งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม

3 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน ( โปรแกรม ) ให้ทำงานได้ตามต้องการ สามารถเก็บและเรียกข้อมูลจำนวนมากได้ อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยองค์ประกอบทีมองเห็นจับ ต้องได้เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) Program กลุ่มของชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตาม โดยจะถูกเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา สำหรับการโปรแกรมโดยเฉพาะ

4 3 ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะของข้อมูลจะเป็นบิต (Bit) มา ประกอบกัน ข้อมูล 1 บิตมีเพียงสองสถานะ ใช้สัญลักษณ์ 1 หรือ 0 แทน ซึ่งตรงกับ เลขฐานสอง (Binary number) โดยทั่วไปข้อมูลหนึ่งตัวอักษร (Character) หรือเรียกว่า 1 ไบต์ (Byte) นั้น ประกอบด้วยข้อมูล 8 บิต ดังนั้นข้อมูล 1 ไบต์มีความแตกต่างกัน 2 8 หรือ 256 แบบ

5 4 ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บอยู่ในรูปของ bit bit = binary digit ( เลขฐานสอง ) มีค่าเป็น 0 หรือ 1 ( ตามสถานะของไฟฟ้า ) byte = 8 bits ข้อมูล 1 byte ในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีความหมาย แทนข้อมูลได้หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ข้อมูล 1 byte เก็บค่าดังนี้ 01100001 2 ข้อมูลดังกล่าวอาจจะแทนอักขระ ‘a’ หรือแทนตัวเลข 97 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะตีค่า 1 byte นั้นเป็นอะไร

6 5 โปรแกรม / ซอฟต์แวร์ คือ ? กลุ่มคำสั่งซึ่งบอกการทำงานเป็น ขั้นตอนเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน และให้ผลลัพธ์ตามคำสั่งนั้น โดยคำสั่งนี้เขียนอยู่ในรูปแบบของ ภาษาคอมพิวเตอร์

7 6 ชนิดของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติการ (OS) ซอฟต์แวร์จัดการ อุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมที่ พัฒนาขึ้นเอง

8 7 Computer Languages กลุ่มของภาษาคอมพิวเตอร์ :  ภาษาเครื่อง Machine language  รหัสไบนารี Binary Code  ภาษาแอสเซมบลี Assembly language  ภาษาระดับสูง High-Level Language คล้ายคลึงกับภาษามนุษย์ ไม่ยึดติดกับ hardware เคลื่อนย้ายได้ ตัวอย่าง : Pascal, C, C++, C#, Java, Fortran, VB คอมพิวเตอร์จะทำงานกับภาษาเครื่องเท่านั้น

9 8 ภาษาเครื่อง กำเนิดมาพร้อมกับ คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาที่เครื่องเข้าใจ ได้ โดยตรง เป็นที่มาของคำว่า code ซึ่งปัจจุบันหมายถึง ข้อความที่ประกอบขึ้นเป็น โปรแกรมในภาษาใด ๆ (program text) เป็นภาษาระดับต่ำ มนุษย์ทำความเข้าใจได้ ยาก ทำงานเร็ว ตัวอย่างบางส่วนของโค้ด 00000010101111001010 00000010111111001000 00000011001110101000 บวกเลขในตำแหน่งที่ 10 กับเลขในตำแหน่งที่ 11 แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ใน ตำแหน่งที่ 12

10 9 ภาษาสัญลักษณ์ เนื่องจากภาษาเครื่อง เข้าใจยาก และ ภาษาอังกฤษใช้คำมาก เกินกว่าที่จะใช้ในการ แสดงความหมาย (verbose) สร้างภาษา Assembly โดยใช้สัญลักษณ์และชื่อ แทนโค้ดจริง เป็นภาษาระดับต่ำที่อ่าน เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นภาษาที่ขึ้นอยู่กับ เครื่อง 1: M[0] := 0; 2: read(M[1]) 3: if M[1] > 0 then goto 5 4: goto 7 5: M[3] := M[0] - M[1]; 6: if M[3] > then goto 16 7: writeln(M[1]) 8: read(M[2]) 9: M[3] := M[2] - M[1]; 10: if M[3] > then goto 12 …. 16: halt Program

