งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รักทางพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รักทางพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รักทางพุทธศาสนา

2 รักทางพุทธศาสนา ที่จรรโลงโลกปรากฏในข้อธรรม “พรหมวิหาร 4” คือ
รักทางพุทธศาสนา ที่จรรโลงโลกปรากฏในข้อธรรม “พรหมวิหาร 4” คือ เมตตา.....คือ ความรักปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา.....คือ ความสงสารเห็นใจ คิดจะช่วยให้ผู้อื่น พ้นทุกข์ คิดหาทางปลดเปลื้องความทุกข์ ของเขา มุฑิตา.....คือความพลอยชื่นชมยินดีที่ได้เห็นผู้อื่น อยู่ดีมีสุข พร้อมสนับสนุนส่งเสริม ไม่กีดกันริษยา อุเบกขา.....คือ ความวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงด้วย ความชอบหรือชัง ด้วยใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลที่เกิดขึ้นโดย สมควรและพึงปฏิบัติไปตามควรแก่เหตุผลนั้น

3 เมื่อทรงทอดพระเนตร คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
ความสุขจะมีมาได้ ก็ต่อเมื่อความไข้แห่งราคา โทสะ และโมหะ ได้ถูกเยียวยารักษาให้หายแล้วโดยสิ้นเชิง เมื่อไฟแห่งทิฐิ และกิเลสทั้งหลายดับไปหมดแล้ว เมื่อนั้นแหละ ความเย็น ความสุข และความอิ่มใจอันจริงแท้จักมีมา

4 The end. นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันและคนอื่นทุกคนอยากจะได้
นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องออกไปแสวงหาในบัดนี้ ฉันไม่อาจทนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินในวังนี้อีกต่อไป ฉันจะต้องออกไปบัดนี้แล้ว ฉันจะแสวงและจะแสวงเรื่อยไป จนกว่าจะพบสิ่งซึ่งเป็นความสุขอันจริงแท้ The end.


ดาวน์โหลด ppt รักทางพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google