งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 1 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 1 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กุมภาพันธ์ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 1 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กุมภาพันธ์ 2550

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 254855.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.153.5 254952.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.051.250.2 255053.1 ∆ (%) จาก ปีก่อน 2.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน 3.7 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 254819.721.219.320.519.521.418.620.319.318.319.620.219.9 254919.5 20.120.319.619.719.219.119.419.620.720.519.8 255019.7 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.9 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 + 95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 254819.420.818.519.418.419.916.917.816.315.316.416.718.0 254916.116.016.616.716.116.215.815.716.016.117.016.816.3 255016.4 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.6 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.9 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

5 5 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 25480.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.51.8 25493.4 3.53.63.5 3.4 3.53.63.73.5 25503.4 ∆ (%) จาก ปีก่อน -0.7 ∆(%) จาก เดือนก่อน -8.3 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2548 0.001 0.0030.002 0.0040.0050.0150.0360.0350.0340.0400.015 2549 0.0480.0540.0560.0880.1360.1150.1030.0920.0940.1110.1900.3200.118 2550 0.463 ∆ (%) จาก ปีก่อน 860.6 ∆(%) จาก เดือนก่อน 44.6 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 25485.65.86.65.86.16.46.16.96.76.57.57.06.4 25498.78.38.88.29.79.89.612.5 14.014.113.410.8 255013.7 ∆ (%) จาก ปีก่อน 57.9 ∆(%) จาก เดือนก่อน 2.1 หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

8 8 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม 25482549 (ม.ค.) 2550 * (ม.ค.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน1,604.11,721.2137.3156.213.750.5 อุตสาหกรรม449.8510.939.046.820.115.1 รถยนต์302.6458.732.345.340.414.7 ปิโตรเคมี566.5521.047.360.928.719.7 รวม2,923.03,211.8255.9309.220.8100.0 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2548844767864806918852884861823799625851828 2549826733906812889820839894825860686847829 2550712 ∆ (%) จาก ปีก่อน -13.8 ∆ (%) จาก เดือนก่อน -15.9 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

10 10 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 254842,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,015644,937 254962,07850,29968,02659,97971,77164,22569,01876,90464,82462,56646,44357,712753,844 255046,799 ∆ (%) จากปี ก่อน -24.6 ∆(%) จาก เดือน ก่อน -18.9 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 Growth Rate (%) 25482549 (ม.ค.) 2550* (ม.ค.) 25482549 2550 (ม.ค. – ม.ค.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 828829826712-4.90.2-13.8 มูลค่า (พันล้านบาท) 645754624732.516.9-24.6 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 52.7462.6361.1958.5639.518.7-4.3 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 13.8% หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 12 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน 25482549 (ม.ค.) 2550 * (ม.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน35333626-28.3 ดีเซล31514639-15.2 เตา1624183069.4 LPG30183912-69.2 JET/KEROSENE1018920126.4 รวม122.2144.7146.6126.2-13.9 มูลค่า100,744136,10010,9178,640-20.9 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13 การส่งออกน้ำมันดิบ 2549 (ม.ค.) 2550 * (ม.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 65566923.7 มูลค่า (ล้านบาท) 56,7714,1644,4075.8 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.) 2550 * (ม.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ65566923.7 น้ำมันสำเร็จรูป145147126-13.9 รวม210202195-3.5 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

15 15 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.) 2550 * (ม.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ56,7714,1644,4075.8 น้ำมันสำเร็จรูป136,10010,9178,640-20.9 รวม192,87215,08113,047-13.5 มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ม.ค.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 1 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google