งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป เนื่องจากดูเหมือนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดลักษณะการกระจายของพืชพรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง ก็น่าจะมีลักษณะของพืชพรรณเหมือนกันด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป เนื่องจากดูเหมือนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดลักษณะการกระจายของพืชพรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง ก็น่าจะมีลักษณะของพืชพรรณเหมือนกันด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป เนื่องจากดูเหมือนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดลักษณะการกระจายของพืชพรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง ก็น่าจะมีลักษณะของพืชพรรณเหมือนกันด้วย - ข้อสรุปดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่ - มีข้อพิสูจน์หรือไม่ Gajaseni, 2001

2 ผลของการผันแปรดินฟ้าอากาศในมาตราของพื้นที่
1. ป่าไม้เขตร้อน 2. ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น 3. ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 4. ทุ่งหญ้า (มีลักษณะคล้ายซาวันน่า) 5. ซาวันน่า 6. ทะเลทราย 7. ไทก้า 8. ทุนดรา Gajaseni, 2001

3 1. Tropical rain forest 2. Deciduous forest Gajaseni, 2001

4 3. Temperate grassland 4. Chaparral Gajaseni, 2001

5 5. Savanna 6. Desert Gajaseni, 2001

6 7. Taiga 8. Tundra Gajaseni, 2001

7 การจัดจำแนกและการแพร่กระจายในแหล่งน้ำ
1. แหล่งน้ำจืด (Fresh water biomes) 1.1 ทะเลสาบ (lake) 1.2 แม่น้ำลำธาร (stream) 2. แหล่งน้ำเค็ม (Marine biomes) 2.1 พื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) 2.2 พื้นที่น้ำกร่อย (estuary) 2.3 เขตท้องทะเล (marine zone) Gajaseni, 2001

8 Lake Stream Gajaseni, 2001

9 Wetland Estuary Gajaseni, 2001

10 Marine Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt สรุป เนื่องจากดูเหมือนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดลักษณะการกระจายของพืชพรรณ ดังนั้นถ้าบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเหมือนที่เกิดขึ้นตามเส้นรุ้ง ก็น่าจะมีลักษณะของพืชพรรณเหมือนกันด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google