งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย ความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย ความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย ความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียด บังมาจากผู้อื่น ” พระบรมราโชวาท

2 2 อ. แน็ต

3 3 Phylum Nematoda Round worm 12,000 species –100,000 possible Cylindrical body Longitudinal muscle Pseudocoelomate Complete digestive tract Found everywhere Parasites of nearly all plant and animal

4 4

5 5 Pseudocoelomate EctodermMesodermEndoderm

6 6 Ascaris lumbricoides ตัวเมียขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ลำตัวทรงกระบอก หัวท้ายเรียว รอบช่องปากมีปุ่มเนื้อ 3 ชิ้น ปลายหางมีช่องเปิดด้านท้อง ตัวเมียคือ anus ตัวผู้คือ cloaca โดยมี penial spicule 1 คู่ยื่นออกมา ด้านท้องตัวเมียบริเวณกึ่งกลางตัวมี genital pore ลำตัวมีเส้นสีขาว 4 เส้นจากหัวจรดท้าย ; lateral line 2 เส้นเห็นได้ชัดกว่า dorsal line และ ventral line

7 7 Lip

8 8 Body wall มี cuticle หนาคลุมลำตัว Syncytial epidermis ไม่มีผนังกั้น ระหว่างเซลล์ ; nucleus กระจายทั่วไป Epidermis ที่กลางหลัง กลางท้อง และ ด้านข้าง 2 ข้างจะหนาเป็นสัน (epidermal chord) ยื่นเข้าไปใน coelom Longitudinal muscle มี 4 กลุ่ม ระหว่าง สัน epidermis มี muscle process ไปที่ สันด้านหลังหรือสันด้านท้อง

9 9

10 10 Nutrition ปรสิตในลำไส้เล็กของคน กินอาหารที่ โฮสต์ย่อยแล้ว รวมทั้งใช้ริมฝีปากกัดผนัง ลำไส้ดูดกินเลือด ช่องปากมี lip 3 ชิ้น ทางเดินอาหาร ประกอบด้วย - Pharynx เป็นท่อกล้ามเนื้อหนา มี gland cell ช่องภายในมี 3 แฉก - Intestine ท่อตรงยาวตลอดลำตัว โดยเปิด ออก anus ในตัวเมีย และเปิดออก cloaca ใน ตัวผู้ ผนังลำไส้เป็น simple columnar epithelial cell มี cuticle หุ้มด้านนอกและบุ ด้านใน - Triploblastic animal และมี pseudocoelom

11 11 Pharynx

12 12 Gas exchange หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่อาจเอา ออกซิเจนของโฮสต์ไปใช้โดย hemoglobin ในผนังตัวและ coelom จะจับ ออกซิเจน ไม่มีระบบหมุนเวียน

13 13 Excretion Longitudinal excretory tubule เป็น ช่องใสค่อนข้างกลมอยู่ในสันข้าง ท่อขับถ่ายทั้งสองข้างรวมเป็น excretory canal สั้นๆบริเวณตอนหน้าด้านท้องของ ลำไส้ และเปิดออกทาง excretory pore ที่อยู่ต่ำจากปาก

14 14

15 15

16 16 Nervous system Circumpharyngeal nerve แล้วมี เส้นประสาทแยกออกไปส่วนอื่นๆ เส้นประสาทที่แยกมี 6 เส้นคือ dorsal nerve cord และ ventral nerve cord อย่างละเส้น อีก 4 เส้นจะอยู่ 2 ข้างทาง ด้านหลังและ 2 ข้างของด้านท้องอย่างละ คู่

17 17

18 18 Reproductive system อวัยวะของระบบสืบพันธุ์อยู่ใน coelom เพศผู้มีอวัยวะสืบพันธุ์ชุดเดียว เพศเมียมี อวัยวะสืบพันธุ์เป็นคู่ Male reproductive organ อยู่ครึ่งท้าย ลำตัว Thread-like testis ถัดมาคือ vas deferens และ seminal vesicle กล้ามเนื้อ หนา ซึ่งด้านปลายจะต่อเข้า ejaculatory duct ที่เปิดออกทาง cloaca ด้านหลัง cloaca มี penial spicule 1 คู่ ช่วย เปิด genital pore เพศเมียระหว่างสืบพันธุ์

19 19

20 20 Reproductive system (cont.) Female reproductive organ อยู่ท้ายลำตัว ด้านท้อง thread-like ovaries 1 คู่ ถัดมาคือ oviduct ช่วงท้ายของ oviduct คือ seminal receptacle ตอนปลายขยายใหญ่คือ uterus ที่ผนังสร้างไข่แดงและเปลือก ตอนปลายของ uterus ทั้ง 2 ข้างจะมารวมเป็นท่อ vagina ที่ เปิดออกทาง vulva กลางตัวด้านท้อง โดยปกติ ovaries และ oviducts จะพันรอบ uterus

21 21

22 22

23 23 Ovaries

24 24 Oviduct

25 25 Uterus

26 26 Vagina

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 Ascaris Life cycle ตัวอ่อนฟักจากไข่ และเจริญเติบโตโดยการลอก คราบ (molting) 4 ครั้ง และตัวอ่อน (larva) ก็มี 4 ระยะ Fertilized egg ออกจาก uterus มาอยู่ในลำไส้ host โดยออกมากับอุจจาระอยู่ตามพื้นแฉะ และ เจริญเป็นตัวอ่อนระยะแรก (L 1 ) ในไข่ ระยะนี้ใช้ เวลา 10-14 วัน L 1 ลอกคราบ 2 ครั้งในเปลือกไข่ได้ L 3 และเป็น ระยะติดต่อ คนกิน L 3 เข้าไปก็จะติดพยาธิ ไส้เดือน L 3 เจาะเข้าเยื่อบุลำไส้เข้าเส้นเลือดไปตับ หัวใจ ห้องขวา ปอดและเข้าถุงลมปอดตามลำดับ มี การลอกคราบ (M 3 ) ได้ L 4 L 4 ไปหลอดลม คอหอยและถูกกลืนลงทางเดิน อาหารไปลำไส้เล็ก มีการลอกคราบครั้งสุดท้าย (M 4 ) ได้ adult ( จาก L 3 ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 10 วัน )

32 32

33 33

34 34 Enterobius vermicularis Pin worm Adults live in colon and ileum Egg spread –Fecal oral route –airborne

35 35 Whip worm Trichuris trichiura พยาธิแส้ม้า ตัวยาวเรียว ส่วนท้ายหนา คล้ายด้ามแส้

36 36 Hookworm Anterior end hook Necator americanus Ancylostoma duodenale Feed on blood at intestinal wall Cause anemia

37 37 Cutaneous Larval Migrants Filariform larva

38 38 Wuchereria bancrofti and Brugia malayi Lives in lymphatic system Obstruct lymph to cause swelling –Elephantiasis

39 39 Elephantiasis

40 40 Gnathostoma spinigerum Accidental host (human)

41 41 Loa loa Eye worm

42 42 Dirofilaria immitis Dog heart worm

43 43 Plant parasitic nematode ไส้เดือนฝอย อาศัยกินน้ำเลี้ยงใน vascular bundle ของ พืช ขนาดเล็ก ตัวใส ไข่อาจจะเจริญเป็นตัวเต็ม วัยโดยไม่ต้องปฏิสนธิ (parthenogenesis)

44 44


ดาวน์โหลด ppt “ ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย ความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google