งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology PARASITIC INSECTS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology PARASITIC INSECTS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology PARASITIC INSECTS

3 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart Univ.

4 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

5 Registered no. 26542 s1097

6 Ageniaspis citricola: 3 pupae

7

8 Ageniaspis citricola

9 Apanateles parasae ex Darna sp.

10 Apanteles cacoeciae: adult

11 Apanteles cacoeciae: pupal cases

12 Apanteles Pupal wall

13 Apanteles sp. pupae

14 Aphelinus VS Aspidiotus

15 Aphidius sp. VS Ixora aphid

16 Aphidius vs Monkeypod tree aphid

17 Aphytis fuscipennis

18 Aphytis sp.ex citrus white fly

19 Archenomus vs papaya scale

20 Bembex sp.

21 Citrostichus phyllocnistoides

22 Citrostichus sp.

23 Citrus Leaf Miner pupal parasite

24 Coccus scale fungi

25 Cynipidae VS Toxoptera แตนเบียนเพลี้ยอ่อน ส้ม

26 Hymenoptera : Cynipidae

27 Diachasmimorpha longicaudata Ashmead*Hawaii 95 แตนเบียนแมลงวันผลไม้ (fruit fly parasite*Hawaii1947) Hymenoptera : Braconidae

28 Encarsia sp. แตนเบียน Hymenoptera : Aphelinidae

29 Erebus caprimulgus Fabricius ผีเสื้อมวนหวาน (fruit moth)Lepidoptera :Noctuidae

30 Eurytoma sp. CLM แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม (citrus leaf miner ectoparasite) Hymenoptera : Eurytomidae

31 Ageniaspis sp. ex Phyllocnistis citrella

32 Exorista psychidarum Baranoff แมลงวันเบียน (bagworm parasite) Diptera : Tachinidae

33 Goniozus sp. VS Archips

34 Ichneumonidae pupa

35 Ichneumonidae VS Papilio

36 Ooencyrtus erionotae Ferr. ตัวเต็ม วัย แตนเบียนไข่ Hymenoptera : Encyrtidae แตนเบียนไข่ Hymenoptera : Encyrtidae

37 Pteromalus puparum Linnaeus แตนเบียนหนอนผีเสื้อ (pupal parasite) Hymenoptera : Pteromalidae

38 Pteromalus puparum

39 Papilio polites polites Pupa

40 Scelio fascialis แตนเบียนไข่ตั๊กแตน (acridid egg)Hyminoptera:Scelionidae

41 Sphex viduatus Christ. ต่อหมาร่าเบียนตัวอ่อนตั๊กแตน (grasshopper parasite) Hymenoptera : Sphecidae

42 Sympiesis sp. ex Citrus Leaf Miner ตัวเต็มวัย Hymenoptera : Eulophidae

43 ex Papilio Tachinidae

44 Telenomus sp. เทเลโนมัสเบียนไข่ผีเสื้อ (lepdopterous egg) Hymenoptera : Scelionidae เทเลโนมัสเบียนไข่ผีเสื้อ (lepdopterous egg) Hymenoptera : Scelionidae

45 Teleopterus sp. แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม (citrus leaf miner parasite) Hymenoptera : Eulophidae

46 Tetrastichus sp. แตนเบียนเทตตราสทีคัส (parasite) Hymenoptera : Eulophidae

47 Tetrastichus sp.

48

49

50 Zaommomentedon brevipetiolatus Kamijo แตนเบียนหนอนชอนใบส้ม (citrus leaf miner) Hymenoptera : Eulophidae

51 Zaommomentedon sp. Hymenoptera : Eulophidae

52 Zaommomentedon sp.

53 KASETSART UNIVERSITY KAMPHAENGSAEN CAMPUS

54 1943

55 1987Pathamabhorn Chang Puak, 1995

56 1976 Doi Ang Khang Fang, Chiang MaiSuan Song Saen

57 1998 Doi Chiang Dao Pa Kea

58 2000 Khon Kaen Insect Zoo


ดาวน์โหลด ppt Kosol Charernsom Kasetsart University Department of Entomology PARASITIC INSECTS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google