งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ สาย แม่ สอด หนองคา ย มุกดา หาร ช่อง เม็ก ช่อง จอม อรัญ ประเทศ ตราด จันท บุรี ระนอ ง สตู ล สงขล า ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ สาย แม่ สอด หนองคา ย มุกดา หาร ช่อง เม็ก ช่อง จอม อรัญ ประเทศ ตราด จันท บุรี ระนอ ง สตู ล สงขล า ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่ สาย แม่ สอด หนองคา ย มุกดา หาร ช่อง เม็ก ช่อง จอม อรัญ ประเทศ ตราด จันท บุรี ระนอ ง สตู ล สงขล า ยะลา

2 สถานการณ์การค้าบุหรี่ปลอมในปัจจุบัน พื้นที่แพร่กระจาย พบบุหรี่ปลอมจำนวนมากตลอดแนวชายแดนด้าน ประเทศกัมพูชาตั้งแต่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงภาคตะวันออก รวมทั้งกทม. และปริมณฑล ช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ ซับตารี สวนส้ม บ้านแหลม บึงชะนัง บ้านผักกาด ตลาดโรงเกลือ อ. อรัญ ประเทศ อ. บ้านกรวด อ. ละหานทราย ช่องจอม อ. กาบเชิง บ้านหาดเล็ก อ. คลองใหญ่

3 จุดผ่านแดน ถาวร บ้านคลองลึก จุดผ่อนปรน บ้านเขาดิน จุดผ่อนปรน บ้านหนองปรือ จุดผ่อนปรน บ้านตาพระยา 165 ก. ม. จ. สระแก้ว เป็นจังหวัดที่พบบุหรี่ปลอมและตรวจจับได้มาก ที่สุด

4 จังหวัด สตูล แสดงเส้นทางที่มีการ ลักลอบนำสุรา ต่างประเทศ บุหรี่ เถื่อน และน้ำมัน เถื่อน เข้ามาตามชาย ฝั่งทะเล และบริเวณ ชายแดน

5 เกาะตะรุ เตา โครงการจัดซื้อเรือเร็วตรวจการณ์ทางทะเลและเรดาร์สำหรับ ตรวจจับพิกัด พร้อมเสาติดตั้งบนบก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำ ผิด พรบ. สุราและยาสูบ ปี 2553 เรดาร์สำหรับตรวจจับพิกัดเรือที่ ชายฝั่งเกาะตะรุเตา - ติดตามเรือระยะหวังผล 96 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 178 km. - ล็อคเป้าเรือได้ 30 ลำ เรือตรวจการณ์ความเร็วสูง 32 ฟุต - ผลิดด้วยไฟเบอร์การ์ดเสริมกำลัง - ความเร็วไม่น้อยวกว่า 35 น๊อต - เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 250- 300 แรงม้า ติดท้าย 2 เครื่อง - ติดตั้งระบบ Inmarsat - C

6 จุดบริเวณที่ตั้งศูนย์ควบคุมน้ำหนักเครือข่าย กรมสรรพสามิต

7


ดาวน์โหลด ppt แม่ สาย แม่ สอด หนองคา ย มุกดา หาร ช่อง เม็ก ช่อง จอม อรัญ ประเทศ ตราด จันท บุรี ระนอ ง สตู ล สงขล า ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google