งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม

3 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน ( โปรแกรม ) ให้ทำงานได้ตามต้องการ สามารถเก็บและเรียกข้อมูลจำนวนมากได้ อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยองค์ประกอบทีมองเห็นจับ ต้องได้เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) Program กลุ่มของชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตาม โดยจะถูกเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา สำหรับการโปรแกรมโดยเฉพาะ

4 3 ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะของข้อมูลจะเป็นบิต (Bit) มา ประกอบกัน ข้อมูล 1 บิตมีเพียงสองสถานะ ใช้สัญลักษณ์ 1 หรือ 0 แทน ซึ่งตรงกับ เลขฐานสอง (Binary number) โดยทั่วไปข้อมูลหนึ่งตัวอักษร (Character) หรือเรียกว่า 1 ไบต์ (Byte) นั้น ประกอบด้วยข้อมูล 8 บิต ดังนั้นข้อมูล 1 ไบต์มีความแตกต่างกัน 2 8 หรือ 256 แบบ

5 4 ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บอยู่ในรูปของ bit bit = binary digit ( เลขฐานสอง ) มีค่าเป็น 0 หรือ 1 ( ตามสถานะของไฟฟ้า ) byte = 8 bits ข้อมูล 1 byte ในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีความหมาย แทนข้อมูลได้หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ข้อมูล 1 byte เก็บค่าดังนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะแทนอักขระ ‘a’ หรือแทนตัวเลข 97 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะตีค่า 1 byte นั้นเป็นอะไร

6 5 โปรแกรม / ซอฟต์แวร์ คือ ? กลุ่มคำสั่งซึ่งบอกการทำงานเป็น ขั้นตอนเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน และให้ผลลัพธ์ตามคำสั่งนั้น โดยคำสั่งนี้เขียนอยู่ในรูปแบบของ ภาษาคอมพิวเตอร์

7 6 ชนิดของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติการ (OS) ซอฟต์แวร์จัดการ อุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมที่ พัฒนาขึ้นเอง

8 7 Computer Languages กลุ่มของภาษาคอมพิวเตอร์ :  ภาษาเครื่อง Machine language  รหัสไบนารี Binary Code  ภาษาแอสเซมบลี Assembly language  ภาษาระดับสูง High-Level Language คล้ายคลึงกับภาษามนุษย์ ไม่ยึดติดกับ hardware เคลื่อนย้ายได้ ตัวอย่าง : Pascal, C, C++, C#, Java, Fortran, VB คอมพิวเตอร์จะทำงานกับภาษาเครื่องเท่านั้น

9 8 ภาษาเครื่อง กำเนิดมาพร้อมกับ คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาที่เครื่องเข้าใจ ได้ โดยตรง เป็นที่มาของคำว่า code ซึ่งปัจจุบันหมายถึง ข้อความที่ประกอบขึ้นเป็น โปรแกรมในภาษาใด ๆ (program text) เป็นภาษาระดับต่ำ มนุษย์ทำความเข้าใจได้ ยาก ทำงานเร็ว ตัวอย่างบางส่วนของโค้ด บวกเลขในตำแหน่งที่ 10 กับเลขในตำแหน่งที่ 11 แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ใน ตำแหน่งที่ 12

10 9 ภาษาสัญลักษณ์ เนื่องจากภาษาเครื่อง เข้าใจยาก และ ภาษาอังกฤษใช้คำมาก เกินกว่าที่จะใช้ในการ แสดงความหมาย (verbose) สร้างภาษา Assembly โดยใช้สัญลักษณ์และชื่อ แทนโค้ดจริง เป็นภาษาระดับต่ำที่อ่าน เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นภาษาที่ขึ้นอยู่กับ เครื่อง 1: M[0] := 0; 2: read(M[1]) 3: if M[1] > 0 then goto 5 4: goto 7 5: M[3] := M[0] - M[1]; 6: if M[3] > then goto 16 7: writeln(M[1]) 8: read(M[2]) 9: M[3] := M[2] - M[1]; 10: if M[3] > then goto 12 …. 16: halt Program

