องผสมกาว

11 เครื่องอัดเย็น

12 เครื่องอัดร้อน

13 ฟางข้าว

14 เครื่องสับ

15 ชั่งน้ำหนัก

16 เตรียมกาว

17 ผสมกาว

18 ฟอร์มแผ่น

19 อัดเย็น

20 อัดร้อน

21 อัดร้อน

22 แผ่นประกอบฟางข้าว

23 Table 1. The comparison of Properties Rice Straw Composite Board with the
Requirement of standard Specification (Tis ), Rubber wood Composite Board. Properties Composite Board Ratio Tis Rubber Wood Density 800 kg/m3 Density 1,000 kg/m3 Glue 5 % 10 % Board Density (kg/m3) 812 859 935 959 Board Moisture Content (%) 5.87 5.92 4.49 4.98 9-12 9.50 Modulus of Rupture ( MPa ) 22.37 29.92 25.88 35.85 > 13.8 13.11 Modulus of Elaticty ( MPa ) 2,237 2,744 2,423.5 3,425.5 > 2,000 3,118

24 Properties Composite Board Ratio Tis Rubber Wood Density 800 kg/m3 Density 1,000 kg/m3 Glue 5 % 10 % Tension Perpendicular to Surface (MPa) 0.36 0.51 0.43 0.72 > 0.34 0.4 Swelling in Water (%) 11.56 5.81 10.50 4.14 < 12 6.26 Water Absorption - at 2 hrs. (%) - at 24 hrs. (%) 15.52 32.65 11.99 40.67 13.54 18.90 10.63 29.12 < 40 < 80 24 68

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 สรุป Conclusion

36 ฟางข้าวมีปริมาณเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสที่ใกล้เคียงกับไม้แต่มีปริมาณลิกนินที่น้อยกว่าไม้ การใช้สารเชื่อมยึดที่มีคุณภาพสูงชนิดกาวไอโซไซยาเนต ( pMDI )เพื่อการผลิตแผ่นประกอบฟางข้าว ทำให้ได้แผ่นประกอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและไม่เป็นพิษต่อการอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม

37 สภาวะในการผลิต จากการศึกษาพบว่า การใช้ความหนาแน่น 800 กก. /ลบ. ม
สภาวะในการผลิต จากการศึกษาพบว่า การใช้ความหนาแน่น กก./ลบ.ม. และผสมกาว 5 % ก็เพียงพอต่อการผลิตที่ต้องการให้มีความแข็งแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดหากต้องการแผ่นประกอบฟางข้าวที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสามารถผลิตด้วยการเพิ่มความหนาแน่นหรือเพิ่มปริมาณกาวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมๆกันได้ แล้วแต่ขนาดคุณภาพที่ต้องการของแผ่นประกอบฟางข้าวที่จะทำการผลิต

38 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การผลิตแผ่นประกอบ ฟางข้าว โดย ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google