งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 254855.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.158.1 254952.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.051.253.6 255052.953.555.354.154.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.7-1.9-0.73.90.8 ∆(%) จาก เดือนก่อน 3.31.13.4-2.3 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 254819.721.219.320.519.521.418.620.319.318.319.620.220.3 254919.5 20.120.319.619.719.219.119.419.620.720.519.8 255019.820.5 20.420.3 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.55.11.70.62.1 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.63.50.0-0.2 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 + 95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 254819.420.818.519.418.419.916.917.816.315.316.416.719.7 254916.116.016.616.716.116.215.815.716.016.117.016.816.3 255016.416.8 16.516.6 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.64.71.1-1.21.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.82.7-0.3-1.8 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

5 5 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 254812.012.911.712.311.912.811.212.111.410.811.511.712.3 254911.511.611.912.112.012.312.012.112.412.513.313.111.8 255012.713.013.113.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 10.612.59.87.310.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.52.10.9-0.7 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- เม.ย. 25487.47.96.87.16.67.15.7 4.94.54.95.07.4 25494.64.54.64.54.14.03.83.73.63.53.8 4.6 25503.63.83.63.43.6 ∆ (%) จาก ปีก่อน -20.9-15.2-21.3-23.9-20.4 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.94.6-4.3-5.7 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 25480.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.50.6 25493.4 3.53.63.5 3.4 3.53.63.73.5 25503.43.7 4.03.7 ∆ (%) จาก ปีก่อน 0.76.64.38.55.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน -7.07.31.17.0 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจี ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 25487.77.57.87.47.78.28.3 8.08.28.37.7 25498.38.68.3 8.7 8.89.3 9.29.09.18.4 25509.89.68.89.29.3 ∆ (%) จาก ปีก่อน 18.311.36.410.811.7 ∆(%) จาก เดือนก่อน 7.4-2.1-8.25.1 หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

9 9 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาครัวเรือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 25484.34.24.44.24.14.54.44.74.3 4.44.74.3 25494.44.5 4.34.64.74.85.04.94.85.0 4.4 25505.05.14.94.85.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 13.713.111.010.212.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน 0.11.5-3.3-3.4 หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

10 10 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาอุตสาหกรรม ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 25481.11.21.31.11.2 1.3 1.2 25491.31.4 1.21.4 1.5 1.41.51.41.3 25501.51.6 1.41.5 ∆ (%) จาก ปีก่อน 20.113.214.113.615.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน 8.14.42.3-13.1 หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

11 11 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขารถยนต์ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 25480.7 0.8 0.91.0 0.7 25491.01.1 1.2 1.3 1.4 1.51.1 25501.5 ∆ (%) จาก ปีก่อน 40.442.039.536.739.6 ∆(%) จาก เดือนก่อน -1.64.30.9-0.4 หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

12 12 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาวัตถุดิบปิโตรเคมี ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 25481.61.51.4 1.61.71.91.51.71.5 1.41.5 25491.51.61.31.6 1.41.31.5 1.2 1.5 25501.81.30.71.51.3 ∆ (%) จาก ปีก่อน 15.2-16.1-46.5-7.5-12.3 ∆(%) จาก เดือนก่อน 49.3-23.3-49.1121.1 หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

13 13 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 2548 0.001 0.0030.002 0.0040.0050.0150.0360.0350.0340.0400.002 2549 0.0480.0540.0560.0880.1360.1150.1030.0920.0940.1110.1900.3200.062 2550 0.4690.6700.8891.0680.774 ∆ (%) จาก ปีก่อน 874.11143.91490.31106.81157.2 ∆(%) จาก เดือนก่อน 46.642.632.720.2 หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 25485.65.86.65.86.16.46.16.96.76.57.57.06.0 25498.78.38.88.29.79.89.612.5 14.014.113.48.5 255014.016.218.318.916.8 ∆ (%) จาก ปีก่อน 61.396.5108.5131.098.7 ∆(%) จาก เดือนก่อน 4.315.812.83.2 หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

15 15 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน 25482549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน4.44.74.45.012.053.2 อุตสาหกรรม1.21.41.31.515.216.3 รถยนต์0.81.31.11.539.616.2 ปิโตรเคมี1.61.41.51.3-12.314.2 รวม8.08.88.49.311.7100.0 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

16 16 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 2548844767864806918852884861823799625851828 2549826733906812889820839894825860686847821 2550712972747887825 ∆ (%) จาก ปีก่อน -13.832.6-17.59.20.5 ∆ (%) จาก เดือนก่อน -16.036.6-23.218.7 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

17 17 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย. 254842,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,015178,196 254962,07850,29968,02659,97971,77164,22569,01876,90464,82462,56646,44357,712240,382 255045,76755,66249,33459,608210,372 ∆ (%) จากปี ก่อน -26.310.7-27.5-0.6-12.5 ∆(%) จาก เดือน ก่อน -20.721.6-11.420.8 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

18 18 Growth Rate (%) 25482549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550* (ม.ค.-เม.ย.) 25482549 2550 (ม.ค. – เม.ย.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 828829821825-4.90.20.5 มูลค่า (พันล้านบาท) 64575424021032.516.9-12.5 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 52.7465.4862.4359.1539.524.2-5.2 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.5% หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

19 19 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน 25482549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน35333530-12.1 ดีเซล315134 -0.2 เตา1624213044.2 LPG30182614-48.0 JET/KEROSENE1018129-21.2 รวม122.2144.7127.5117.3-8.0 มูลค่า100,744136,10637,87031,846-15.9 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

20 20 การส่งออกน้ำมันดิบ 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 656654-17.2 มูลค่า (ล้านบาท) 56,77119,61113,347-31.9 หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

21 21 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ656654-17.2 น้ำมันสำเร็จรูป145127117-8.0 รวม210193171-11.2 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

22 22 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ56,77119,61113,347-31.9 น้ำมันสำเร็จรูป136,10637,87031,846-15.9 รวม192,87657,48145,193-21.4 มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google