งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงทำกับเพื่อน มนุษย์โดยคิดว่า เขาเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของเรา เขาเป็นเพื่อน เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏ สงสาร ด้วยกันกะเรา เขาก็ตกอยู่ใต้ อำนาจกิเลส เหมือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงทำกับเพื่อน มนุษย์โดยคิดว่า เขาเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของเรา เขาเป็นเพื่อน เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏ สงสาร ด้วยกันกะเรา เขาก็ตกอยู่ใต้ อำนาจกิเลส เหมือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จงทำกับเพื่อน มนุษย์โดยคิดว่า

3 เขาเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของเรา เขาเป็นเพื่อน เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏ สงสาร ด้วยกันกะเรา เขาก็ตกอยู่ใต้ อำนาจกิเลส เหมือน เรา ย่อมพลั้งเผลอไปบ้าง เขาก็มี ราคะ โทสะ โมหะ ไม่ น้อยไปกว่าเรา เขาก็ไม่รู้ว่า เกิดมาทำไม เหมือนเรา ไม่ รู้จักนิพพาน เหมือนเรา เขาโง่ ในบางอย่าง เหมือน ที่เรา เคยโง่ เขาก็ตามใจตัวเอง ในบางอย่าง เหมือนที่เรา เคยกระทำ

4 เขาก็อยากดี เหมือนเรา ที่อยาก ดี - เด่น - ดัง เขาก็มักจะ กอบโกย และเอาเปรียบ เมื่อมีโอกาส เหมือนเรา เขาเป็นคนธรรมดา ที่ยึดมั่น ถือมั่น อะไร ต่าง ๆ เหมือนเรา เขาไม่มีหน้าที่ ที่จะเป็นทุกข์ หรือตาย แทนเรา เขาเป็นเพื่อน ร่วมชาติ ร่วมศาสนา กะเรา เขาก็ทำอะไร ด้วยความคิดชั่วแล่น และผลุนผลัน เหมือนเรา

5 เขามีหน้าที่ รับผิดชอบ ต่อ ครอบครัวของเขา มิใช่ของเรา เขามีสิทธิ ที่จะมีรสนิยม ตาม พอใจ ของเขา เขามีสิทธิ ที่จะเลือก ( แม้ศาสนา ) ตามพอใจ ของเขา เขามีสิทธิ ที่จะใช้สมบัติ สาธารณะ เท่ากันกับเรา เขามีสิทธิ ที่จะเป็น โรคประสาท หรือจะบ้า เท่ากับเรา เขามีสิทธิ ที่จะขอความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ จากเรา

6 เขามีสิทธิ ที่จะเป็น สังคมนิยม หรือ เสรีนิยม ตามใจเขา เขามีสิทธิ ที่จะเห็นแก่ตัว ก่อน เห็นแก่ผู้อื่น เขามีสิทธิ แห่งมนุษยชน เท่ากันกับเรา สำหรับจะอยู่ในโลกนี้ ถ้าเราคิดกันอย่างนี้ จะไม่มีการ ขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น พุทธ ทาส เขามีสิทธิ ที่จะได้รับอภัย จากเรา ตามควรแก่กรณี

7 ยังเป็นข้อเตือนสติ ได้ดี และ เป็นสรณะ ตลอดไป แม้ท่าน พุทธทาส จะ นิพพาน ไปแล้ว แต่คำสอน ของท่าน สาธุ


ดาวน์โหลด ppt จงทำกับเพื่อน มนุษย์โดยคิดว่า เขาเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของเรา เขาเป็นเพื่อน เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏ สงสาร ด้วยกันกะเรา เขาก็ตกอยู่ใต้ อำนาจกิเลส เหมือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google