11 10 1:1 Assembler Assembly code Object code

12 11 High-Level Languages Procedural Language Fortran Cobol Basic C Pascal Object-Oriented Language C++, Java, C#, VB Functional Language Lisp Logic Language Prolog

13 12 ภาษาระดับสูง ใช้สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยและอ่านเข้าใจง่าย สามารถนำโปรแกรมไปรันบนเครื่องที่ ต่างกันโดยทำการ แก้ไขโค้ดเล็กน้อยหรือไม่ต้องแก้ไขเลย (portability / machine independence) มีชุดคำสั่งโปรแกรมให้ใช้ (program libraries) มีการตรวจสอบข้อผิดพลาด (error) ในช่วง ที่ทำการเขียน (implementation)

14 13 ยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษายุคที่ 1 เป็นภาษาเครื่อง ที่คำสั่งเป็น เลข 0,1 ภาษายุคที่ 2 เป็นภาษาสัญลักษณ์ หรือ ภาษาแอสแซมบลี ตัวอย่างคำสั่ง MOV BH,30

15 14 ภาษายุคที่ 3 เป็นภาษาแรกที่มีใช้คำสั่งคล้ายกับประโยคใน ภาษาอังกฤษ ทำให้ใช้งานง่ายกว่าภาษาในยุคก่อน มีคุณสมบัติ portable ทำให้สามารถนำ object code ที่สร้าง (compile) จากระบบหนึ่งไปใช้ระบบ ที่ต่างกันได้ ภาษาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ FORTANC COBOLC++ BASICJava PascalActiveX

16 15 ภาษายุคที่ 4 เป็นภาษาเหมาะกับงานเฉพาะด้านและใช้งานง่าย กว่า 3GL ใช้ลักษณะ text-based environment ( คล้าย 3GL) โปรแกรมเมอร์สามารถใช้ visual environment ได้โดยใช้เครื่องมือทางด้านกราฟิก ทำให้สร้าง Prototype หรือ GUI ของโปรแกรมได้รวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่รวบรวมการจัดการ ฐานข้อมูลด้วย ภาษาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Visual Basic (VB) VisualAge Authoring environments

17 16 ภาษายุคที่ 5 เป็นภาษาที่รวมเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) มาใช้ในการสร้างโปรแกรม ? ระบบคิดและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ใช้ ? เป็นการหาคำตอบ, คำแนะนำที่เหมาะสำหรับ คำถามที่ผู้ใช้ป้อน ?

18 17 Language translator …… main: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl $8, %esp andl $-16, %esp movl $0, %eax subl %eax, %esp subl $8, %esp pushl $.LC0 …….. class MainClass { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); } Interpreter / Compiler High-level language Assembly language … …… Machine language Hello World! _ Assembler Machine

19 18 The translation Process Source Program Compiler Executable Program

20 19 Compiler อ่านทั้งโปรแกรมในครั้งเดียว แปลงให้เป็นไฟล์ที่สามารถใช้งานได้ (machine language) …. writeln( ‘ a ’ ); writeln( ‘ b ’ ); writeln( ‘ c ’ ); …. Compiler object file library Linker … abcabc Source Exe file

21 20 Interpretation Method Process Interpreter (on computer) Output Source Program

22 21 Interpreter อ่านภาษาระดับสูง แปลคำสั่ง แล้วทำงานตามคำสั่ง นั้นๆ ทำตามด้านบนทีละคำสั่ง …. writeln( ‘ a ’ ); writeln( ‘ b ’ ); writeln( ‘ c ’ ); …. Inter- preter abcabc Source

23 22 กระบวนการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ความต้องการ / นิยาม ปัญหา (Needs analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การดำเนินการ / พัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การบำรุงรักษา (Maintenance)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google