งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 4 เดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 4 เดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 4 เดือน
กรมธุรกิจพลังงาน และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550

2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2548 55.6 60.8 59.0 57.0 58.8 56.6 47.1 50.3 47.0 46.6 50.1 53.1 58.1 2549 52.0 54.5 55.7 52.1 52.4 49.1 46.3 46.2 45.6 46.1 51.0 51.2 53.6 2550 52.9 53.5 55.3 54.1 54.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.7 -1.9 -0.7 3.9 0.8 ∆(%) จาก เดือนก่อน 3.3 1.1 3.4 -2.3 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2548 19.7 21.2 19.3 20.5 19.5 21.4 18.6 20.3 18.3 19.6 20.2 2549 20.1 19.2 19.1 19.4 20.7 19.8 2550 20.4 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.5 5.1 1.7 0.6 2.1 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.6 3.5 0.0 -0.2 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 + 95
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2548 19.4 20.8 18.5 18.4 19.9 16.9 17.8 16.3 15.3 16.4 16.7 19.7 2549 16.1 16.0 16.6 16.2 15.8 15.7 17.0 16.8 2550 16.5 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.6 4.7 1.1 -1.2 1.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.8 2.7 -0.3 -1.8 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

5 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2548 12.0 12.9 11.7 12.3 11.9 12.8 11.2 12.1 11.4 10.8 11.5 2549 11.6 12.4 12.5 13.3 13.1 11.8 2550 12.7 13.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 10.6 9.8 7.3 10.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.5 2.1 0.9 -0.7 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2548 7.4 7.9 6.8 7.1 6.6 5.7 4.9 4.5 5.0 2549 4.6 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 2550 3.4 ∆ (%) จาก ปีก่อน -20.9 -15.2 -21.3 -23.9 -20.4 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.9 -4.3 -5.7 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 0.3 0.4 0.8 1.0 1.1 1.5 1.7 2.5 3.0 3.3 3.5 0.6 2549 3.4 3.6 3.7 2550 4.0 ∆ (%) จากปีก่อน 0.7 6.6 4.3 8.5 5.0 ∆(%) จากเดือนก่อน -7.0 7.3 7.0 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจี
หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 7.7 7.5 7.8 7.4 8.2 8.3 8.0 2549 8.6 8.7 8.8 9.3 9.2 9.0 9.1 8.4 2550 9.8 9.6 ∆ (%) จากปีก่อน 18.3 11.3 6.4 10.8 11.7 ∆(%) จากเดือนก่อน -2.1 -8.2 5.1

9 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาครัวเรือน
หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 4.3 4.2 4.4 4.1 4.5 4.7 2549 4.6 4.8 5.0 4.9 2550 5.1 ∆ (%) จากปีก่อน 13.7 13.1 11.0 10.2 12.0 ∆(%) จากเดือนก่อน 0.1 1.5 -3.3 -3.4

10 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาอุตสาหกรรม
หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 1.1 1.2 1.3 2549 1.4 1.5 2550 1.6 ∆ (%) จากปีก่อน 20.1 13.2 14.1 13.6 15.2 ∆(%) จากเดือนก่อน 8.1 4.4 2.3 -13.1

11 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขารถยนต์
หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 0.7 0.8 0.9 1.0 2549 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2550 ∆ (%) จากปีก่อน 40.4 42.0 39.5 36.7 39.6 ∆(%) จากเดือนก่อน -1.6 4.3 -0.4

12 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาวัตถุดิบปิโตรเคมี
หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 1.6 1.5 1.4 1.7 1.9 2549 1.3 1.2 2550 1.8 0.7 ∆ (%) จากปีก่อน 15.2 -16.1 -46.5 -7.5 -12.3 ∆(%) จากเดือนก่อน 49.3 -23.3 -49.1 121.1

13 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 0.001 0.003 0.002 0.004 0.005 0.015 0.036 0.035 0.034 0.040 2549 0.048 0.054 0.056 0.088 0.136 0.115 0.103 0.092 0.094 0.111 0.190 0.320 0.062 2550 0.469 0.670 0.889 1.068 0.774 ∆ (%) จาก ปีก่อน 874.1 1143.9 1490.3 1106.8 1157.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน 46.6 42.6 32.7 20.2 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 ปริมาณการจำหน่าย NGV หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน -
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 5.6 5.8 6.6 6.1 6.4 6.9 6.7 6.5 7.5 7.0 6.0 2549 8.7 8.3 8.8 8.2 9.7 9.8 9.6 12.5 14.0 14.1 13.4 8.5 2550 16.2 18.3 18.9 16.8 ∆ (%) จาก ปีก่อน 61.3 96.5 108.5 131.0 98.7 ∆(%) จาก เดือนก่อน 4.3 15.8 12.8 3.2 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

15 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา
หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน 2548 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * Δ% Share (%) ครัวเรือน 4.4 4.7 5.0 12.0 53.2 อุตสาหกรรม 1.2 1.4 1.3 1.5 15.2 16.3 รถยนต์ 0.8 1.1 39.6 16.2 ปิโตรเคมี 1.6 -12.3 14.2 รวม 8.0 8.8 8.4 9.3 11.7 100.0 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

16 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ
Unit : KBD ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2548 844 767 864 806 918 852 884 861 823 799 625 851 828 2549 826 733 906 812 889 820 839 894 825 860 686 847 821 2550 712 972 747 887 ∆ (%) จาก ปีก่อน -13.8 32.6 -17.5 9.2 0.5 เดือนก่อน -16.0 36.6 -23.2 18.7 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

17 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ
หน่วย : ล้านบาท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2548 42,603 36,705 48,740 50,148 58,131 53,272 62,905 64,378 62,194 60,047 43,799 62,015 178,196 2549 62,078 50,299 68,026 59,979 71,771 64,225 69,018 76,904 64,824 62,566 46,443 57,712 240,382 2550 45,767 55,662 49,334 59,608 210,372 ∆ (%) จากปีก่อน -26.3 10.7 -27.5 -0.6 -12.5 ∆(%) จากเดือนก่อน -20.7 21.6 -11.4 20.8 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

18 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.5%
Growth Rate (%) 2548 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550* 2550 (ม.ค. – เม.ย.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 828 829 821 825 -4.9 0.2 0.5 มูลค่า (พันล้านบาท) 645 754 240 210 32.5 16.9 -12.5 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 52.74 65.48 62.43 59.15 39.5 24.2 -5.2 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

19 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท ชนิดน้ำมัน 2548 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) เบนซิน 35 33 30 -12.1 ดีเซล 31 51 34 -0.2 เตา 16 24 21 44.2 LPG 18 26 14 -48.0 JET/KEROSENE 10 12 9 -21.2 รวม 122.2 144.7 127.5 117.3 -8.0 มูลค่า 100,744 136,106 37,870 31,846 -15.9 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

20 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
การส่งออกน้ำมันดิบ 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 65 66 54 -17.2 มูลค่า (ล้านบาท) 56,771 19,611 13,347 -31.9 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

21 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน
ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 65 66 54 -17.2 น้ำมันสำเร็จรูป 145 127 117 -8.0 รวม 210 193 171 -11.2 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

22 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน
มูลค่า : ล้านบาท 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 56,771 19,611 13,347 -31.9 น้ำมันสำเร็จรูป 136,106 37,870 31,846 -15.9 รวม 192,876 57,481 45,193 -21.4 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมันรอบ 4 เดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google