งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซื้อประกันสุขภาพ ภาคบังคับสำหรับผู้ถือวี ซ่านักเรียน Medibank.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซื้อประกันสุขภาพ ภาคบังคับสำหรับผู้ถือวี ซ่านักเรียน Medibank."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซื้อประกันสุขภาพ ภาคบังคับสำหรับผู้ถือวี ซ่านักเรียน Medibank

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ข้อควรปฏิบัติ กรณีที่จะขอวีซ่าโดยการยื่นแบบ Paper หลังจากซื้อประกันแล้วให้พิมพ์เอกสารจาก หน้าจอของ Medibank เพื่อเป็นหลักฐานว่า ซื้อประกันแล้ว เพื่อเอาไว้แนบกับใบสมัครวี ซ่านักเรียน กรณีที่จะขอวีซ่าโดยการยื่น On-Line ระบบ ของวีซ่าออนไลน์เพียงแค่ถาม Reference ว่า คุณซื้อประกันแล้วใช่หรือไม่ ให้ตอบว่า “ ใช่ ” และกรอกหมายเลขอ้างอิงจากประกัน ที่ซื้อ ไม่ต้องแนบไฟล์ใดๆประกอบ

12 สถานที่ขอวีซ่านักเรียนเข้า ประเทศออสเตรเลีย

13


ดาวน์โหลด ppt การซื้อประกันสุขภาพ ภาคบังคับสำหรับผู้ถือวี ซ่านักเรียน Medibank.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google