งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2009 “ ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ ” ( ลก. 21,19)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2009 “ ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ ” ( ลก. 21,19)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2009

3 “ ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ ” ( ลก. 21,19)

4 “ คำว่า ยืนหยัด ” เป็นคำที่แปลมาจากภาษากรีก ซึ่งมีความหมายรวมไปถึง มีความ อดทน ความสม่ำเสมอ ความมั่นคง ความทน และความไว้วางใจ

5 การยืนหยัดเป็นสิ่งจำเป็น ขาดมิได้ โดยเฉพาะเมื่อเราต้อง เผชิญกับความยากลำบาก ถูกประจญ ท้อแท้ หรือเมื่อเรา ต้องต่อสู้กับการล่อลวงของโลก หรือเมื่อต้องประสบกับ การถูกเบียดเบียน

6 ดิฉันคิดว่าคุณเคยประสบกับสิ่งที่กล่าวมาบ้างไม่มากก็น้อย และคุณทราบดีว่า ถ้าไม่ยืนหยัดมั่นคง ก็จะต้องพ่ายแพ้ ใช่แล้ว บางครั้งคุณก็ยอมแพ้ หรืออาจเป็นไปได้ว่า ขณะนี้ ตอนนี้ คุณกำลังประสบกับปัญหายุ่งยาก

7 คุณจะทำอย่างไร หรือคุณควรทำอย่างไร จงตั้ง ต้นใหม่ จงยืนหยัด ถ้ามิฉะนั้น ชื่อ “คริสตชน” ก็คงไม่เหมาะสำหรับคุณ

8 คุณทราบดีว่า ทุกคนที่ ต้องการติดตาม พระคริสตเจ้า จะต้องแบก กางเขนของตนทุกวัน จะต้องรักกางเขน อย่างน้อยในจิตใจ คริสตชนได้รับเรียก ให้ยืนหยัดมั่นคง

9 นักบุญเปาโลชี้ให้คริสต ชนสมัยของท่านเห็นว่า การยืนหยัดมั่นคงนั้น เป็นเครื่องหมายของ คริสตชนแท้ และท่าน ไม่ลังเลเลยที่จะยกย่อง การยืนหยัดมั่นคงว่า มีคุณค่าเทียบเท่ากับ การอัศจรรย์

10 ถ้าหากคุณรักกางเขนและยืนหยัดจนถึงที่สุด ก็เท่ากับคุณได้ ติดตามพระคริสตเจ้า ซึ่งบัดนี้อยู่ในสวรรค์ และคุณก็จะรอดพ้น

11 “ ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ ”

12 เราอาจแยกผู้คนได้เป็นสองจำพวก พวกแรกได้แก่คนที่ได้รับ เชิญให้เป็นคริสตชนแท้ แต่คำเชื้อเชิญก็จบอยู่แค่ภายในจิตใจ ของเขา เสมือนเมล็ดพืชที่ตกลงบนดินหิน เขาอาจมีความ กระตือรือร้นระยะแรกๆ แต่หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏผลแต่อย่างใด

13 แต่อีกพวกหนึ่ง เป็นคนที่ได้รับเชิญเช่นเดียวกัน และเขารับไว้เสมือนเมล็ด พืชที่ตกในดินดี ชีวิตคริสตชนของเขางอกขึ้น เติบโต กล้าเผชิญปัญหา ความลำบาก ยืนหยัดสู้ทนกับพายุบุแคมได้เราคริสตชนมีความยืนหยัดมั่นคง และ “ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”

14 แน่นอน ถ้าคุณต้องการยืนหยัด คุณจะพึ่งกำลังของตนฝ่าย เดียวย่อมไม่พอ คุณจะต้องพึ่งพระ นักบุญเปาโลเรียกพระเจ้า ว่าเป็น “พระเจ้าผู้ทรงยืนหยัดมั่นคง” คุณจะต้องวอนขอการ ยืนหยัดมั่นคงจากพระองค์ และพระองค์จะทรงประทานให้

15 ในเมื่อคุณเป็นคริสตชน คุณจะพอใจแค่ว่าได้รับศีลล้างบาป ไปวัดบ้างเป็นครั้งคราว ทำบุญทำทานบ้างเท่านั้นหรือ หามิได้ คุณจะต้องเติบโตในชีวิตคริสตชน และการเติบโต ฝ่ายจิตจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการเผชิญการทดลอง อุปสรรค และการต่อสู้เท่านั้น

16 คนที่ยืนหยัดมั่นคงได้จริงๆก็คือคนที่มีความรัก ความ รักย่อมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่กังวลต่อความทุกข์ยาก หรือ ความลำบากใดๆ การยืนหยัดมั่นคง ก็คือ ความรักที่ได้ รับ การพิสูจน์แล้ว

17 จงมองดูแม่พระซิ เธอเป็นสตรีที่ยืนหยัด เราจงวอนขอพระเจ้าให้ทรงจุดประกายไฟความรักต่อพระองค์ลงใน ดวงใจของเรา และการยืนหยัดมั่นคงต่อความทุกข์ยากในชีวิตจะ ตามมาเอง เช่นเดียวกัน ความรอดของวิญญาณก็จะติดตามมาด้วย

18 “ ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ ”

19 ยิ่งไปกว่านั้นอีก การยืนหยัดเป็นสิ่งที่จะติดต่อไปสู่ผู้อื่น คนที่ยืนหยัดจะช่วยกระตุ้นคนอื่นให้ทำอย่างเดียวกัน จงเพ่งมองไปไกลๆ

20 เรามีแค่ชีวิตเดียว สั้นๆ จงยึดมั่น กัดฟันสู้แต่ละวัน หันหน้า เผชิญกับความทุกข์ยากทีละอย่างๆ ติดตามพระคริสตเจ้า ด้วยการยืนหยัด เราจะรักษาชีวิตของเราไว้

21 “แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค, มิถุนายน ค.ศ.1979 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina Anna Lollo Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) “ ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต ตุลาคม 2009 “ ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ ” ( ลก. 21,19)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google