งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุม ISO General Assembly ครั้งที่ 32

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุม ISO General Assembly ครั้งที่ 32"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุม ISO General Assembly ครั้งที่ 32
16-18 กันยายน 2552

2 367 delegates/observers 98 countries 10 organizations
ผู้เข้าร่วมประชุม 367 delegates/observers 98 countries 10 organizations

3 คณะผู้แทนไทย รปอ.หสผ. (นายรัชดา สิงคาวนิช) ลมอ. รมอ. ชัยยงฯ ผอ.สบป.
อาภัสสรฯ

4 รายงานของเลขาธิการ ISO
162 members over 18,000 standards during , over 40 TCs established ISO global relevance policy promoted &application increased. over 700 organizations in liaison with ISO

5 รายงานของเลขาธิการ ISO
Communication services have been significantly enhanced. Funding and assistance to developing countries and emerging economies increased. Conformity assessment tools increased or expanded. Processes and procedures for standards development improved.

6 ISO & IEC การร่วมดำเนินงานภายใต้ ISO/IEC Information Centre
World Standards Cooperation (WSC) Joint Project Committee - Energy efficiency and renewable energy sources - Common terminology ISO/IEC Marketing and Communication Forum ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2552 การร่วมดำเนินงานภายใต้ ISO/IEC Information Centre

7 ISO & ITU ความร่วมมือในเรื่องสิทธิบัตร
World Standards Cooperation (WSC) E-health, intelligent transport systems, IT security, radio frequency identification ความร่วมมือในเรื่องสิทธิบัตร

8 งานของ Technical Management Board
ความรับผิดชอบต่อสังคม (เวียน DIS ก.ย. 52 และ จัดตั้ง Process Evaluation Group (PEG) เพื่อ ประเมินวิธีกำหนดมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) พลังงาน (จัดตั้ง TC 242 Energy management) ข้อเสนอในการกำหนดมาตรฐานเรื่องใหม่ ได้แก่ Sustainability in events management, Consumer credit scoring, Traditional Chinese medicine, Stakeholder engagement in consultative process

9 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนา
การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการมาตรฐาน (การสัมมนา ISO 22000, ISO 14001, ISO 14040, ISO 14064, ISO 27001, Conformity assessment, train-the-trainer on Consumer participation in standardization) การพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้นำมาตรฐานระหว่างประเทศไปใช้ (การฝึกทักษะและพัฒนาความรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

10 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนา
การขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค (การสัมมนา /ฝึกอบรม) การจัดทำช่องทางสื่อสารและ IT (ICT Programme, การฝึกอบรม ISOTC server, e-balloting, e-services, e-learning) การส่งเสริมการเข้าร่วมทำงานด้านวิชาการ (ทุนเข้าร่วมประชุม , twinning arrangement)

11 การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ในปี 2552
1. Developing a consistent multi-sector collection of globally relevant International Standards 2. Ensuring the involvement of stakeholders 3. Being open to partnerships for the efficient development of International Standards 4. Raising awareness and capacity in developing countries

12 การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ในปี 2552
5. Promoting the use of International Standards as a substitute or support to technical regulations 6. Being the neutral provider of a complete range of IS and guides for conformity assessment 7. Providing efficient procedures and tools for the development of a coherent and complete range of deliverables

13 การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ในปี 2552
Standardization in innovative fields (incl. financial crisis) Development and promotion of good practices concerning stakeholder participation in standardization Implementation of ISO’s regional policy

14 การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ในปี 2552
Implementation of ISO development and promotion projects Strengthening the link between ISO and Education ISO contribution to promote and ensure compliance with ISO standards Review of sustainability of ISO business model

15 Open session Energy – Why International Standards are vital
Generic standards on terminology, systems and energy management (e.g., ISO ), calculation methods Specific sectoral standards (buildings, transport, power generation) and considering multiple criteria (energy efficiency, safety, cost-effectiveness) Time is running out - research, price signals and progressive public policy need to induce action, supported by International Standards

16 Open session Energy – Why International Standards are vital
“One world Standard” - True global cooperation to address the needs of one world not the accommodation of “many worlds” Renewable Energy (RE) standards considering full delivery chain (design – market introduction – measurement) and performancebased for innovation and fast changing technologies Work together. Enhance engagement with key and new actors such as IEA, IEC, UN agencies, governments, consumers, NGOs and SMEs

17 วันมาตรฐานโลก 2010 Accessibility

18 ISO Award for Higher Education in Standardization
2009 – Rotterdam School of Management, Erasmus University 2007 – China Jiliang University

19 หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประเทศ ในการแต่งตั้งและเลือกตั้งสมาชิก ISO Council

20 ผลการเลือกตั้งสมาชิก ISO Council สำหรับวาระปี พ.ศ. 2553-2554
กลุ่มที่ มาเลเซีย กลุ่มที่ คาซัคสถาน มอลตา

21 สมาชิก ISO Council ปัจจุบัน
กลุ่มที่ 1 สหรัฐอเมริกา (2553) เยอรมัน (2553) ญี่ปุ่น (2552) สหราชอาณาจักร(2552) ฝรั่งเศส (2553) จีน (2552) กลุ่มที่ 2 บราซิล (2552) สเปน (2552) อินเดีย (2552) เนเธอร์แลนด์ (2552) กลุ่มที่ 3 อินโดนีเซีย (2553) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2553) อาร์เจนตินา (2553) เคนยา (2552) ฟินแลนด์ (2553) กลุ่มที่ 4 ตูนีเซีย (2552) สโลเวเนีย (2553) จอร์แดน (2553)

22 การเลือกตั้งสมาชิก ISO Council สำหรับวาระปี พ.ศ. 2554-2555
กลุ่มที่ ประเทศ (ประเทศไทย???) กลุ่มที่ ประเทศ

23 การแต่งตั้งรองประธาน สำหรับวาระปี พ.ศ. 2553-2554
ด้านบริหาร Mr. Sadao Takeda ด้านวิชาการ Mr. Jacob Holmblad

24 President Dr. Alan Morrison (Australia) (2009-2010)
President-elect Dr. Boris Aleshin (Russia)

25 วาระการดำรงตำแหน่ง Regional Liaison Officer ประจำภูมิภาค East and South-East Asia ของ Mr. Jesus L. Motoomull

26 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
กันยายน 2553 นอรเวย์

27 End of presentation Thank you


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุม ISO General Assembly ครั้งที่ 32

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google