งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PARASITIC INSECTS Kosol Charernsom Department of Entomology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PARASITIC INSECTS Kosol Charernsom Department of Entomology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PARASITIC INSECTS Kosol Charernsom Department of Entomology
Kasetsart University PARASITIC INSECTS

2 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart Univ.

3 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY
COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000 KOSOL CHARERNSOM,ENTOMOLOGY,KASETSART UNIVERSITY

4 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand

5 Ageniaspis citricola: 3 pupae

6 Ageniaspis citricola: 3 pupae

7 Ageniaspis citricola

8 Apanateles parasae ex Darna sp.

9 Apanteles cacoeciae: adult

10 Apanteles cacoeciae: pupal cases

11 Apanteles Pupal wall

12 Apanteles sp. pupae

13 Aphelinus VS Aspidiotus

14 Aphidius sp. VS Ixora aphid

15 Aphidius vs Monkeypod tree aphid

16 Aphytis fuscipennis

17 Aphytis sp.ex citrus white fly

18 Archenomus vs papaya scale

19 Bembex sp.

20 Citrostichus phyllocnistoides

21 Citrostichus sp.

22 Citrus Leaf Miner pupal parasite

23 Coccus scale fungi

24 Cynipidae VS Toxoptera
แตนเบียนเพลี้ยอ่อนส้ม Cynipidae VS Toxoptera

25 Hymenoptera : Cynipidae

26 Diachasmimorpha longicaudata Ashmead*Hawaii 95
แตนเบียนแมลงวันผลไม้ (fruit fly parasite*Hawaii1947) Hymenoptera : Braconidae Diachasmimorpha longicaudata Ashmead*Hawaii 95

27 แตนเบียน Hymenoptera : Aphelinidae Encarsia sp.

28 Erebus caprimulgus Fabricius
ผีเสื้อมวนหวาน (fruit moth)Lepidoptera :Noctuidae Erebus caprimulgus Fabricius

29 Eurytoma sp. CLM แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม (citrus leaf miner ectoparasite)
Hymenoptera : Eurytomidae Eurytoma sp. CLM

30 Ageniaspis sp. ex Phyllocnistis citrella

31 Exorista psychidarum Baranoff
แมลงวันเบียน (bagworm parasite) Diptera : Tachinidae Exorista psychidarum Baranoff

32 Goniozus sp. VS Archips

33 Ichneumonidae pupa

34 Ichneumonidae VS Papilio

35 Ooencyrtus erionotae Ferr.
ตัวเต็มวัย แตนเบียนไข่ Hymenoptera : Encyrtidae

36 Pteromalus puparum Linnaeus
แตนเบียนหนอนผีเสื้อ (pupal parasite) Hymenoptera : Pteromalidae Pteromalus puparum Linnaeus

37 Pteromalus puparum

38 Papilio polites polites Pupa

39 แตนเบียนไข่ตั๊กแตน (acridid egg)Hyminoptera:Scelionidae
Scelio fascialis

40 ต่อหมาร่าเบียนตัวอ่อนตั๊กแตน (grasshopper parasite)
Hymenoptera : Sphecidae Sphex viduatus Christ.

41 Sympiesis sp. ex Citrus Leaf Miner
Hymenoptera : Eulophidae ตัวเต็มวัย Sympiesis sp. ex Citrus Leaf Miner

42 ex Papilio Tachinidae

43 Telenomus sp. เทเลโนมัสเบียนไข่ผีเสื้อ (lepdopterous egg)
Hymenoptera : Scelionidae Telenomus sp.

44 Teleopterus sp. แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม (citrus leaf miner parasite)
Hymenoptera : Eulophidae Teleopterus sp.

45 Tetrastichus sp. แตนเบียนเทตตราสทีคัส (parasite)
Hymenoptera : Eulophidae Tetrastichus sp.

46 Tetrastichus sp.

47 Tetrastichus sp.

48 Tetrastichus sp.

49 Zaommomentedon brevipetiolatus Kamijo
แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม (citrus leaf miner) Hymenoptera : Eulophidae Zaommomentedon brevipetiolatus Kamijo

50 Hymenoptera : Eulophidae
Zaommomentedon sp.

51 Zaommomentedon sp.

52 KASETSART UNIVERSITY KAMPHAENGSAEN CAMPUS

53 1943

54 1987Pathamabhorn Chang Puak, 1995

55 Fang, Chiang MaiSuan Song Saen
1976 Doi Ang Khang

56 Pa Kea 1998 Doi Chiang Dao

57 2000 Khon Kaen Insect Zoo


ดาวน์โหลด ppt PARASITIC INSECTS Kosol Charernsom Department of Entomology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google