งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์คำถาม ปฐก 4:3-7 เกิดอะไรขึ้นในใจคาอิน ทำให้เขาไม่ พอใจ, พระเจ้าอยากให้เขารับมืออย่างไร กับสิ่งนี้, หากท่านเป็นคาอิน จะทำ อย่างไร ลก 15:25-32 พี่ชายรู้สึกอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์คำถาม ปฐก 4:3-7 เกิดอะไรขึ้นในใจคาอิน ทำให้เขาไม่ พอใจ, พระเจ้าอยากให้เขารับมืออย่างไร กับสิ่งนี้, หากท่านเป็นคาอิน จะทำ อย่างไร ลก 15:25-32 พี่ชายรู้สึกอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์คำถาม ปฐก 4:3-7 เกิดอะไรขึ้นในใจคาอิน ทำให้เขาไม่ พอใจ, พระเจ้าอยากให้เขารับมืออย่างไร กับสิ่งนี้, หากท่านเป็นคาอิน จะทำ อย่างไร ลก 15:25-32 พี่ชายรู้สึกอย่างไร อะไรทำให้เขารู้สึก เช่นนั้น บิดาอยากให้เขามองอย่างไรกับ เรื่องดังกล่าว หากท่านเป็นพี่ชาย ท่านจะ ทำอย่างไร กจ.2:1-4 หากท่านเป็นคนที่ 121 ท่านจะรู้สึก อย่างไร ท่านจะมองอย่างไร ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) ©2009 Youthana Paranan. เมื่อมีบางคนเกิดผล ได้สิ่งดีๆ เกิน หน้าท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง

2 กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน  ฉันคิดนึกในใจว่า มันอาจจะเป็นเรื่องฟลุ้คหรือ บังเอิญ ไม่ใช่ของจริงหรอก  ฉันรู้สึกคับคาใจ แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจ ไม่ให้ ความสำคัญกับเรื่องนี้  ฉันมองว่าสิ่งที่เขาได้รับ ทำได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก ใหม่หรือพิเศษอะไร คนอื่นๆหรือตัวฉันก็เคยผ่าน มาแล้ว  ฉันเปรียบเทียบเพื่อเอาชนะ โดยพูดแต่ข้อดีของ ตนเองที่เหนือกว่า  ฉันมองหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่เขามี เพื่อหน่วง เหนี่ยวการยอมรับเขา หากท่านได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ ทักษะสังเกต เรียนรู้ ” ช่วยได้ ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) ©2009 Youthana Paranan.

3 อะไรสะท้อนภาวะผู้นำมากกว่ากัน ระหว่าง โจมตีคู่แข่ง กับ เรียนรู้จากคู่แข่ง อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว Source: Adapted from Philippians 2:3. Biblica (2009). Retrieved Oct 15, from

4 • หมายถึงการพิจารณาบุคคลอื่นในเชิงบวก เพื่อนำมากระตุ้นและพัฒนาตนเอง (Self development) โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ • เริ่มต้นจากการไม่ยึดว่าตัวเองเหนือกว่า แต่ เห็นข้อดีในผู้อื่น, ไม่ติดกับความเคยชินในรูป แบบเดิม แต่เปิดใจต่อสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์, ไม่ มองเปรียบเทียบกับผู้อื่นแบบชิงดี แต่เรียนรู้ จากผู้อื่นเพื่อพัฒนาแบบเทียบเคียงกับตนเอง อันเป็นการยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทาง ( สภษ 3:6) • โดยการถาม รับฟัง ( มธ 17:19-21) และ ไตร่ตรองถึงจุดเด่น (Strength) จุดอ่อน (Weakness) ในตัวบุคคล ได้แก่ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (2 พกษ 2:9) ท่าที ทัศนคติ หลักการค่านิยม แรงจูงใจ ความ ปรารถนาลึกๆ บุคลิกนิสัย เป็นต้น ผ่าน ประสบการณ์ชีวิตของเขา (2 พกษ 2:8,14) • บนพื้นฐานของการถ่อมใจ ( กดว 11:28) เปิด ใจให้เกียรติ ( รม 12:10) และหิวกระหาย ( อพย 33:11) ©2009 Youthana Paranan. การสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) นั้นเป็นไฉน ? ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning)

5 • เขามีอะไรที่น่า ประทับใจบ้าง • สิ่งดีต่างๆ เขา ได้มาอย่างไร • พระเจ้าเห็นอะไร ในตัวเขาจึงอวย พรเขาในเรื่องนี้ • เขาพัฒนาอย่างไร • เขาปลดปล่อย อย่างไร • กว่าจะมีวันนี้ เขา ผ่านอุปสรรค ยากลำบาก อะไรบ้าง ผ่านมา ได้อย่างไร 1 ข้อดี เด่น • อะไรเป็น จุดอ่อนในชีวิต เขาบ้าง • เขารับมือ อย่างไร เอาชนะได้ อย่างไร • อะไรที่เขายัง ต่อสู้อยู่ ยัง ต้องปรับปรุง ตนเองอยู่ เขา ทำอย่างไร 2 ข้อจำกัด • พระเจ้าสอน อะไรฉันผ่าน ชีวิตเขา • ชีวิตเขา ให้ อุทาหรณ์ สอนใจอะไร ฉันบ้าง • ฉันเรียนรู้อะไร ใหม่จากชีวิต เขาบ้าง 3 ข้อสอนใจ ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning): 3 ข ©2009 Youthana Paranan. ทักษะสังเกตเรียนรู้ (Observation learning) • อ่าน มธ 26:31-35;69-75 ได้เรียนรู้อะไรจาก ชีวิตเปโตร • จากนั้น จับคู่พูดคุยสัมภาษณ์กันถึง ข้อดี, ข้อจำกัดในชีวิตท่าน • แล้วสรุปข้อสอนใจ


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์คำถาม ปฐก 4:3-7 เกิดอะไรขึ้นในใจคาอิน ทำให้เขาไม่ พอใจ, พระเจ้าอยากให้เขารับมืออย่างไร กับสิ่งนี้, หากท่านเป็นคาอิน จะทำ อย่างไร ลก 15:25-32 พี่ชายรู้สึกอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google