งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Naïve Bayesian Classification ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยัง ไม่เคยเกิดขึ้นโดยการคาดเดาจากสิ่งที่เกิด ขึ้นมาก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Naïve Bayesian Classification ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยัง ไม่เคยเกิดขึ้นโดยการคาดเดาจากสิ่งที่เกิด ขึ้นมาก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Naïve Bayesian Classification ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยัง ไม่เคยเกิดขึ้นโดยการคาดเดาจากสิ่งที่เกิด ขึ้นมาก่อน

2 ตารางเก็บสถิติของ “ การเล่น / ไม่ เล่น Tennis” เล่น / ไม่เล่น Tennis rain hot high false ?

3 คำถาม ต้องการรู้ว่าถ้า “Outlook = rain, Temperature =hot, Humidity=high, Windy=false” มีความน่าจะเป็นที่จะเล่น / ไม่เล่น Tennis ? rain hot high false ?

4 sunny overcast rain hot mild cool high normal true falseyes no ทำการคำนวณหาผลรวมของข้อมูลต่าง ๆ จาก weather data

5 ขั้นตอนในการคำนวณ 1. คำนวณหาความน่าจะเป็นในการเล่น / ไม่เล่น Tennis ตาม ทัศนวิสัยต่าง ๆ ( ทุกฟิลด์ ) 2. คำนวณหาความน่าในการเล่น / ไม่เล่น Tennis ของคำถาม “Outlook = rain, Temperature =hot, Humidity=high, Windy=false”

6 คำนวณหาความน่าจะเป็นในการเล่นและ ไม่เล่น Tennis ตามทัศนวิสัยต่าง ๆ

7 คำนวณหาความน่าในการเล่น / ไม่เล่น Tennis ของคำถาม “Outlook = rain, Temperature =hot, Humidity=high, Windy=false” 0.018285 > 0.010582 ทำนายว่า Play = NO

8 คำถาม : If Outlook = overcast, Temperature = cool, Humidity = normal, Windy = true, then Play = ? กำหนดให้ X = overcast cool normal true ?

9


ดาวน์โหลด ppt Naïve Bayesian Classification ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที่ยัง ไม่เคยเกิดขึ้นโดยการคาดเดาจากสิ่งที่เกิด ขึ้นมาก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google