งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันน์

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ค * ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ค * ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ค * ∆ (%) จากปีก่อน 1, ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5 5 ปริมาณการจำหน่าย NGV *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ค * ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน 24.5(4.9)6.4(6.9) (1.6) หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

6 6 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม (ม.ค.-ก.ค.) 2549 (ม.ค.-ก.ค.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน1,513.21, อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี รวม2,601.52,923.01,665.71, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.-ก.ค , * ∆ (%) จากปี ก่อน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ค ,37127,95435,21133,95636,87840,10839,38446,59643,38946,76152,58047,440249, ,60036,70348,73750,14658,12753,27362,90964,37662,19360,04843,79862,022352, ,07650,30468,02659,98471,76764,22270,561* ,940 ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 Growth Rate (%) (ม.ค. – ก.ค.) 2549* (ม.ค. – ก.ค) (ม.ค. – ก.ค.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 2.3%

10 10 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน (ม.ค.-ก.ค.) 2549 (ม.ค.-ก.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน ดีเซล เตา LPG JET/KEROSENE รวม มูลค่า69,232118,31242,12471, ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 การส่งออกน้ำมันดิบ 2548 (ม.ค.- ก.ค.) 2549 (ม.ค.- ก.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (ล้านบาท) 52,87523,84932, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 12 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ก.ค.) 2549 (ม.ค.-ก.ค.)* อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) น้ำมันดิบ52,87523,84932, น้ำมันสำเร็จรูป118,31242,12471, รวม171,18765,973103, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google