งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th. เกษียณอย่าง มั่นคง ทุกคนทำได้ www.gpf.or.th ตั้งเป้าหมายวัยเกษียณไว้อย่างไร มีเงิน + มี แรง = มี ความสุข ไม่มีเงิน + ไม่มีแรง = ไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th. เกษียณอย่าง มั่นคง ทุกคนทำได้ www.gpf.or.th ตั้งเป้าหมายวัยเกษียณไว้อย่างไร มีเงิน + มี แรง = มี ความสุข ไม่มีเงิน + ไม่มีแรง = ไม่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th

2 เกษียณอย่าง มั่นคง ทุกคนทำได้

3 www.gpf.or.th ตั้งเป้าหมายวัยเกษียณไว้อย่างไร มีเงิน + มี แรง = มี ความสุข ไม่มีเงิน + ไม่มีแรง = ไม่มี ความสุข

4 www.gpf.or.th สิทธิประโยชน์ สมาชิก คำตอบของคุณคืออะไร ? มีเงินใช้ หลังเกษียณ เพียงพอหรือไม่ วันนี้ เริ่มแล้ว หรือยัง มีแผนลงทุน ให้เงินงอกเงย อย่างไร จะ เกษีย ณ อายุ เมื่อไ หร่ ใช้ชีวิต หลังเกษียณ กี่ปี

5 www.gpf.or.th สิทธิประโยชน์ สมาชิก ทำได้... สบายวัยเกษียณ ทบทวน และ ปรับปรุง แผน อย่าง สม่ำเสมอ กำหนด หนทางที่ จะทำให้ บรรลุ เป้าหมาย ประมาณ รายรับ – รายจ่าย หลังวัย เกษียณ คำนวณ ความ ต้องการ ใช้เงิน หลังวัย เกษียณ กำหนด เป้าหมาย ที่ต้องการ หลัง วัยเกษียณ ลงมือ ปฏิบัติ ตามแผน ที่วางไว้

6 www.gpf.or.th


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th. เกษียณอย่าง มั่นคง ทุกคนทำได้ www.gpf.or.th ตั้งเป้าหมายวัยเกษียณไว้อย่างไร มีเงิน + มี แรง = มี ความสุข ไม่มีเงิน + ไม่มีแรง = ไม่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google