11 10 1:1 Assembler Assembly code Object code

12 11 High-Level Languages Procedural Language Fortran Cobol Basic C Pascal Object-Oriented Language C++, Java, C#, VB Functional Language Lisp Logic Language Prolog

13 12 ภาษาระดับสูง ใช้สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยและอ่านเข้าใจง่าย สามารถนำโปรแกรมไปรันบนเครื่องที่ ต่างกันโดยทำการ แก้ไขโค้ดเล็กน้อยหรือไม่ต้องแก้ไขเลย (portability / machine independence) มีชุดคำสั่งโปรแกรมให้ใช้ (program libraries) มีการตรวจสอบข้อผิดพลาด (error) ในช่วง ที่ทำการเขียน (implementation)

14 13 ยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษายุคที่ 1 เป็นภาษาเครื่อง ที่คำสั่งเป็น เลข 0,1 ภาษายุคที่ 2 เป็นภาษาสัญลักษณ์ หรือ ภาษาแอสแซมบลี ตัวอย่างคำสั่ง MOV BH,30

15 14 ภาษายุคที่ 3 เป็นภาษาแรกที่มีใช้คำสั่งคล้ายกับประโยคใน ภาษาอังกฤษ ทำให้ใช้งานง่ายกว่าภาษาในยุคก่อน มีคุณสมบัติ portable ทำให้สามารถนำ object code ที่สร้าง (compile) จากระบบหนึ่งไปใช้ระบบ ที่ต่างกันได้ ภาษาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ FORTANC COBOLC++ BASICJava PascalActiveX

16 15 ภาษายุคที่ 4 เป็นภาษาเหมาะกับงานเฉพาะด้านและใช้งานง่าย กว่า 3GL ใช้ลักษณะ text-based environment ( คล้าย 3GL) โปรแกรมเมอร์สามารถใช้ visual environment ได้โดยใช้เครื่องมือทางด้านกราฟิก ทำให้สร้าง Prototype หรือ GUI ของโปรแกรมได้รวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่รวบรวมการจัดการ ฐานข้อมูลด้วย ภาษาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ Visual Basic (VB) VisualAge Authoring environments

17 16 ภาษายุคที่ 5 เป็นภาษาที่รวมเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) มาใช้ในการสร้างโปรแกรม ? ระบบคิดและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ใช้ ? เป็นการหาคำตอบ, คำแนะนำที่เหมาะสำหรับ คำถามที่ผู้ใช้ป้อน ?

18 17 Language translator …… main: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl $8, %esp andl $-16, %esp movl $0, %eax subl %eax, %esp subl $8, %esp pushl $.LC0 …….. class MainClass { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); } Interpreter / Compiler High-level language Assembly language …. 00011000110001110 00110001110101111 00011111111110001 11011100001011011 …… Machine language Hello World! _ Assembler Machine

19 18 The translation Process Source Program Compiler Executable Program

20 19 Compiler อ่านทั้งโปรแกรมในครั้งเดียว แปลงให้เป็นไฟล์ที่สามารถใช้งานได้ (machine language) …. writeln( ‘ a ’ ); writeln( ‘ b ’ ); writeln( ‘ c ’ ); …. Compiler object file library Linker …. 01001000100101..... abcabc Source Exe file

21 20 Interpretation Method Process Interpreter (on computer) Output Source Program

22 21 Interpreter อ่านภาษาระดับสูง แปลคำสั่ง แล้วทำงานตามคำสั่ง นั้นๆ ทำตามด้านบนทีละคำสั่ง …. writeln( ‘ a ’ ); writeln( ‘ b ’ ); writeln( ‘ c ’ ); …. Inter- preter 0100100 0100101 0100110 abcabc Source

23 22 กระบวนการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ความต้องการ / นิยาม ปัญหา (Needs analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การดำเนินการ / พัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implementation) การบำรุงรักษา (Maintenance)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม 2 Computer & Program Computers อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการคำนวณด้วยความเร็ว สูงและถูกต้องเที่ยงตรง อุปกรณ์ซึ่งสามารถถูกสั่งงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google