งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันรำลึกเหยื่อผู้สูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนนโลก WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD CRASH VICTIMS วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันรำลึกเหยื่อผู้สูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนนโลก WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD CRASH VICTIMS วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันรำลึกเหยื่อผู้สูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนนโลก WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD CRASH VICTIMS วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555

2 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ญาติผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ผู้แทน ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชนเดินรณรงค์วันรำลึก เหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก จากลานพระบรมรูปทรงม้ามุ่ง ตรงสู่ อาคารสำนักงานองค์กรสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

3 นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ประธานอำนวยการการจัดงาน ทักทาย มร. เออร์ฟาน ราฮิม ผู้แทน UN ประจำประเทศไทย

4 ม. ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเดินทางมาถึง โดยมีนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ มร. เออร์ฟาน ราฮิม ผู้แทน UN คุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) คริสโตเฟอร์ เบญจกุล ให้การต้อนรับ

5 ม. ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ มร. เออร์ฟาน ราฮิม ผู้แทนยูเอ็น น. ส. รื่นวดี สุวรรณะมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นประธานในพิธีงานวันรำลึก เหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก

6 นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวรายงาน

7 มร. เออร์ฟาน ราฮิม กล่าวในนามยูเอ็นม. ล. ปนัดดา ดิศกุล รอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในนามรัฐบาลไทย

8 ประธานในพิธีนำยืนไว้อาลัย แด่ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ดอกไม้จันทน์ 10,172 ดอก ตัวแทนผู้สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนน ประเทศไทยปี 2554

9 มร. เออร์ฟาน ราฮิม ผุ้แทนยูเอ็น วางดอกไม้จันทน์รำลึกถึงเหยื่อผู้เสีย จากอุบัติเหตุทางถนนโลกในนามยูเอ็น ม. ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย วางดองไม้จันทน์รำลึกถึงเหยื่อผู้เสีย จากอุบัติเหตุทางถนนโลกในนามรัฐบาลไทย

10 นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมแสดงความไว้อาลัย นายอารักษ์ พรประภา ผู้แทน บริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด ร่วมแสดงความไว้อาลัย

11 ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความไว้อาลัยผู้แทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) ร่วมแสดงความไว้อาลัย ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมแสดงความไว้อาลัย

12 ผู้แทนบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมแสดงความไว้อาลัย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความไว้อาลัย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความไว้อาลัย

13 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความไว้อาลัยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความไว้อาลัย

14

15 ภัทรพันธุ์ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มอบหนังสือขอบคุณ นายบัน คี มูน เลขาธิการยูเอ็น ผ่าน มร. เออร์ฟาน ราฮิม ผู้แทนยูเอ็นประจำประเทศไทย

16 ม. ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาไทย ประธานในพิธีวันรำลึกเหยื่อผู้สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนโลก ถ่ายรูปร่วมกับผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ภาครัฐ ภาคเอกชน และเหยื่อเมาแล้วขับผู้สูญเสีย หน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลด ppt วันรำลึกเหยื่อผู้สูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนนโลก WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD CRASH VICTIMS วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google