งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค * ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค * ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค * ∆ (%) จากปีก่อน 1, ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5 5 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค * ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน1,513.21,604.11,063.81, อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี รวม2,601.52,923.01,921.62, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค , * ∆ (%) จากปีก่อน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค ,37427,95335,21033,95236,88040,10939,38546,59843,38646,75052,58047,442296, ,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,015416, ,07850,29968,05759,97971,77164,22569,01876,813* ,239 ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 Growth Rate (%) (ม.ค. – ส.ค.) 2549* (ม.ค. – ส.ค) (ม.ค. – ส.ค.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.5%

10 10 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน ดีเซล เตา LPG JET/KEROSENE รวม มูลค่า69,232118,31259,86481, ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 การส่งออกน้ำมันดิบ 2548 (ม.ค.- ส.ค.) 2549 (ม.ค.- ส.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (ล้านบาท) 52,87531,78636,

12 12 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ52,87531,78536, น้ำมันสำเร็จรูป118,31259,86481, รวม171,18791,649117, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป รวม *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14

15 15

16 16


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์พลังงานและการใช้น้ำมัน รอบ 8 เดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กันยายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google