งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ฉันจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับการเติบโตของเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ฉันจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับการเติบโตของเธอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ฉันจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับการเติบโตของเธอ

3

4 หากชีวิตไม่มีอุปสรรค การแสวงหาก็ไร้ความหมาย สิ่งที่ได้มาก็ดูง่ายดาย............................... อุปสรรมีไว้เพื่อการทดสอบ เมื่อผ่านอุปสรรคที่ขวางกั้นได้ครั้งหนึ่ง................................... ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า ไ ด้ เ ติ บ โ ต ขึ้ น อี ก ขั้ น ห นึ่ ง

5 แ เมื่อเรา เริ่มให้ มากกว่าเรียกร้อง เพื่อได้รับ คนที่เรียกได้ว่า..... เพื่อนแท้ ก็จะเดิน มาหา

6 ฝนที่ตกลงมาหล่อเลี้ยงพืชพันธ์ให้ดำรงอยู่ ล้วนเกิดจาก น้ำแต่ละหยดจากทุกหนทุกแห่ง มารวมกันแล้วกลั่นออกมาเป็นเม็ดฝน หากคิดกระทำการใหญ่ให้สำเร็จ ต้องรวบรวมกำลังร่วมมือกันให้เป็นหนึ่งเดียว

7 เกียรติยศที่ได้มาอย่างไม่ขาว สะอาด นำมาซึ่งความไม่เป็นสุข ภาคภูมิใจไม่ได้เติมที่ หวาดระแวงกลัวผู้อื่นจะรู้ถึง เบื้องหลัง หากเปี่ยมด้วยเกียรติยศที่ ได้มาอย่างลวงโลก สู้อยู่อย่างไร้คนรู้จักแต่เป็น สุขกับชีวิตจะดีกว่า

8 ตราบใดที่ยังมีชีวิต ก็ยังมีความหวังหลง เหลืออยู่เมื่อ ล้มเหลวจนถึงที่สุด ตราบใดที่ยังมีสมอง และสองมือ เริ่มต้นอีกครั้งก็ยัง ไม่สาย เพราะตราบใดที่ยังมี ชีวิต เรื่องเลวร้ายที่สุด ก็พลิกผันเป็นเรื่องดี ได้

9 เมื่อตังใจเดินทางไปให้ถึง จุดหมาย จุดเริ่มต้นอาจดูขลาดเขลา... เชื่องช้า... ทว่า... ตามรายทางนั้น แต่ละก้าวย่างคือการเก็บเกี่ยว เติมสิ่งที่ตนเองขาดให้เต็ม เราอาจจะถึงจุดหมายช้ากว่า คนอื่นอยู่บ้าง แต่เป้เดินทางที่เราแบกอยู่บน หลัง ไม่ได้ว่างเปล่าเลยสักนิด

10 อย่าพูดว่าทำไม่ได้ทั้งที่ยัง ไม่ได้ลองทำ ไม่สิ่งใดได้มาง่าย ๆ ถ้าไม่ รู้จักแสวงหา อย่าท้อถอยเสียแต่แรกเริ่ม ยอดเขาที่สูงที่สุดมนุษย์ก็ยัง พิชิตมาแล้ว ดวงจันทร์ที่เคยได้แต่แหงน หน้าจ้องมอง หลายคนก็ได้ไปฝากรอยเท้า ไว้มาแล้ว สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แท้จริงแล้วก็เป็นไปได้ ถ้าพูดว่าทำไม่ได้ เสียตั้งแต่ยังไม่ลองกระทำ ก็ไม่มีวันที่จะทำได้

11 การมีชีวิตอยู่ คล้ายดั่งการเดินทางที่ต้องพบสิ่งต่างๆ มากมาย ในบางครั้งอาจหกล้ม... อย่างไรก็ตาม... เ ร า ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ต่ อ ไ ป

12 ก่อนที่จะ ตัดสินใจ ต้องมี ความมั่นใจ มองทั้งด้าน ดีด้านเสีย ผลประทบที่ จะตามมา อย่า คิดเพียงว่า ตัดสิน อย่างรวดเร็ว นั้น เป็นการดี การ ตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ ในหลาย ๆ คราว ตัดสินใจไตร่ตรอง ใคร่ครวญอย่างช้าๆ ก็เป็นผลดีแก่ ตัวเราเอง

13 ความดี มิได้อยู่ที่ปลายลิ้น หากประทับอยู่ใน จิตใจ คนที่ถูกเรียกว่าเป็น คนดี มิใช่เพียงเพราะ คำพูดที่ดี แต่เป็นเพราะการ กระทำที่ดีงาม

14 เมื่อคบเพื่อนสักคน ควรให้ความจริงใจ มากกว่าการเสแสร้ง คนที่ให้ความจริงใจกับคนอื่น ถึงแม้จะมีเพื่อนน้อย.....

15 เวลาของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอ จากแรกเกิดถึงสิบสองปี รายละเอียดของชีวิตช่วงนี้สวยงามน่าจดจำ จากสิบสองปีถึงยี่สองปี โลกนี้เหมือนบินว่อนไปด้วยผีเสื้อปีกบาง จากยี่สิบสองปีถึงสามสิบสองปี ชีวิตเหมือนต้นกล้า ที่ต้องฟันฝ่ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อเติบโตเป็นต้นข้าวชูช่อเขียวไสว จากสามสิบสองปีจนถึงวาระสุดท้าย ชีวิตคือดินน้ำมัน ที่สองมือของตนเองเป็นผู้ปั้นแต่งว่าจะทำให้เป็น อย่างไร

16 ไม่ว่าเราจะกลัวสิ่งใด ความกลัวก็ทำร้ายเราไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าเรากลัวอะไร หากเราไม่ใช้ความกล้า เราก็ต้องเผชิญความสิ่งนั้น... ไปจนชั่วชีวิต ลองกล้า... เพื่อที่จะไม่กลัว ชัยชนะที่มีเหนือคนเองนั้น สำคัญและยิ่งกว่าการได้ชนะคนทั้ง โลก

17 แต่ละวันของคุณ คือ... อิฐสำหรับสร้างบ้านในอนาคตของคุณ

18


ดาวน์โหลด ppt เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ฉันจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับการเติบโตของเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google