งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. 254750.454.854.252.552.650.450.550.152.555.357.958.851.9 254855.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.055.6 254952.054.455.652.052.349.046.246.2*----50.9 ∆ (%) จาก ปีก่อน -6.6-10.5-5.7-8.9-11.1-13.4-1.9-8.2-----8.4 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.14.82.2-6.60.6-6.2-5.8-0.04---- - หน่วย : ล้านลิตร/วัน

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. 2547 21.721.022.022.821.921.321.020.519.019.520.220.421.5 2548 19.722.019.320.519.521.418.620.319.318.319.620.220.1 2549 19.5 20.120.319.619.719.219.0*----19.6 ∆ (%) จากปี ก่อน -1.3-11.34.2-0.80.3-7.73.4-6.1-----2.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.4-0.033.30.9-3.40.6-2.5-1.1---- - หน่วย : ล้านลิตร/วัน

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. 2547 0.1 0.2 0.10.2 0.1 2548 0.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.51.2 2549 3.4 3.53.63.5 3.3*----3.5 ∆ (%) จากปีก่อน 1,089.4666.2333.8256.4213.3132.0104.734.4----194.9 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.71.43.42.8-5.00.20.1-4.7---- หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5 5 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. 2547 1.71.92.02.1 2.83.33.94.64.85.75.12.3 2548 5.66.06.65.86.16.46.16.96.76.57.57.06.2 2549 8.78.38.88.29.79.89.612.5*----9.5 ∆ (%) จากปี ก่อน 53.737.533.340.059.653.159.080.5----52.7 ∆(%) จาก เดือนก่อน 24.5-4.96.4-6.918.51.3-1.629.8----- หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม 25472548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน1,513.21,604.11,063.81,118.85.253.4 อุตสาหกรรม440.7449.8292.8333.914.016.0 รถยนต์222.9302.6184.5283.453.613.5 ปิโตรเคมี424.6566.5380.5357.5-6.017.1 รวม2,601.52,923.01,921.62,093.79.0100 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. 25479407678578348288808309048188511,002923856 2548844795864806918852884861823799625851854 2549826733906812889820839895*----842 ∆ (%) จากปีก่อน -2.1-7.84.80.8-3.2-3.8-5.23.9-----1.5 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. 2547 36,37427,95335,21033,95236,88040,10939,38546,59843,38646,75052,58047,442296,461 2548 42,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,015416,882 2549 62,07850,29968,05759,97971,77164,22569,01876,813* - -- -522,239 ∆ (%) จากปี ก่อน 45.737.039.619.623.520.69.719.3 - - - -25.3 ∆(%) จาก เดือน ก่อน 0.1-19.035.3-11.919.7-10.57.511.3 -- - - - *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 Growth Rate (%) 25472548 (ม.ค. – ส.ค.) 2549* (ม.ค. – ส.ค) 25472548 2549 (ม.ค. – ส.ค.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน)87082885484212.1-4.9-1.5 มูลค่า (พันล้านบาท)48764541752240.632.525.3 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล)37.8152.7450.0867.8928.939.535.6 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.5%

10 10 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน 25472548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน233533368.6 ดีเซล4131294139.2 เตา1916 2339.6 LPG28303121-34.0 JET/KEROSENE61081585.8 รวม11111211813514.4 มูลค่า69,232118,31259,86481,02935.4 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 การส่งออกน้ำมันดิบ 2548 (ม.ค.- ส.ค.) 2549 (ม.ค.- ส.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 666159-3.3 มูลค่า (ล้านบาท) 52,87531,78636,30114.2

12 12 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ52,87531,78536,30114.2 น้ำมันสำเร็จรูป118,31259,86481,02935.4 รวม171,18791,649117,33028.0 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 666159-3.3 น้ำมันสำเร็จรูป11211813514.4 รวม1881791937.8 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14

15 15

16 16


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google