งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันน์

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ค. 254750.454.854.252.552.650.450.550.352.655.357.959.052.0 254855.660.859.157.059.056.647.350.447.146.850.453.456.5 254952.054.555.652.152.449.046.3*-----51.7 ∆ (%) จากปี ก่อน -6.5-10.4-5.8-8.7-11.2-13.5-2.0------8.4 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.74.82.2-6.50.7-6.5-5.5----- หน่วย : ล้านลิตร/วัน

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ค. 2547 21.721.022.022.821.921.321.020.519.019.520.220.421.7 2548 19.722.019.320.519.521.418.620.319.318.319.520.220.1 2549 19.5 20.120.319.619.719.1*-----19.7 ∆ (%) จากปี ก่อน -1.3-11.34.2-0.80.3-7.72.9------2.1 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.40.03.30.9-3.40.6-3.0----- หน่วย : ล้านลิตร/วัน

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ค. 2547 0.1 0.2 0.10.2 0.1 2548 0.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.51.0 2549 3.4 3.53.63.5 3.4*-----3.5 ∆ (%) จากปีก่อน 1,089.8667.2334.0255.9213.7132.2102.2-----252.4 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.71.43.42.8-5.00.2-1.1----- หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5 5 ปริมาณการจำหน่าย NGV *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ค. 2547 1.71.92.02.1 2.83.33.94.64.85.75.12.3 2548 5.66.06.65.86.16.46.16.96.76.57.57.06.1 2549 8.78.38.88.29.79.89.6*-----9.0 ∆ (%) จากปี ก่อน 53.737.533.340.059.653.159.0-----48.1 ∆(%) จาก เดือนก่อน 24.5(4.9)6.4(6.9)18.51.3(1.6)------ หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

6 6 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม 25472548 (ม.ค.-ก.ค.) 2549 (ม.ค.-ก.ค.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน1,513.21,604.1918.7962.24.753.3 อุตสาหกรรม440.7449.8255.6289.413.216.0 รถยนต์222.9302.6158.8242.552.713.4 ปิโตรเคมี424.6566.5332.6311.8-6.317.3 รวม2,601.52,923.01,665.71,805.98.4100 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.-ก.ค. 25479407948578348288808309048188511,002923849 2548844795864806918852884861823799625851853 2549826733906812889820842*-----834 ∆ (%) จากปี ก่อน -2.1-7.84.80.8-3.2-3.8-4.8------2.3 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ค. 254736,37127,95435,21133,95636,87840,10839,38446,59643,38946,76152,58047,440249,862 254842,60036,70348,73750,14658,12753,27362,90964,37662,19360,04843,79862,022352,496 254962,07650,30468,02659,98471,76764,22270,561*- - -- -446,940 ∆ (%) จากปี ก่อน 45.737.139.619.623.520.612.2 - - - - -26.8 ∆(%) จาก เดือน ก่อน 0.1-19.035.2-11.823.5-10.59.9 - -- - - - *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 Growth Rate (%) 25472548 (ม.ค. – ก.ค.) 2549* (ม.ค. – ก.ค) 25472548 2549 (ม.ค. – ก.ค.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน)87082885383412.1-4.9-2.3 มูลค่า (พันล้านบาท)48764535244640.632.526.8 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล)37.8152.7448.8466.3428.939.535.8 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 2.3%

10 10 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน 25472548 (ม.ค.-ก.ค.) 2549 (ม.ค.-ก.ค.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน2335313511.4 ดีเซล4131233971.1 เตา1916142140.4 LPG28303122-29.3 JET/KEROSENE610311234.7 รวม11111210212825.4 มูลค่า69,232118,31242,12471,89770.6 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 การส่งออกน้ำมันดิบ 2548 (ม.ค.- ก.ค.) 2549 (ม.ค.- ก.ค.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 6656618.9 มูลค่า (ล้านบาท) 52,87523,84932,07934.5 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 12 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ก.ค.) 2549 (ม.ค.-ก.ค.)* อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) น้ำมันดิบ52,87523,84932,07934.5 น้ำมันสำเร็จรูป118,31242,12471,89770.6 รวม171,18765,973103,97657.6 *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1 แถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมัน และ ปริมาณการใช้น้ำมัน รอบ 7 เดือน โดยความร่วมมือระหว่าง สนพ. และ ธพ. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google